10 timer sommerskole for 3500 kroner

Vegard Hauge (15) er blant et økende antall ungdommer som strømmer til sommerskoler og privatlærere i matte og andre fag.

Vegard Hauge (15) liker selvfølgelig at det er skoleferie. Han gleder seg til ferie med familien i Spania og Lærdal, men han har ikke noe mot å bruke noen feriedager på norsk og engelsk sammen med privatlærer Hilde Karin Torgersen ved Ungdomsakademiet.

Gratistilbudet «Sommerskolen» i regi av osloskolen er sprengt.

Bøkene ligger oppslått på pulten foran Vegard Hauge (15). Mens sol avløser regn i sommer-Oslo skal han jobbe intensivt med norsk og engelsk sammen med privatlærer Hilde Karin Torgersen ved Ungdomsakademiet.

— Målet er å gå opp en eller to karakterer i begge fag, sier han.

Vegard Hauge er en av stadig flere ungdommer som bruker noen sommerdager på privatundervisning. Han skal ha ti timer fordelt på en uke for å forberede seg til 10. klasse ved Brannfjell skole i Oslo. Etter to ganger har han allerede lært seg en ny studieteknikk: Han leser en tekst og spørsmålene til teksten, markerer svarene som han finner i teksten, og skriver deretter stikkord og et sammendrag.

Vegard får leksehjelp av foreldrene, men:

— Det er lettere å bli irritert på mamma, og hjemme blir jeg fort distrahert av PC-en, barn som støyer ute i gaten eller storesøster som ser på tv.

Personlig trener

- Før ble det sett på som litt snobbete å trene med personlig trener. Så ble det vanlig. Det kommer til å bli like vanlig med personlig lærer, mener Arshad Jamil, daglig leder i Ungdomsakademiet.

Arshad Jamil, daglig leder i Ungdomsakademiet

Han startet Ungdomsakademiet i 2011, men i fjor sommer lanserte han sommerskole med én-til-én-læring. Da hadde han totalt 50 elever, i år ser det ut til å bli to til tre ganger så mange. Matematikk og språkfag er populære sommerfag.

Foreldre tar kontakt

Hos Akademiet Privatistskole i Bergen og Sandnes tilbys sommerkurs i matematikk for elever på ungdomsskolen og tidlig videregående.

— I år fyller vi to klasser, og vi vurderer å starte flere typer kurs. Det er merkevarebygging for oss, med sommerskolen gjør vi ungdomsskoleelevene kjent med at vi også driver videregående skole, sier rektor Trond Botnen i Bergen.

Han sier det ofte er foreldrene som tar kontakt, og at det er de som må overtale barna til å begynne.

I Sandnes deltok 36 elever i fjor, i år er det foreløpig påmeldt 46 til kurset som starter i august.

Hverken Utdanningsdirektoratet, KS eller Kunnskapsdepartementet har oversikt over hvilke andre kommuner som har sommerskoler.

Øker forskjeller

— Et gjennomgående forskningsfunn er at sommerferien er en tid da forskjellen mellom de gode og mindre gode elevene blir større, sier Vibeke Opheim, forsker hos Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Hun peker på sommerskolen i beste fall kan bidra til å utjevne denne forskjellen, ved å tilby faglig stimuli også til elever med svake skoleresultater.

- Men dersom det først og fremst er de flinkeste elevene som benytter seg av dette tilbudet, vil det bidra til å øke forskjellene ytterligere. I seg selv er det ikke noe problem at flinke elever bruker sommeren på å forbedre karakterer. Det som er viktig er at det også er et tilbud til de som trenger det mest, sier NIFU-forskeren.

Ungdomsakademiet mener de er et supplement til Oslo kommunes sommerskole. Også her er det som oftest foreldre som tar initiativet.

— Noen elever kan være motvillige i starten, men når de først kommer i gang virker de svært fornøyde. De fleste går opp en eller to karakterer, sier Jamil.

— Jeg tror det er en myte at folk ikke har råd til dette. Det handler om prioritering. Vi ønsker ikke å være en luksustjeneste, men å gi alle en mulighet til å forbedre seg, sier Jamil.