Norge

Kripos-ekspert: – Mange avhør av barn over en lang periode øker risikoen for at de blir påvirket

– Å fortelle om seksuelle overgrep sitter svært langt inne hos barn, fastslår ekspert på barneavhør, Tone Davik.

Ekspert på barneavhør, Tone Davik, i et av avhørsrommene hos Kripos.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Aftenposten skrev lørdag om en barnevernssak der hverken tingretten eller lagmannsretten festet lit til mye av det som to barn hadde fortalt i tilrettelagte avhør på Barnehuset. Det gjorde heller ikke de tre psykologisk sakkyndige som var oppnevnt av retten.

Tingretten mener jenta «synes å ha vært utsatt for klare forventninger og press om å fortelle om overgrep».

– At barn føler forventninger om at de skal fortelle om seksuelle overgrep, er noe vi av og til hører, særlig fra forsvarerhold, sier politioverbetjent Tone Davik ved Kripos.

Hun er ekspert på tilrettelagte avhør av barn og underviser også om dette på Politihøgskolen. Davik presiserer at hun ikke uttaler seg om den konkrete saken Aftenposten omtalte lørdag, men på generelt grunnlag.

– Å fortelle om seksuelle overgrep sitter svært langt inne hos barn. Som oftest vil det være et større problem at de ikke forteller, enn at de forteller ting som ikke er sant.

Les også

Fire barn er tilbake hos foreldrene etter plassering i beredskapshjem. Etter to år og to rettssaker står barnevernet fremdeles på sitt.

Nekter heller enn å overdrive

– Når vi har filmer eller bilder av seksuelle overgrep som fasit, ser vi at barn heller nekter for at det har skjedd, eller forteller bare litt av hva som skjedde, enn å overdrive, fortsetter hun.

– Dette støttes også av forskning.

Davik har selv gjennomført og sett flere hundre avhør.

– Etter mitt skjønn er det litt for enkelt å påstå at barn har «falske minner» om seksuelle overgrep når de forteller om det.

Barns forklaring må uansett ses opp mot de øvrige bevisene i saken, og det er viktig at politiet også prioriterer andre etterforskningskritt i saker som involverer barn, påpeker hun.

Ved Barnehuset i Oslo følger politi, advokater og andre avhøret fra et annet rom via videooverføring. Det gjøres opptak av avhøret. (Arkivfoto)

– Seks avhør er i overkant mange

– Jenta vi skrev om, var gjennom hele seks tilrettelagte avhør. Kan mange avhør påvirke hva barn forteller?

– Seks avhør av et barn er i overkant mange. Som regel foretas bare ett, noen ganger to-tre, forteller Davik.

– Når så mange avhør av et barn skjer over en lang periode, og det skjer mye parallelt i barnets liv, øker risikoen for at barnet kan bli påvirket i en slik prosess, sier hun.

– Alle andre som snakker med barnet om saken, kan gi barnet informasjon eller stille spørsmål som gjør at barnet blir usikkert, eller at minnet påvirkes. Slik er det for øvrig også for voksne.

Les også

Politiet stiller like mange ledende spørsmål i barneavhør som før

Politioverbetjent Tone Davik, her i et av avhørsrommene hos Kripos.

– Unngå nye avhør om samme tema

– Dersom barnet i tillegg stilles gjentatte spørsmål om temaer det har fortalt om tidligere, øker også muligheten for at barnet kan tro det ikke svarte rett første gangen, eller at det ikke ble trodd. Det vil kunne oppleves som belastende.

Men Davik sier at flere avhør av og til kan være nødvendig for å få barn til å fortelle.

– Barn trenger mer tid enn voksne. Å avdekke vold og overgrep er en prosess, sier hun.

Hun påpeker at det er greit å foreta supplerende avhør, men man skal ikke gjenta temaer som er omtalt tidligere, eller gå tilbake til samme hendelse og be barn fortelle på nytt.

– Avhørene må ha et nytt formål, for eksempel at barna har kommet med ny informasjon. Ikke slik at «vi fikk ikke nok forrige gang, så vi prøver igjen».

Les også

– Vi kan ikke fengsle alle som utøver vold mot ungene sine

– Varierer hva dommerne kan

– Er ditt inntrykk at retten kan vurdere barneavhør riktig?

– Det varierer nok. Dommere i retten som vurderer avhør av barn, har ulik opplæring og kompetanse når det gjelder barn, barns utvikling og avhørsmetodikk, sier hun og legger til:

– Loven stiller krav om spesialopplæring for å kunne avhøre barn. Men det er ikke noe krav til opplæring av hverken påtalejurister i politiet, som skal vurdere barns forklaring i en etterforskning, eller til dommere som skal gjøre tilsvarende vurderinger i retten. Det gjelder både i straffesaker og sivile saker.

Samtalerom på Barnehuset. Tilrettelagte avhør kan brukes i barnevernssaker, men formålet med avhørene er først og fremst å være en del av politiets etterforskning. De brukes som bevis i retten dersom saken kommer dit. (Arkivfoto)
Les også

Vold mot barn: I Finnmark avhøres fem ganger så mange barn som i Bærum. Politiet vet ikke hvorfor.

– Barn snakker når de er trygge

I saken Aftenposten omtalte, forteller de to søsknene om stadig nye overgrep til beredskapsmødrene de bodde hos.

– I situasjoner med barn hos beredskapsforeldre har man sjelden lyd- og billedopptak av hva som blir sagt. Det vil være lett å sette spørsmålstegn i ettertid ved beredskapsforeldres intensjon, og om det stilles spørsmål til barn som påvirker dem til å fortelle om noe som ikke er sant, sier Davik.

Hun mener man må erkjenne at barn forteller i situasjoner der de føler seg trygge, for eksempel på sengekanten, i bilen eller i badekaret.

– Men at beredskapsmødre gjennomfører «strukturerte samtaler» for å få barna til å fortelle, er ikke noe vi anbefaler.

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Barnevern
  3. Vold
  4. Kripos