Det var første gang Russland brukte de nye missilene på et vestlig tokt

Russland tok massive grep parallelt med NATOs store øvelse i Norge i høst. Målet var ifølge E-tjenesten å forvirre, forstyrre og skape usikkerhet.

Det russiske forsvarsdepartementet har tatt bilde av denne atomubåten under en øvelse i Barentshavet.

Mandag morgen redegjorde sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, for trusselsituasjonen for Norge. I regjeringsbygget på Akershus festning presenterte han den ugraderte sikkerhetsrapporten Fokus 2019, der Russlands jamming av GPS-nett og norske sivile fly sto sentralt.

Du kan lese hele rapporten her.

Russland var spesielt aktive overfor Norge under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i store deler av Norge i fjor høst. (Se en oppsummering av øvelsen her).

I en tale i Oslo Militære Samfund mandag kveld listet E-sjefen opp mye av det russerne foretok seg mens øvelsen pågikk, i norske nærområder.

Admiral Gorshkov er første skip i en ny russisk klasse av fregatter. Den var i sving i norske nærområder mens NATO-øvelsen Trident Juncture var på sitt mest intense. Dette er ifølge E-tjenesten det første overflatefartøyet i den russisk Nordflåten som er bestykket med langdistanse-kryssermissiler.

Disse grepene tok Russland under Norges NATO-øvelse

Dette var noe av det Russland foretok seg, ifølge E-tjenesten:

Forberedelser: Forut for Trident Juncture gjennomførte den russiske Nordflåten flere øvelser som involverte kommando- og kontrollapparatet, samt luft- og sjøstyrkene på Kola. Et mindre antall strategiske bombefly sendt til Kolahalvøya.

Jammingen: Fra midten av oktober til 7. november, under Trident Junctures mest intense periode, utplasserte Russland først et jammesystem på
Luostari flybase, 16 kilometer fra norskegrensen. Det ble senere flyttet til Sjar øvingsområde, høyere i terrenget, og jammingen økte i omfang og styrke. Den opphørte straks øvelsen var over.

Ubåter: I siste halvdel av oktober opererte russiske ubåter i farvannet nord av Finnmark. I en kortere periode opererte også en ubåt som kan nå mål på land, i luften, på overflaten og under vann i en mer tilbaketrukket rolle i Barentshavet.

Bombefly: Bombefly fra Nordflåten utrustet med sjømålsmissiler fløy mot det amerikanske hangarskipet Harry S. Truman, men snudde like utenfor den teoretiske rekkevidden for missilene. Andre bombefly fløy langs Norskekysten, utrustet med kryssermissiler som kan nå mål 4000 km unna. Det er ifølge E-tjenesten første gang slike missiler er observert på vestlige tokt.

Trente skarpskyting: I månedsskiftet oktober-november gjennomførte en krysser i Kirov-klassen øvelser og skarpskyting med artilleri og luftvernmissiler nord av Finnmark. Også den nye fregatten Admiral Gorshkov deltok i skyteøvelsen. Den er ifølge E-tjenesten det første overflatefartøyet i Nordflåten som er bestykket med langdistanse-kryssermissiler.

Sendte tomme varsler: Russland annonserte også skyteøvelser utenfor Mørekysten og Lofoten. Noe det ikke ble noe av. E-tjenesten mener hensikten var å skape usikkerhet og forstyrre øvelsen.

Bildet av en russisk ubåt tilhørende Nordflåten tatt av det russiske forsvarsdepartementet i april i fjor.
Les også

Ny rapport: Et effektivt forsvar for årene 2021–2037 vil koste flere hundre milliarder kroner ekstra

– Stiller økte krav til Norges forsvarsevne

Arktis står stadig mer sentralt for Russland.

– Den russiske utviklingen her stiller nye og økte krav til Norges forsvarsevne, sa Morten Haga Lunde i talen mandag kveld.

Han viste til at Russlands utbygging av baser i Nordområdene, og på Kola, fortsetter. I fjor utplasserte Russland et kystforsvars-missil system, kalt SSC-5 BASTION, på Franz Josefs land og på Nysibirøyene.

– Dette representerer en vesentlig styrking av bastionforsvaret (et forsvarssystem der et gitt område skal holdes, red.anm.), sa Haga Lunde, og la til:

– Det samme gjør den pågående utbyggingen av radarsystemer på Novaja Zemlja og ved Zapolyarny, tolv kilometer fra norskegrensen.

Hevder at norsk opptrapping vil dempe spenning

– Igjen stiller jeg meg bak forsvarssjefens vurdering av betydningen av å
ha et nasjonalt forsvar som er dimensjonert for å håndtere nasjonale og
internasjonale forpliktelser i et nærområde i endring og utvikling, sa Haga Lunde.

– Utviklingen tilsier at et moderne, hensiktsmessig norsk forsvar også er å anse som en vesentlig spenningsdempende faktor i Nordområdene, hevder han.

Om president Vladimir Putins varsling av en rekke nye høyteknologiske
og til dels utradisjonelle våpen, sa han at flere trolig er umodne, og at de må ses som forsøk på motsvar mot vestlig missilforsvar.