Sp fremmer forslag om å reversere kommunereformen

Senterpartiet fremmer i dag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil mandag forsøke å snu kommunereformen.

Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.

Nytt Storting

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang. Siden da er Stortingets sammensetning endret, slik at det i realiteten ikke lenger er flertall for kommunetvang.

Oppløsningssøknad

Sp foreslår i stedet at alle de tvangssammenslåtte kommuner skal opplyses om at de kan søke om oppløsning. Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.

Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.

– Vi har en grunnleggende åpen tilnærming hvor vi respekterer lokaldemokratiet. Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.