Norge

Etterforskning av voldtekt i tall

Skal man tro politiets statistikk er en typisk voldtektsmistenkt; norsk mann, ruspåvirket og han voldtok på fest.

Oslopolitiets årsrapport kan fortelle noe om hvem som blir anmeldt for voldtekt i Oslo.
  • Ane Hem
  • Thomas Olsen
    Journalist

Skal man tro politiets statistikk er en typisk voldtektsmistenkt norsk mann, ruspåvirket og han voldtok på fest. Tallene er hentet fra årsrapporten i Oslo politidistrikt for 2014 og fra Kripos' rapport Voldtektssituasjonen 2014 som omfatter hele landet.

etterforskning9-rE6DUFNeyd.jpg

Få velger å anmelde

Kripos skriver i sin rapport at "Det er grunn til å tro at det er store mørketall, og at mange voldtekter ikke blir anmeldt". I rapporten går det frem at politiet er bevisst på problemet, og at de mener det trengs mer forskning på området. Flere lesere har skrevet inn til Aftenposten og fortalt om hvorfor de har valgt å anmelde eller ikke anmelde.

LES OGSÅ:

Les også

Slik vil justisministeren få flere voldtektsofre til å anmelde

etterforskning2-QAr92kEcn_.jpg

Få saker når helt frem til retten

139 henlagte saker i 2014 innebærer ikke nødvendigvis at resten har gått videre i rettssystemet. Flere av 2014-henleggelsene kan handle om saker fra tidligere år, og flere av sakene fra 2014 kan fortsatt bli henlagt. I Kripos' rapport fra hele landet er det ikke redegjort for hvor mange saker som henlegges. Av de 2154 voldtektsanmeldelsene som ble gjort i perioden 2011-2013 har bare 179 saker, altså 8,3 %, fått en rettskraftig avgjørelse innen november 2014. Av disse har 30 % blitt frifunnet, og 8 % har også fått oppreisningserstatning.

Skal vi tro rapporten innebærer dette at av 2154 anmeldelser, har kun 107 saker endt med fellende dom og fengselsstraff.

LES OGSÅ:

Les også

Slik jobber voldtektsavsnittet med et nytt overgrep

etterforskning3-nhLDF7kJK0.jpg

Festvoldtekt er vanligst

Den vanligste voldtekten foregår på fest. I Oslo er kategorien "annet" større enn i resten av landet. Denne kategorien omfatter voldtekter som finner sted etter at fornærmede og siktede har møttes på nett. I 36 % av sakene kjenner ikke fornærmede gjerningspersonen fra før — det vanlige er altså at offer og gjerningsperson kjenner hverandre. 44 % oppgir at gjerningspersonen er en bekjent/venn mens 8% har anmeldt partneren for vold. (Kripos-materiale fra hele landet)

Kategorien "Sårbarhet" omfatter voldtekter der fornærmede har befunnet seg i en spesielt sårbar situasjon, for eksempel fordi de har nedsatte funksjonsevner eller er ruspåvirket.

etterforskning4-_goJNinOOb.jpg

Størst risiko for unge kvinner

Risikoen for å bli voldtatt er størst for kvinner under 25. Ruspåvirking er også en viktig faktor. I materialet fra Oslo politidistrikt fremgår det at de aller fleste er påvirket av alkohol, mens 15 prosent er påvirket av narkotika eller annet. 32 prosent av de fornærmede som har anmeldt i Oslo har ikke vært påvirket av noe som helst.

Tallene er noe mer usikre når det gjelder siktede/mistenkte, fordi det ikke alltid er kjent om antatt gjerningsmann var påvirket. Alderssammensetningen er også annerledes. På landsbasis er en av fem gjerningsmenn under 25 år. De andre sakene gjelder ofte vinning (26 %) og narkotika (20 %). Oslo-politiet tror flere overgrepsmenn som har voldtatt igjen og igjen slipper unna fordi ofrene ikke anmelder.

I Kripos' rapport oppgis ikke statsborgerskap på siktede/mistenkte. Oslopolitet oppgir at de aller fleste er norske statsborgere.

etterforskning5-dw8jJKdSFL.jpg
etterforskning6-n2yQRhsfin.jpg
etterforskning7-dBowI8Ei5B.jpg

Les mer om

  1. Voldtekt