Vil ha Orderud-saken gjenopptatt: DNA i blod fra åstedet, nye undersøkelser av våpenspor og anonymt brev fra Sverige

Privatetterforsker Tore Sandberg møtte mandag pressen sammen med Per og Veronica Orderud. De la frem det de mener er nye beviser i Orderud-saken.

Privatetterforsker Tore Sandberg, flankert av Per (t.v.) og Veronica Orderud, presenterer det de mener er nye bevis i Orderud-saken for pressen på lå ven p å Orderud g ård. Foto: Hans O. Torgersen
  • Hans O. Torgersen
  • og NTB

På bakgrunn av dette begjærer de gjenopptagelse av drapssaken, 19 år etter trippeldrapet i kårboligen på Orderud går.

Det var Anne Orderud Paust og hennes foreldre, Marie og Kristian Orderud, som ble skutt og drept natt til 22. mai 1999.

Flankert av det tidligere ekteparet Per og Veronica Orderud ledet Sandberg mandag en pressekonferanse på låven på Orderud gård. Der presenterte de det de mener er nye beviser i saken.

De tre mener motivet for trippeldrapet er sammensatt og ikke har noe med arvetvisten rundt Orderud gård å gjøre.

16 momenter

Sandberg la frem en liste med 16 momenter som han mener er mer enn et tilstrekkelig grunnlag for å gjenoppta trippeldrapssaken.

Han gjentok også at han mener å vite hvem det var som utførte trippeldrapet, men at han ikke ønsker å gå ut med navnet nå.

Dette er brevet der navngitte personer pekes ut som mulige drapsmenn i Orderud-saken. Navnene er sladdet av privatetterforsker Tore Sandberg.

Privatetterforskeren la mandag også frem et anonymt brev der en mulig drapsmann er navngitt. Brevet er skrevet på svensk og datert 28. mai 1999, fem dager etter at trippeldrapet ble oppdaget.

– Jeg har lagt frem to brev her i dag. Politiet har begge brevene. Meg bekjent er det ikke noe resultat av etterforskning rundt brevene. Et anonymt brev er ikke et avgjørende bevis i seg selv, men du kan ikke bare legge det til side uten å gjøre noen form for etterforskning, sier Sandberg.

Han har undersøkt og funnet at den navngitte personen fortsatt bor på samme adresse i Sverige.

– Det burde ikke være noen heksekunst å sjekke dette, sier Sandberg.

Jugoslavisk mafia

I brevet knyttes drapene til jugoslaviske mafiamedlemmer som tidligere skal ha drapstruet NATO-ansatte og den daværende norske forsvarsministeren, Dag Jostein Fjærvoll.

Drapsofferet Anne Orderud Paust var forsvarsminister Fjærvolls sekretær og skal ha mottatt disse truslene.

Underkjenner Kripos-konklusjon

Sandberg la i presentasjonen stor vekt på våpenbevisene som han har fått ettergått av eksperter i USA.

Fra pressekonferansen på låven på Orderud gård.

Kripos’ våpenekspert vitnet under straffesaken mot de fire tiltalte i saken. Han slo fast at tomhylsene som ble funnet på åstedet, hadde merker som beviste at de hadde sittet i et pistolmagasin av samme type som det som politiet fant hjemme hos en av de fire tiltalte i saken, Lars Grønnerød.

– Ekspertene i USA forkaster konklusjonen fra Kripos’ våpenekspert, sier Sandberg.

Videre hevdet Sandberg at det har vært en misforståelse knyttet til navnene på to typer pistoler, Luger og Ruger.

– Feilen knyttes til en pistol som ikke kan være drapsvåpenet, sa Sandberg.

«Fremmed DNA» i blod fra åstedet

Sandberg sa også at en knust glassrute som var en del av bevismaterialet og som politiets teknikere mente var knust fra utsiden, var knust fra innsiden.

Politiets kriminalteknikere sikret et svært stort antall spor fra åstedet. Ett av disse sporene var blod fra Marie Orderud. I hennes blod fant ekspertene på daværende Rettsmedisinsk institutt DNA fra en annen person.

Privatetterforsker Tore Sandberg, flankert av Per (t.v.) og Veronica Orderud, startet pressekonferansen med å vise en reklame for NRKs dokumentar om Orderud-serier, der man bruker et bilde som politiet tok av Per Orderud etter pågripelsen i 1999.

Instituttet konkluderte ifølge Sandberg med at dette DNA-et hadde smittet over fra materiale i en annen sak som man arbeidet med samtidig. Tore Sandberg slår seg ikke til ro med dette og ønsker å få navnet på personen som dette DNA-et kommer fra.

– Hva om DNA-profilen som de mener har smittet over tilhører en interessant person i denne saken, spør Sandberg.

I slutten av forrige uke sa Sandberg at de nye bevisene skal sørge for at de to blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.