Norge

8000 syriske flyktninger til Norge i løpet av tre år

Høyre, Ap, krF, Venstre, Sp og Miljøpartiet De Grønne er enige om at 8000 syriske flyktninger skal få komme til Norge innen 2017. - Dette vil kunne bli levelig, kommenterer statsminister Erna Solberg.

  • Tor Arne Andreassen
    Journalist
  • Gunnar Kagge
    Journalist

Statsminister Erna Solberg sa seg onsdag kveld fornøyd med Høyre hadde klart å få redusert antallet syriske flyktninger skulle ta imot, sett i forhold til de 10.000 flyktningene over to år som flere hadde stilt krav om.

— Vi klarte å få antallet noe ned, og dette vil kunne bli levelig, sa statsministeren på spørsmål om hvordan det nå ville bli å samarbeide med Fremskrittspartiet i regjering. Fremskrittspartiet ønsket nemlig ikke å stille seg bak stortingsflertallet vedtak om å ta imot 8000 syriske flyktninger i løpet av tre år.

Solberg sa Høyre og Fremskrittspartiets mindretallsregjering må regne med at de fra tid til annen blir pålagt ting av stortingsflertallet. Men hun sa seg fornøyd med at tallet på flyktninger over tre år blir 8000 og ikke 15.000.

— Vi fikk moderert stortingsflertallet. Vi er glad for at de lyttet til de innvendingene vi hadde, sa Erna Solberg.

Seks partier står bak Syria-avtalen

Gruppen med partier som utgjør et solid flertall på Stortinget bekreftet under pressekonferansen på Stortinget onsdag ettermiddag at de er blitt enig om at Norge i løpet av de neste tre årene skal ta imot 8000 flyktninger fra Syria.

— Seks partier står bak denne avtalen som vil bety mye i den kanskje verste situasjonen vi har sett siden 2. verdenskrig, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Han overlot til Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre å redegjøre for det partiene var blitt enig om.

Se video: Støre om kompromisset: - Prisen for bred enighet

Nesten en dobling av dagens nivå

— Norge tar imot 2000 flyktninger i 2015, 3000 i 2016 og 3000 i 2017, sa Støre. Han la til at dette innebærer nesten en dobling i forhold til det man ville ha oppnådd hvis man hadde holdt seg på det nivået man har hatt til nå.

Norge har før denne avtalen tatt imot 1500 flyktninger fra Syria. Over tre år ville Norge altså ha tatt imot 4500 flyktninger.

Ikke det Arbeiderpartiet hadde ønsket

Arbeiderpartilederen innrømmet glatt at avtalen man er blitt enig om på Stortinget ikke er det samme som han som Arbeiderpartileder har gått inn for.

— Dette er ikke en kopi av Arbeiderspartiets landsmøtevedtak om 10.000 i løpet av to år, men vi mener det har vært viktig å bli enig om en avtale og da handler det om å gi og ta, sa Støre.

Norge kommer også til å ta imot 620 kvoteflyktninger fra andre land i Verden.

- Enighetens pris

Jonas Gahr Støre ble spurt om hvorfor man ikke fikk til å ta imot et antall flyktninger som var nærmere de 10.000 som Arbeiderpartiet hadde gått inn for.

Med Arbeiderpartiets opprinnelige opplegg, som innebar 5000 syriske flyktninger per år, så ville man endt opp med 15.000 syriske flyktninger i løpet av tre år, ikke 8000. Det er en forskjell på 7000.

— Ja, det er noe mindre, men det må betales en pris for en bred enighet. Den enigheten er verdt det. Denne avtalen er ambisiøs og et godt kompromiss, svarte Støre.

- Regjeringen vil følge opp vedtaket

Høyres parlamentariske leder ble spurt om Fremskrittspartiet, som sitter i regjering, men som ikke ville stille seg bak avtalen sammen med de andre partiene, kan forventes å følge opp vedtaket i Stortinget.

— Regjeringen vil følge opp de vedtak Stortinget har gjort, svarte Trond Helleland.

SV og Fremskrittspartiet meldte seg ut

SV vil ikke være med på avtalen, som de synes ikke går langt nok i å gi syriske flyktninger vern. Men Regjeringen har solid flertall for den fremforhandlede løsningen.

Allerede i forrige uke brøt FrP ut. De har et landsstyrevedtak mot å ta imot flere flyktninger. De viser til at det allerede er vanskelig å overbevise kommunene om at de må ta imot og finne bolig til flyktninger som har fått opphold.