Russerne fikk åpen omvisning på F-35 basen

Russiske offiserer fikk inspisere Ørland flystasjon med «stor grad av åpenhet» om basen og F-35. Norsk presse nektes bilder som gir innblikk i milliardbasen.

Russiske militære under inspeksjon av Ørland flystasjon tirsdag 5. desember.

Tirsdag i forrige uke gjennomførte tre russiske offiserer en militær rustningskontroll av Ørland flystasjon, der de nye kampflyene av typen F-35 skal ha base.

Inspeksjonen er i tråd med det såkalte Wien-dokumentet, et avtaleverk fra 2011 som gir landene som har undertegnet, en mulighet til å foreta rustningskontroller hos hverandre.

Russerne sendte anmodningen om å få kontrollere Ørland flystasjon 27. november, drøyt to uker etter at kong Harald og en rekke andre notabiliteter fikk se to F-35 ta av og lande på en norsk flyplass.

Norge aksepterte anmodningen dagen etter.

Forsvaret.no skriver Luftforsvaret at det «i tråd med norsk praksis ble utvist stor grad av åpenhet under evalueringen»:

– De russiske offiserene hadde en rekke spørsmål under evalueringen. De viste som forventet stor interesse for de nye kampflyene, men også for de andre kapasitetene ved 132 luftving, forteller oberstløytnant Sven Svensson ved Rustningskontrollkontoret.

De tre russiske offiserene fikk blant annet se et av Norges F-35.

Første gang russerne fikk se F-35

Ifølge Forsvaret er det første gang F-35-fly ble vist frem for Russland. «All informasjon og fotografering har vært underlagt norsk kontroll, og innenfor rammene av ugradert informasjon,» skriver Forsvaret.no.

Russerne ble briefet om basens organisasjon, hovedmateriell, personell, utdanning, trening og pågående byggeprosjekter, inkludert F-35, F-16, luftvern og redningshelikoptre.

På samme måte kan Norge kontrollere russiske avdelinger, noe de gjør med lange mellomrom.

Har brukt milliarder av skattekroner

På Ørland flystasjon ved Trondheim kommer det i alt 45.000 m² med ny bygningsmasse. 25.000 m² bygningsmasse bygges om.

Tilsammen brukes 12 milliarder 2017-kroner på å forberede Ørlandet og Evenes flybaser. Det er også satt av 1,3 milliarder kroner til å støyisolere hus ved basen.

Dette kommer i tillegg til selve kjøpet av flyene, som i dag beregnes til ca. 80 milliarder 2017-kroner.

Aftenposten har ønsket å vise hva skattebetalernes penger er gått til på Ørlandet, men Luftforsvaret har lenge nektet Aftenposten bilder som gir innblikk i F-35-basen.

Bygning på Ørland flystasjon.

Forsvaret tilbudt å ta bildene selv

Aftenposten har ved en rekke anledninger i 2017 bedt om bilder fra basen for å kunne gi leserne et innblikk i hvordan ansatte, inkludert pilotene, får det på basen, og hvordan F-35 skal huses.

Forsvaret er tilbudt å selv ta bildene, med egne fotografer.

Også den nye sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Skinnarland, er spurt direkte om hun kan bidra til å skaffe den type bilder Aftenposten har etterlyst.

Det Aftenposten er blitt tilbudt, er bilder av enkelte faser og bilder fra den formelle åpningen av basen, bilder som gjengis i denne artikkelen, og et bilde av nestkommanderende i Luftforsvaret, brigader Aage Lyder Longva, som viser kronprins Haakon rundt langs gammel bebyggelse.

Brigader Aage Lyder Longva viser kronprins Haakon rundt på Ørland flystasjon tidligere i høst.

Vil ikke kommentere om det er et paradoks

Aftenposten har stilt spørsmål til generalmajor Tonje Skinnarland, sjefen for Luftforsvaret, om de ser paradokset i at norsk presse nektes innblikk, mens russiske militære får «åpen» omvisning.

Det ønsker Luftforsvaret ikke å kommentere. De henviser i en e-post til avtalen som ligger til grunn for inspeksjonen.