Forsvarssjefen oppfordrer alle som utsettes for overgrep, til å anmelde forholdene

Hvis Forsvaret skal klare å få bukt med overgrep og seksuell trakassering, er vi avhengig av at flere anmelder det de opplever. Det sier forsvarssjefen og landstillitsvalgt for soldatene.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.h.) sier han er dypt forbannet over det som skjer av seksuell trakassering i Forsvaret. Her med sjefen for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes.

Tirsdag offentliggjorde VG og NRK resultater fra Forsvarets nye undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Rapporten fra undersøkelsen skulle legges frem torsdag, men ble lagt ut kort tid etter at den fikk stor oppmerksomhet i mediene.

Over 8800 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt i Forsvarets hittil største undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Rundt halvparten har svart. Kvinner står bak 24 prosent av besvarelsene.

I undersøkelsen svarer 24 kvinner og 20 menn at de det siste året har utført seksuelle handlinger mot sin vilje, mens de har tjenestegjort i Forsvaret. Som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen påpeker faller dette inn under samme straffebestemmelse som voldtekt.

Generelt svarer 0,4 prosent at «noen har hatt sex/samleie med» en uten samtykke. For kvinner generelt gjelder dette 1,1 prosent. For kvinner under 20 år gjelder det 2,7 prosent.

Tallene kan ligge nær et landsgjennomsnitt, sier leder for krisesenter til Aftenposten.

Bare to av sakene er politianmeldt.

– Bruun-Hanssen, vil du oppfordre flere til å politianmelde disse sakene?

– Ja. Jeg har også på vårt intranett i dag sendt ut en anmodning om å melde inn disse sakene. Hvis det ikke meldes videre, er det vanskelig for oss som organisasjon å ta tak i dette, sier han til Aftenposten.

Han garanterer at varslinger internt, der hans eget kontor er mottager, ikke skal få følge for videre karriere i Forsvaret. Han er oppmerksom på at mange frykter dette.

Nettopp mulighetene til å varsle kritiseres av tillitsvalgte offiserer og befal.

Les også

Regjeringens egen mann i NATO: Norge må skaffe seg et troverdig forsvar

Lise Veronica Huynh, landstillitsvalgt for norske soldater.

Tillitsvalgt: Felles rom hindrer overgrep

Oppfordringen om å anmelde kommer også fra Lise Veronica Huynh, som er landstillitsvalgt for norske soldater. Undersøkelsen viser at de fleste som utsettes for overgrep, er vernepliktige.

Hverken Huynh eller Bruun-Hanssen tror imidlertid at det økte omfanget av fellesrom mellom kvinner og menn har bidratt til en uønsket utvikling.

– Vi er enige om at det er tvert imot, sier Huynh til Aftenposten.

– Det er heller slik at de tar vare på hverandre, beskytter hverandre, sier hun.

– I hvilke situasjoner oppstår de uønskede hendelsene?

– Det vi får mange tilbakemeldinger om, fra vernepliktige, er at det veldig ofte skjer utenfor tjeneste. I helgene, gjerne når alkohol er involvert, sier Huynh.

Les også

NATO: Norge må skaffe seg et troverdig forsvar

Usikker på betydningen av flere kvinner i Forsvaret

– Har det påvirket utviklingen at flere kvinner er kommet inn i Forsvaret?

– Det er fullt mulig. Det er noe vi må undersøke. Men de groveste tilfellene er jevnt fordelt mellom kvinner og menn, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Når det gjelder menn, er det menn-til menn-situasjoner eller menn som utsettes for overgrep av kvinner, det handler om?

– Det vet vi ikke, men jeg tror vi skal holde alle muligheter åpne her, sier han.

– Kan fort ligge på landsgjennomsnittet

Aftenposten har forsøkt å finne frem til tall som viser et landsgjennomsnitt for hvor mange som opplever å ha sex mot sin vilje.

I november 2018 la Statistisk sentralbyrå frem en undersøkelse som viste at én av ti utsettes for vold, trusler eller seksuell trakassering på jobb. Kvinner rammes oftere enn menn, men både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er mer utsatt enn andre.

Anne Odenmarck er daglig leder for Krise- og incestsenteret i Follo. På landsbasis sies det at det er 150.000 kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesentrene har kontakt med 4000 av dem. Heller ikke her har man tall over hvor mange som totalt, og i året, har hatt sex mot sin vilje. Men som leder følger Odenmack tematikken, og hun er en del av et utstrakt forebyggingsarbeid.

- Når Forsvarets undersøkelse viser at én av hundre kvinner opplever dette, så tenker jeg at dette fort kan være et landsgjennomsnitt. Men det er neppe like ille i alle bransjer, sier Odenmarck.