Norge

Flere opplever seksuell trakassering i Forsvaret

Jenter har det stort sett veldig bra i Forsvaret. Den mindre hyggelige konklusjonen er at stadig flere jenter blir utsatt for seksuell trakassering i alvorlig eller mindre alvorlig grad.

Jentene trives enda bedre i Forsvaret enn guttene. Men for annet år på rad øker tallet på dem som utsettes for seksuell trakassering.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Hele 91 prosent av jentene som avtjener verneplikten i Forsvaret sier at de trives godt. Dette er den hyggelige konklusjonen i en vernepliktsundersøkelse som omtales i bladet Soldatnytt.

Bare to prosent av jentene sier de trives dårlig.

For guttene svarer syv prosent at de trives dårlig, 71 prosent har det bra.

Den mindre hyggelige konklusjonen er at stadig flere jenter blir utsatt for seksuell trakassering i alvorlig eller mindre alvorlig grad. For 2012 har 23 prosent krysset av for dette. I 2011 var tallet 22 prosent, i 2010 20 prosent.

En rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt for 2010 viste at hver femte kvinne som slutter i Forsvaret, gjør det på grunn av mobbing eller seksuell trakassering.

Gjelder svært, svært få

— Dette er alvorlig, vi har en nulltoleranse på dette i Forsvaret, sier landstillitsvalgt for soldatene Ole Kirkerød til Aftenposten.

Les også

<span style="font-size:90%">Hver femte kvinnelige<br/> soldat sextrakasseres</span>

Samtidig sier han at det er viktig å gå inn i svarene for å få et korrekt bilde av situasjonen. — Av de 2581 som har besvart undersøkelsen er det ca. 80 jenter som oppgir at de opplever seksuell trakassering, på ett av fire definerte nivåer. Men det er bare et titalls som forteller at de «i stor grad» opplever dette. Noen ytterst få sier de er utsatt for grov seksuell trakassering over tid. Uansett, et hvert slikt tilfelle er uakseptabelt, og alvorlig, sier Kirkerød.

- Hva slags trakassering er det snakk om, i andre tilfeller?

— Jeg, som er en av mange her som ikke for lenge siden gikk ut av videregående, kjenner meg igjen i dette bildet. Man lever litt i en boble, og så blir den med inn i Forsvaret. Det kan være så enkelt at en og samme jente over tid, og fra de samme guttene, får samme meldling om klær og utseende. Meldinger som kan være hyggelige, men som i et mønster oppleves som krenkende. Forsvaret har et ansvar for å endre disse holdningene.

De fleste synes oppgavene de får i Forsvaret er meningsfulle. Men langt fra alle. Disse ungdommene møtte til førstegangstjeneste i august, på Sessvollmoen ved Jessheim.

— Det er den som føler seg krenket som må avgjøre i hvilken grad de blir det, sier Kirkerød.Simen Saxebøl er fast ansatt leder for Tillitsmannsordningen i Forsvaret. Slik kommenterer han trakasseringen i magasinet Soldatnytt:

- Forsvaret må kjapt komme til bunns i hva som er årsaken til seksuell trakassering. Kanskje det handler om at ungdomskulturen soldatene har med seg inn i tjenesten blir stadig røffere? Eller er det en systemfeil i Forsvaret, holdninger hos befal (...) som sprer seg til nyankomne? En slik ukultur kan ikke fortsette, og det må legges en klar plan for å gjøre situasjonen bedre.

Personaldirektøren i Forsvaret, Tom Simonsen, konstaterer at tiltakene som tidligere er satt i verk ikke har gitt den effekten man hadde ønsket.

Trivselen øker

For andre år på råd øker trivselen blant soldater på førstegangstjeneste. Spesielt kommer Luftforsvaret og Sjøforsvaret godt ut, der henholdsvis 87 og 85 prosent sier de trives. Hæren ligger på 77 prosent.

Samtidig svarer under halvparten av soldatene, 48 prosent, at arbeidsoppgavene deres i meget stor eller stor grad er meningsfulle. 60 prosent er meget eller ganske fornøyd. Også her er jentene mer tilfreds enn guttene.

— Ja, når man ser på svaret som blir presentert, er det jentene som har høyest andel trivsel, og forståelse av arbeidsoppgavene. Vi opplever at dette er sammenlignbart med det sivile, jenter har generelt en større forståelse av å være en brikke i et stort system. Som Forsvaret, sier Ole Kirkerød.

Les også

Stopper «meningsløse» soldatoppgaver

— Ta det å stå vakt i porten ved en militær base. Hverdagen er monoton. Men dette er kanskje en av de viktigste oppgavene i Forsvaret, å sørge for at uvedkommende ikke infiltrerer oss. Jeg tror jentene forstår dette lettere. Så er det et ledelsesansvar å gi god nok informasjon om oppgaver som i utgangspunktet kan virke meningsløse, sier han.- Det er på det laveste nivået at grep som tas har størst utbytte, sier Kirkerød.

Les også

Sex-oppmerksomhet