Nå kan du finne ut hvor dine oldeforeldre og tippoldeforeldre bodde enten det var på en gård eller i byleilighet. Det bodde to millioner nordmenn i landet i 1891 og alle ble registrert i et sirlig håndskrevet byråkrati som besto av hovedliste, personliste, husliste og gateliste. Også husdyrene ble telt opp og sjøfolkene ble holdt orden på i egne skipslister.

— Folketellingen i 1891 er kun skannet. Den er derfor ikke søkbar, som de fleste andre folketellingene i Digitalarkivet, understreker Kristian Hunskaar, underdirektør i seksjon for digital tilrettelegging i Riksarkivet. – Denne folketellingen er derfor ikke så lett tilgjengelig som 1910- folketellingen hvor flere titalls årsverk gikk med til å skrive av alle navn og adresser for å gjøre dem digitalt søkbare.

Dette betyr at folketellingen 1891 må brukes på omtrent samme måte som om man skulle sittet med de originale dokumentene på Riksarkivets lesesal og bladd i dem med hvite bomullshansker.

— Takket være at frivillige har gjort jobben med å skrive av deler av folketellingen, har vi nå 32 digitalt søkbare byer og herreder av i alt 559, sier Hunskaar som gjerne ser at flere frivillige entusiaster bidrar med transkripsjoner fra de områdene som de kjenner. Det vil gjøre slektsgranskning enklere.

— Med deres bidrag vil en stadig større del av folketellingen fra 1891 bli søkbar.

Vær med på en digital dugnad. Her finner du oppskriften.

Nålen i høystakken

Tellingen er organisert etter bosted, og der kan man finne opplysninger om både bostedet og personene som bodde der. Hvis man er på jakt etter en person, men ikke vet hvor vedkommende bodde, risikerer man å lete etter nålen i høystakken. I et lite herred (kommune) kan det være overkommelig å bla gjennom alle personsedlene, men i større herreder, og ikke minst i de store byene, vil det bli svært tidkrevende!

Tellingen er organisert slik:

Hver av de 559 byene og herredene i landet på tellingstidspunktet er en enhet.

 • Hver by/herred er delt i nummererte tellingskretser.
 • Hvert bosted i en tellingskrets har et huslistenummer.
 • Hver person på hvert bosted har et personseddelnummer.

Søk i et herred

Slik forklarer Kristian Hunskaar hvordan man skal gå frem for søk i en kommune:

La oss si at jeg ønsker å finne ut hvem som bodde på mitt hjemsted, gården Løve i Hedrum herred/kommune (nåværende Larvik kommune).

 • Først undersøker jeg hovedsammendraget for Hedrum herred:
Hedrum-hovedsammendrag_doc6meldjo8gdz70ldi2hf-kKo511kj_x.jpg

Tellingskretsene ser her ut til å tilsvare skolekretsene, og jeg vet at Løve tilhørte Danmark krets, som er tellingskrets nr. 3.

 • Deretter tar jeg for meg hovedlisten for tellingskrets nr. 3 i Hedrum herred:
Hedrum-hovedliste_doc6meldjtb4eo1elgix2hd-tV0vUe37oF.jpg

Jeg finner flere bosteder i hovedlisten som heter Løve; de henviser til husliste nr. 52, 53, 54, 55 og 56. I rubrikken for gårds— og bruksnummer er det oppgitt informasjon som gjør at jeg kan slå fast at jeg vil se på husliste nr. 52.

 • Så leter jeg frem husliste nr. 52 for tellingskrets nr. 3 i Hedrum herred:
Hedrum-husliste_doc6meldkb6qf81d4uuk2hf-9TaaLMvcdt.jpg

Her ser jeg at hovedpersonen på bostedet er ”Bergitte Knudsen” (min tipp-tipp-oldemor), og det er opplyst at det er fire korresponderende personsedler.

 • Dermed kan jeg finne de tilhørende personsedlene , som er nummerert 1–4 med referanse til husliste nr. 52 og tellingskrets nr. 3 i Hedrum herred:
KopiavHedrum-personseddel_doc6meldkfy9uxifi5g2hd-EXBEbsMS_q.jpg

Søk i by

La oss si at jeg ønsker å finne ut hvem som bodde i Kirkeveien 51 i Kristiania. For Kristiania har vi et ekstra hjelpemiddel, nemlig et alfabetisk gateregister som er utarbeidet på et senere tidspunkt.

 • Her finner jeg at Kirkeveien 51 m.fl. adresser finnes i Uranienborg menighet, tellingskrets nr. 64, husliste nr. 15-39:
Kristiania-gateregister_doc6meldkyullk4maga2hf-ts9UZKeBH9.jpg
 • Dermed slipper jeg å slå opp i hovedsammendraget for Uranienborg menighet, men kan gå direkte til hovedlisten for tellingskrets nr. 64. Her finner jeg at Kirkeveien 51 svarer til husliste nr. 32 i tellingskrets nr. 64:
Kristiania-hovedliste_doc6meldl6ddbs1javq92hd-VRc5w9h3ld.jpg
 • Jeg leter deretter frem huslisten:
Kristiania-husliste2_doc6melndmmdrn1kwexr2hf-dX1j6jWnYI.jpg
 • Til sist finner jeg personsedlene. Det viser seg at det er fem husstander på adressen med tilsammen 14 personer.
KopiavKristiania-personseddel_doc6meldlty74519zdyt2hd-N1ExsnQM8C.jpg

Les om slektsgranskernes skattkiste. Alt om den søkbare folketellingen fra 1910.