Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall. Ingen i verden gjør det i dag.

Kvister og topper fra norsk granskog skulle bli til klimavennlig drivstoff i 2020. Problemet er at slik teknologi ikke er ferdig testet ut noe sted i verden.

Nå til dags sender man entreprenører, ikke tømmerhoggere til skogs. En hogstmaskin og to lastebærere tar ut omlag 200 kubikkmeter tømmer om dagen i naturskogen på Gåsbakken sør for Trondheim.

Når trøndersk skog møter en 26 tonn tung anleggsmaskin, er det rått parti. Den enorme maskinarmen svinges inn og fester grepet rundt trestammen. Turtallet øker og sagbladet freser innover stammen.

Maskinentreprenør Johan Jule og de to kollegene er effektive. Hver dag tar de ut 200 kubikk tømmer fra skogen til kyllingbonden Inge Kåre Grønli ved Gåsbakken, seks mil sør for Trondheim.

Les hele saken med abonnement