Eksperter tror utlendinger vil plukke opp statsselskapene

– Regjeringen trenger en plan for å sikre at også norske aksjonærer kjøper seg inn, sier Bernt Bangstad, styreleder i Aksjonærforeningen.

  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg

Den blå regjeringen gjennomgår nå alle statseide selskaper for å vurdere hva som bør selges. Prosessen med å privatisere eiendomsselskapet Entra er allerede i gang.

Aksjonærforeningen frykter at det stort sett bare er utlendinger som vil plukke opp aksjene som selges.

– Regjeringen har lovet å styrke det private norske eierskapet og øke småsparernes eierskap i norske bedrifter. Det er ikke nok bare å si dette – man må også ha en plan for hvordan det skal gjennomføres. Det mangler Regjeringen.

Bangstad mener salg av statlige selskaper må stoppes inntil videre.

Energiselskapet Statkraft er heleid av den norske stat, men er blant selskapene som kan bli delprivatisert av den blå regjeringen. Den nye eierskapsmeldingen legges frem til sommeren.

– Kun 3,8 prosent av aksjene på børsen eies direkte av småsparere. Internasjonalt og historisk sett er dette meget lavt. Vi kan og bør bruke den kommende prosessen til å øke det norske private eierskapet. – Hvordan da?

– Det er ikke helt opplagt hvordan dette best kan løses. Det er derfor vi ønsker oss en diskusjon. Én mulighet er å opprette et investeringsselskap med aksjer fra Statoil, Hydro, DNB og andre, og så børsnotere det.

– Bør utenlandske investorer diskrimineres?

– Nei, alle må kunne få kjøpe aksjer, men staten kan ha en ambisjon om å selge til norske småspare, sier Bangstad.

Les også: Dette er statens forretningsimperium

– Dårlig idé med folkeaksjer

Øyvind Bøhren er professor i finans ved Handelshøyskolen BI og leder ved Senter for eierforskning. Han tror også at det hovedsakelig vil være utlendinger som kjøper aksjer i eventuelle statlige nedsalg.

– Du kan ikke privatisere store norske selskaper og samtidig ha som mål å beholde et stort norsk eierskap. Det viser både historien og formuesstatistikken. Det finnes ikke private miljøer i Norge som er rike nok til for eksempel å plukke opp betydelige deler av Statoil, Telenor eller Statkraft. Et stort statlig nedsalg vil derfor øke det utenlandske eierskapet, sier Bøhren.

Et nedsalg vil også føre til at det blir flere, men mindre eiere i disse selskapene enn i dag. Det vil flytte makt fra aksjonærene til selskapets administrasjon, mener professoren.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å selge det statlige eiendomsselskapet Entra, som blant annet eier det karakteristiske "Postgirobygget" i Oslo sentrum.

– Dette vil særlig skje hvis Regjeringen skulle falle for den dårlige ideen om å privatisere gjennom folkeaksjer.

– Best å selge til høystbydende

Bøhren mener at utenlandske og særlig amerikanske pensjonsfond er de mest sannsynlige kjøperne. Han avviser at eiernes nasjonalitet er et problem.

– Jeg kjenner ikke forskning som tyder på at selskaper drives dårligere hvis eierne er utenlandske snarere enn norske.

Professorkollega Christian Riis sier hovedmålet må være å selge statsaksjene til høystbydende slik at fellesskapet tjener mest mulig:

– Jeg kan ikke se hvordan en ordning som prioriterer norske aksjonærer fremfor utenlandske, vil få til dette.

– Børsen bare en del av bildet

Næringsminister Monica Mæland mener Regjeringens politikk allerede bidrar til å øke det private eierskapet i Norge. Hun viser tilfjerningen av arveavgiften, kutt i formuesskatten og andre skattelettelser.

– Eierskapet på børsen er bare en del av bildet, sier hun

Mæland understreker at Norge delvis er blitt utviklet med utenlandsk kapital.

– Jeg tror ikke vi skal være for redde. En blanding av statlig og privat kapital, og norske og utenlandske eiere, vil fortsatt prege næringslivet. Og ingen må være i tvil om at staten vil være en stor eier i mange år fremover.

Les også

Dette er statens forretningsimperium