Fant båtgrav på torget i Trondheim

- Dette funnet har man ventet på i 25 år, sier prosjektleder Ian Reed ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Sporene av båtgraven kan ses i dette bildet. Her arkeolog Ian Reed.

Arkeologene har funnet en båtgrav på Torget i Trondheim. De kan foreløpig ikke tidfeste den nøyaktig, men den stammer sannsynligvis fra et sted mellom år 500 og 1000 etter Kristus, opplyser arkeolog Julian Cadamarteri fra Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) til Adresseavisen.

Les også

Snublet over arkeologisk sensasjon på reinjakt – Fant perfekt bevart vikingsverd

- Uvanlig

- Dette funnet har man ventet på i 25 år. Funnet er av stor betydning fordi det sier mye om samfunnet som var her for cirka 1500 år siden, sier prosjektleder Ian Reed i Niku til Adresseavisen.

Adresseavisen sendte live fra utgravingstomta- se video under!

- Under de aller siste dagene av utgravningen er det gjort et større funn som er både uventet og uvanlig for middelalderbyen Trondheim, sier Karen Thommesen ved Riksantikvaren i en pressemelding.

Saken fortsetter etter annonsen.

Bein med konsistens som brunost

De er foreløpig ikke sikre på at dette er en båt, men ekspertene tror at dette må være en båtgrav. I båten har de funnet beinrester med samme konsistens som brunost. Beinrestene ligger i lengderetningen til båten, og gjør ekspertene enda mer sikre på at beinrestene stammer fra et menneske, opplyser Ian Reed.

- De har gravd ned en båt, mest sannsynlig med en person i. Det ligger også en del gjenstander i båten, som tyder på at det kan stamme fra begravelsen, sier han.

Bare enkelte bein er bevart, og de vet foreløpig ikke hva slags bein dette er. Arkeologene skal nå foreta DNA-analyser.

- Vi har funnet en nøkkel til et lite skrin i graven. Hvis den stammer fra graven, er den trolig fra 600- eller 700-tallet til 900-tallet, sier Cadamarteri.

Som regel ble én person begravd i en slik båtgrav, men i vikingtida ble få begravd i det hele tatt. De vet ikke om flere har ligget i båten, men sannsynligvis er det bare én person. Båten er brukt som kiste.

- Det var kanskje et par prosent av befolkningen som ble begravd. Resten vet vi ikke hva som har skjedd med. Det var trolig viktige personer fra viktige familier som ble gravlagt, sier Cadamarteri.

Lå på en høyde

Båtgraven er funnet på det som den gangen var en høyderygg som strakk seg fra Vår Frue kirke.

- Hvorfor er graven akkurat her?

- Terrenget hellet ganske mye her. Vi har gjort et forsøk på å rekonstruere terrenget her. Her var det en høyderygg ved Vår Frue. Graver ble ofte lagt i kanten av høyder, sier han.

Arkeologene har drevet med utgravinger på Torget i Trondheim i mange måneder.

- Hva er det viktigste utgravingene på Torvet har vist?

- Det er den store helheten med industrielle spor fra 1600-tallet, og spor fra lenger tilbake, sier Cadamarteri.