Utlendingsnemnda tapte rettssak om alderstesting av asylsøkere

Fem unge afghanere vant frem i rettssak mot Utlendingsnemnda (UNE), skriver VG.

Alderstesting av enslige, mindreårige asylsøkere har vært omstridt i mange år. Torsdag vant fem asylsøkere frem etter å ha saksøkt staten for å legge vekt på metoden ved vurdering av asylsøknader.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke

Fem unge afghanere mente at de var mellom 15 år og 16 år da de i 2015 kom til Norge. En alderstest konkluderte med at de var eldre.

Dermed saksøkte de fem asylsøkerne staten for bruk av alderstest ved vurdering av asylsøknader.

Torsdag falt dommen. Oslo tingrett gir de fem afghanerne medhold, melder VG.

Avisen skriver at dommen slår fast at UNEs vedtak om avslag på asylsøknader om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag ikke gjelder hvis aldersvurderingen av søkerne er uriktig.

Omstridt testing

Utlendingsmyndighetene konkluderte med at fire av afghanerne var over 18 år, og en over 17 år gammel. Alle fikk avslag på asylsøknaden.

«Retten har konkludert med at Utlendingsnemndas avgjørelser i samtlige fem saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum og uriktig bevisvurdering. Det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette. De konkrete aldersvurderingene i samtlige fem saker er uriktige», heter det i rettens vurdering, ifølge NTB.

Advokat Jostein Løken, som har representert de fem afghanerne, uttaler til VG at dommen er ganske sensasjonell med tanke på at utlendingsmyndighetene har basert seg på disse undersøkelsene i mange år. Han regner med at asylsøkerne får oppholdstillatelse i Norge etter denne dommen.

UNE er ikke enig i dommen og varsler at de kommer til å anke den.