Norge

Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall. Ingen i verden gjør det i dag.

Kvister og topper fra norsk granskog skulle bli til klimavennlig drivstoff i 2020. Problemet er at slik teknologi ikke er ferdig testet ut noe sted i verden.

Nå til dags sender man entreprenører, ikke tømmerhoggere til skogs. En hogstmaskin og to lastebærere tar ut omlag 200 kubikkmeter tømmer om dagen i naturskogen på Gåsbakken sør for Trondheim. Morten Antonsen

  • Hilde Øvrebekk Lewis
  • Tron Strand
  • Simen Granviken
  • Tarjei Leer-salvesen
  • Sveinung Berg Bentzrød

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding