Presidentskapet får sterk kritikk fra kontrollkomiteen etter byggesprekk

"Sterkt kritikkverdig" er stempelet en enstemmig kontrollkomité setter på stortingspresidentens håndtering av byggesprekken. Men flertallet går imot mistillit.

Dette prosjektet har kostet minst 700 millioner kroner mer en planlagt.
  • NTB

Stortingets pågående byggeprosjekt blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt, og presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke. Men bare Senterpartiet og SV mener dette er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier han tar kritikken på største alvor.

– Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen, sier Thommessen til NTB.

Han understreker at han ennå ikke har lest innstillingen fra komiteen, men sier presidentskapet har håndtert byggesaken "etter beste skjønn".

Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet at må gå.

– Komiteen viser til at ansvaret for kostnadsoverskridelsene ifølge Riksrevisjonens rapport ligger hos byggherren. Byggherren er Stortingets presidentskap. Stortinget har i sitt arbeid med byggeprosjektet opptrådt sterkt kritikkverdig, heter det i innstillingen fra kontrollkomiteen.

Det er Riksrevisjonens rapport om byggesprekken kontrollkomiteen nå har ferdigbehandlet og avgitt sin innstilling til.

– Ikke oppdatert informasjon

Komiteens leder Martin Kolberg (Ap) sier at Stortinget ikke var godt nok organisert for å følge opp byggeprosjektet og at presidentskapet ikke ga komiteen oppdatert informasjon underveis. Kolberg mener ikke kritikken burde føre til at noen må gå:

– Det viktigste er at Stortinget rydder opp i dette og utviser den nødvendige ydmykhet.

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener mistillit er en "nødvendig konsekvens" av fadesen og presidentskapets ansvar for den.

– Jeg er opptatt av at vi skal få en kultur hvor uheldige forhold må få konsekvenser. Hvis det ikke får konsekvenser i Stortinget vil det heller ikke få konsekvenser i offentlig forvaltning ellers, sier Lundteigen.

Stortinget vil stemme over SV og Sps mistillitsforslag i forbindelse med at innstillingen behandles tirsdag.

– Jeg er helt overbevist om at en leder i næringslivet som fikk sånne overskridelser og gjorde så lite for å hindre det, ville fått fyken, sier Bård Vegar Solhjell (SV).

– Ikke parlamentarisme

Kolberg avviser på det mest bestemte at begrunnelsen for å stemme imot mistillit handler om at Ap selv har to representanter i presidentskapet, Svein Roald Hansen og Marit Nybakk.

Høyres Michael Tetzschners støtter heller ikke mistillitsforslaget. Han viser til at parlamentarismen ikke gjelder for presidentskapet.

– Vi har valgt kolleger til å sitte i presidentskapet, sier han, men påpeker samtidig at det nye Stortinget skal velge presidentskap igjen til høsten og kan "treffe de valg som de føler seg er bekvem med".

Tetzschner mener ikke bare budsjettsprekken er alvorlig, men også hvordan byggeplanene este ut.

– Det er et prosjekt som har vokst fra 70 millioner kroner, med vindusutskiftninger, ventilasjonsanlegg og etasjeskiller av brannhensyn, til å bli en unødvendig tunnel på 260 meter, en unødvendig utgravd kjeller og et post- og varemottak som det egentlig ikke er behov for, sier han.

Venstres Abid Raja sier kontrollkomiteen er enig med Riksrevisjonen i at de selv burde etterspurt mer informasjon om prosjektet.

– Men dette rokker ikke ved ansvaret som påligger hele presidentskapet samlet, sier Raja.

Foto