Metoo har endret unge menns holdning

En av tre unge menn oppgir å ha blitt mer forsiktig med hva de sier og gjør som følge av metoo-kampanjen, ifølge en ny undersøkelse.

En ny undersøkelse viser at mens 83 prosent av norske kvinner sier de ikke har endret sin egen oppførsel etter metoo, er tallet 68 prosent hos mennene. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Undersøkelsen er utført av Sentio for Klassekampen.

Den viser at den største påvirkningen har skjedd hos yngre menn. Nesten halvparten av mennene i alderen 23 til 35 år svarer at de har endret oppfatning som følge av kampanjen. Det er også de yngre mennene som oppgir å ha endret oppførsel.

En tredjedel av menn mellom 18 og 35 svarer at de er blitt mer forsiktig med hva de sier og gjør, mens en av åtte menn i alderen 23 til 35 sier de er bekymret for at handlingene deres blir misforstått. Samtidig opplyser ingen av mennene mellom 18 og 35 at de har sagt ifra om trakassering de har vært vitne til. Til sammenligning er andelen 14 prosent hos de yngste kvinnene.

Undersøkelsen viser at mens 83 prosent av norske kvinner sier de ikke har endret sin egen oppførsel etter metoo, er tallet 68 prosent hos mennene. Flere kvinner enn menn sier imidlertid at de har sagt ifra om trakassering de har vært vitne til, men andelen er lav for begge kjønn: henholdsvis 4 og 1 prosent.

Undersøkelsen ble utført i perioden 4. oktober til 9. oktober og 1.005 ble spurt.