Finansdepartementet diskuterte SSB-navn med Meyer

Finansdepartementet innrømmer at de har diskutert plasseringen av navngitte ansatte i SSB med Christine Meyer. Hun kaller det «uhørt innblanding».

Avgått SSB-sjef Christine Meyer og departementet diskuterte enkeltnavn i SSB. Departementet tok det opp i bekymring over regnemodellenes fremtidige liv.
 • Sigurd Bjørnestad

Striden mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås (SSB) avgåtte sjef Christine Meyer rullet videre mandag.

Meyer sier til Aftenposten at hun i hele sin tid i SSB er blitt utsatt for det hun kaller «mildt press» fra departementet knyttet til innvandring.

– Høytstående embetsmenn har ringt meg og sagt: «Hvis du uttaler deg om innvandring, så bruker du av din kapital hos statsråden». De sa at jeg «må trå varsomt», sier hun.

Hun opplevde dette som et forsøk på politisk kontroll.

– Hvis jeg ikke retter meg etter dette, har budskapet vært at jeg kan miste støtte i andre saker, for eksempel knyttet til Teknisk beregningsutvalget for inntektsoppgjørene – TBU, sier Meyer.

Kan svekke tilliten

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet benekter ikke noe av det Meyer sier.

– Dette har bakgrunn i at Meyer har gitt uttrykk for sine personlige meninger knyttet til innvandring, sier Wålen.

– Finansdepartementet har vært opptatt av at objektiviteten i byråets arbeid kan undergraves og tilliten svekkes dersom SSB-direktøren opptrer med politiske synspunkter, sier hun.

Wålen sier at også styret i SSB har vært opptatt av dette.

– Det er dessuten problematisk når ledelsen gir en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder, sier Wålen.

Over til personalpolitikken

VG skriver mandag at Meyer få dager før sitt møte med finansministeren 30. oktober fikk telefon fra en toppbyråkrat i Finansdepartementet om at alt ville «gå fint» hvis forsker Erling Holmøy ble flyttet tilbake til forskningsavdelingen.

Aftenposten har snakket med Finansdepartementet og avgått SSB-sjef Christine Meyer om kontakten mellom dem.

De to partene står steilt mot hverandre i sin historieskriving.

I løpet av september og oktober var det ved flere anledninger kontakt mellom de to partene på telefon og i møter. Temaene var:

 • om noen av SSBs regnemodeller skulle forbli i forskningsavdelingen eller om de skulle flyttes ut til statistikkavdelingen
 • om hvilke personer som skulle ha ansvaret for å utvikle og drifte to av modellene
 • kriteriene for å bestemme hvem av de SSB-ansatte som skulle bli værende i forskningsavdelingen.

Skille person og modell

Én av disse modellene blir brukt til å fremskrive de langsiktige effektene av innvandring. Personen knyttet til denne modellen er forsker Erling Holmøy.

Diskusjonen mellom SSBs ledelse og departementet gikk på om modeller og personer skulle følge hverandre i disse tilfellene.

 • Meyer ville ha frihet til å bestemme hvem som skulle jobbe med hvilke modeller, uavhengig av i hvilken avdeling de er plassert.
 • Finansdepartementet har på sin side vært bekymret for modellenes videre liv hvis nøkkelpersoner på disse modellen ble satt til nye oppgaver
Les også

Christine Meyer snakker ut i Aftenposten: – Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd

Mange runder mellom departement og etat

Så har det vært en lang prosess mellom departementet og Meyer i mange steg:

 • Opprinnelig vurderte SSBs ledelse å flytte noen av regnemodellene ut av forskningsavdelingen.
 • Finansdepartementets syn var at modellene burde forbli i forskningsavdelingen. Dette miljøet var etter departementets syn best egnet som et hjem for dem.
 • SSB og departementet ble enige om at modellene skulle forbli i der.
 • 23. oktober kom listen med de 25 forskerne som skal flyttes ut av forskningsavdelingen og over i statistikkavdelingen
 • Da oppdager Finansdepartementet at blant andre Holmøy er flyttet ut og skilt fra sin modell.
 • Departementet sier de uttrykte sin bekymring for modellens videre liv overfor Meyer.

Departementet: Avviser instruksjon

Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen avviser at de har prøvd å instruere Meyer i personalspørsmål.

– Da vi så hvem som skulle flytte ut av forskningsavdelingen, ble det uklart hvem som skulle drive disse modellen videre i forskningsavdelingen. Overfor Meyer uttrykte vi vår bekymring for dette, sier hun.

– Ble Holmøys navn nevnt overfor Meyer i samtalen?

– Ja, blant annet Holmøys navn ble nevnt. Han er en av de få forskerne som kjenner modellen som regner på innvandring og befolkningsutvikling. Det var også diskusjon om forsker Nils Martin Stølen som jobber med pensjonsberegninger.

– Har dere sagt at «det ville ordne seg» hvis nærmere angitte ting skjedde i SSB?

– VI har aldri sagt at «det ville gå fint» hvis Holmøy ble flyttet tilbake til forskningsavdelingen.

– Var det ekspedisjonssjef Amund Holmsen eller finansråd Hans Henrik Scheel som ringte?

– Det var Amund Holmsen. Han leder avdeling som har ansvaret for å følge opp SSB. Det var hverken en unormal eller en hemmelig samtale.

Wålens sier samtalen fant sted 29. oktober. Det var dagen før Meyer skulle ha et møte med finansministeren.

Meyer: «Uhørt» av departementet

Meyers versjon er denne:

– Jeg fikk fra en høyt plassert embetsmann beskjed om at hvis Erling Holmøy ble flyttet tilbake til forskningsavdelingen, så ville dette ordne seg. Da ville dette gå fint. Det var inntrykket jeg fikk, sier Meyer til Aftenposten.

– Fikk du «det inntrykket», eller ble dette sagt klart og tydelig?

– Ja, det ble sagt med klare ord. Jeg synes det var helt uhørt at departementet la seg opp i min disponering av enkeltansatte i SSB.

– Så personen ble knyttet til den spesifikke modellen om innvandring?

– Beskjeden fra departementet gikk på Holmøy og hans arbeidsoppgaver. Jeg sa nei til å flytte Holmøy tilbake. Det er helt urimelig at departementet skal bestemme hvem som skal jobbe med en spesiell modell, sier hun.

– Departementet avviser at det var snakk om noen form for instruksjon?

– Jeg sa i mitt svar at hvis jeg skal gjøre det, så må jeg få en skriftlig instruksjon.

Meyers sier SSB-ledelsens ambisjon var å løsrive enkeltpersoner fra enkeltmodeller.

– Vi ville bygge et mer robust miljø i forskningsavdelingen der flere forskere kunne jobbe med hver av modellene. Men jeg ville ikke og kunne ikke flytte Holmøy tilbake dit. Da ville folk bli forskjellsbehandlet ut fra de kriteriene vi hadde satt opp, sier Meyer.

Siste runde i dansen

For å få til et kompromiss foreslo Finansdepartementet til slutt at de to aktuelle modellene kunne flytte sammen med Holmøy og den andre forskeren over til statistikkavdelingen.

Dette var SSBs ledelse villige til å godta. Men søndag ettermiddag var Meyer ferdig i SSB