Flertall for å vie homofile

Det er flertall i det nye Kirkemøtet for å vie homofile i Den norske kirke, viser en opptelling av valgresultatene, ifølge Vårt Land.

Helga Haugland Byfuglien, preses i Den norske kirke, bifaller at kirken vier homofile. Nå har hun tatt initiativ til at det nye Kirkemøtet, hvor flertallet av delegatene deler hennes syn, behandler saken i 2016.
  • Liv Berit Tessem
Professor Sturla J. Stålsett, leder i Åpen Folkekirke, gleder seg over at det allerede er klart at flertallet av det nye Kirkemøtet slutter opp om en åpen og inkluderende folkekirke.
Odd Einar Dørum fra Åpen folkekirke fikk suverent flest stemmer ved valget av nytt Bbispedømmeråd i Oslo

Resultatet av kirkevalget i åtte av elleve bispedømmeråd var klare onsdag ettermiddag. Etter en opptelling konstaterer avisen Vårt land at 61 av det nye Kirkemøtets 116 delegater sier ja til vigsel av likekjønnede, mens 32 av delgatene er motstandere av at homofile får kirkens velsignelse gjennom et eget vigselsritual. De 12 norske biskopene er splittet i to like store fraksjoner. Valget av Ann-Helen Fjeldstad Jusnes til ny biskop i Sør-Hålogaland for en uke siden har ikke endret dette.

Åpen folkekirkes mobilisering førte til en rekordstor valgdeltagelse med 16,7 prosent på landsbasis. I Oslo ble oppslutningen om kirkevalget doblet seg fra 8,3 prosent i 2011 til 16,3 prosent.

Sturla Stålsett gleder seg over resultatet

— Jeg er svært glad for den store oppslutning om den brede plattformen til Åpen folkekirke, sier leder Sturla Stålsett. - Det er et tydelig signal om at medlemmer i denne kirken over hele landet ønsker en åpen og inkluderene kirke, som også har rom for homofile og lesbiske.

-Et folkeopprør

Forretningsmannen Stein Erik Hagen gikk i bresjen for støtten til Åpen kirkegruppes kamp for vielse av homofile og lesbiske.

Forretningsmannen Stein Erik Hagen engasjerte seg også sterkt for de homofiles rettigheter gjennom Åpen folkekirke. – Dette gleder meg meget. Så langt viser resultatene fra flere store byer at det har skjedd et folkeopprør for humanisme og nestekjærlighet. Velgerne har sagt klart fra at Kirken skal ta imot alle, slik Jesus gjorde, sier Hagen til VG.

Les også:

Les også

Trossamfunn bør fratas vigselsretten

Flest stemmer

Velgerne brukte også retten til å stemme på personer, i tillegg til de to listene.

I Oslo førte det til at Odd Einar Dørum, tidligere leder i Venstre og kirkemøtemedlem, gikk til topps på valglisten til Åpen folkekirke med 53 467 personstemmer. De neste fire ble også stemt inn fra Åpen folkekirkes liste: Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin Skjøtskift, Jørgen Foss og Gard Realf Sandaker-Nielsen. Fra Nominasjonskomiteens liste fikk tidligere leder i Oslo Bispedømmeråd, Harald Hegstad 17 507 stemmer. Professoren i teologi ble stemt inn sammen med Krf politikeren, Aud Kvalbein, på sjette og syvende plass.

På dagsorden i 2016

Bispemøtet ba i forrige uke om at Kirkerådet, som er sekretariat for Kirkemøtet, om å legge til rette for at spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede blir egen sak på Kirkemøtet i april neste år. Hvis det er flertall for å sette i gang en prosess med å utarbeide liturgi for homofile, vil denne konfliktskapende saken bli endelig vedtatt av Kirkemøtet i 2017.

— Jeg håper at vi får en rask behandling av denne saken, den har vært utredet flere ganger, sier Stålsett, som understerker at prestene i Kirken må stå fritt til å reservere seg dersom det strider i mot deres teologiske overbevisning å vie homofile.

Les også:

Les også

Det er Bibelen som skal avgjøre hva en kirke lærer, ikke folkeflertallet

I brevet til Kirkerådet skrev preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, at Kirken må erkjenne at det foreligger to syn i denne saken: Den som fornekter det ene syn, må likevel akseptere at andre mener annerledes. Vi mener derfor at Kirkemøtet bør inviteres til å gjøre et nytt vedtak hvor denne erkjennelsen legges til grunn.

Homofilispørsmålet har vært diskutert i Den norske kirke i snart to tiår og ble aktualisert med avskaffelsen av statskirken i 2012 og den nye ekteskapsloven. De lutherske og reformerte kirkene har ulikt syn på vigsel av homofile. Den svenske kirken vier homofile, mens prestene i Danmark har rett til å reservere seg mot en slik praksis. I Finland er det motstand mot at homofile gifter seg i kirken.

Les også

Sex som splitter