Norge

Finansministeren med samarbeidsinvitt til Kina

 • Ola Storeng
  Tidligere økonomiredaktør

- Et konstruktivt møte i god atmosfære, sier finansminister Siv Jensen om samtalene med kinesiske tjenestemenn. Her finansministeren med IMFs hovedkvarter i bakgrunnen. Ola Storeng

 • En god samtale, sier Siv Jensen etter møte med kinesiske topptjenestemann.

Jensen mener norsk kompetanse kan være nyttig for å få en ny asiatisk investeringsbank på beina.— Det var et konstruktivt møte i god atmosfære, sier finansminister Siv Jensen.

Hun bekrefter overfor Aftenposten at hun lørdag hadde et møte i Washington med en høytstående tjenestemann i det kinesiske finansdepartementet.

Jensen var tydelig fornøyd etter møtet. Det har knapt vært kontakt mellom norske statsråder og kinesiske myndigheter de siste årene, annet enn i forbindelse med møter i internasjonale organisasjoner.

— Det var et rent bilateralt møte, men handlet jo om forhold knyttet til opprettelsen av en multilateral institusjon, sier finansministeren.

Norge er blant de nærmere 60 landene som har sagt ja til et kinesisk initiativ for å etablere en ny multilateral bank for å finansiere investeringer i infrastruktur, som vann- og strømforsyning og kommunikasjoner, i Asia.

Kina har ennå ikke tatt stilling til om alle land som meldt sin interesse for å gå inn på eiersiden, får være med. Kina vil uansett bli den dominerende eieren i den nye asiatiske infrastrukturinvesteringsbanken, AIIB.

Norsk initiativ

Etter det Aftenposten erfarer var det Norge som tok initiativet til møtet lørdag. Den norske finansministeren sendte en forespørsel til kinesiske myndigheter fordi høytstående representanter for begge lands finansdepartementer ville være i Washington i forbindelse med det halvårlige toppmøtet i IMF og Verdensbanken.

— Det var naturlig å ha et slikt bilateralt møte, med utgangspunkt i at Norge har meldt sin interesse for å være med som en av grunnleggerne av AIIB, sier Siv Jensen.

På møtet lørdag ble også muligheten for norsk teknisk bistand når AIIB skal etableres, berørt.

— Norges ønske om å være med skyldes blant annet at vi , med Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), har opparbeidet en sterk kompetanse når det gjelder å etablere finansielle institusjoner. Hvis det er ønske om det fra kinesisk side, kan vi her bistå.

Jensen utelukker heller ikke at Statens pensjonsfond utland i fremtiden kan komme til å samarbeide med den nye banken om felles investeringer i infrastrukturprosjekter.

— Spørsmålet om Staten pensjonsfond utland skal få anledning til å investere i infrastrukturprosjekter er under utredning. Regjeringen har ennå ikke tatt stilling. Gitt at det blir en slik utvidelse av hva fondet kan investere i, så er det Statens pensjonsfond utland som selv vil bestemme hvor og på hvilken måte det skal investeres. Men det er verdt å huske på at Pensjonsfondet har et globalt virkeområde og har kompetanse, sier finansministeren.

USA og Norge har ulikt syn

AIIB blir en konkurrent, men ventelig også en samarbeidspartner, for Verdensbanken, hvor de vestlige landene spiller en dominerende rolle.

USA har uttrykt misnøye med at vestlige land, inkludert Storbritannia, har meldt interesse for å bli med på eiersiden i en bank som Kina vil dominere. Men den amerikanske sjefen for Verdensbanken, Jim Yong Kim, ønsker AIIB velkommen.

Utenriksminister Børge Brende vil ikke kommentere betydningen av Siv Jensens møte med kinesiske myndigheter, men viser til finansministeren.

— Vi ønsker generelt et godt forhold til Kina. Det er positivt at vi har samtaler med kineserne på områder hvor vi har felles interesser.

— Norge og Kina har begge interesse av det etableres en finansinstitusjon som kan bidra til økonomisk vekst og økte investeringer i infrastruktur i en verdensdel som har sterkt behov for det. Kanskje kan AIIB etter hvert også få et globalt virkeområde, sier Siv Jensen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Oljefondet har solgt milliardinvestering i selskap som knyttes til menneskerettighetsbrudd

 2. ØKONOMI

  Oljefondet får ikke investere i infrastruktur

 3. NORGE

  DN: Regjeringen kan komme til å kaste oljeaksjer ut av oljefondet

 4. NORGE

  Finansdepartementet stanser Oljefondets investeringer i olje- og gassprodusenter

 5. VERDEN

  Det er gode penger å tjene på interneringsleirene i Kina. Også for det norske Oljefondet.

 6. ØKONOMI

  Gjedrem-utvalg vil ta Oljefondet ut av Norges Bank