15-åring slipper hasj-bot etter å ha anmeldt voldtekt

En 15 år gammel jente ble bøtelagt for hasjrøyking etter å ha anmeldt en voldtekt. Statsadvokaten har nå trukket forelegget tilbake og henlagt saken.

Statsadvokat Anne Margrete Katteland har trukket tilbake forelegget som politiet ga en 15 år gammel jente for å ha røykt hasj. Politiet avdekket hasjrøykingen i etterforskningen av en voldtektsanmeldelse fra jenta. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • og NTB

– Dette forelegget skulle ikke vært gitt, sier førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter til VG.

Jenta anmeldte voldtekten i september i fjor, og i forbindelse med avhøret fant politiet bilder på jentas telefon som viste at hun røykte hasj.

Voldtektsanmeldelsen ble henlagt i desember, etter bevisets stilling, men i januar i år besluttet Sørøst politidistrikt å gi jenta et forelegg på 4.000 kroner for hasjrøykingen.

Katteland sier hun reagerte da hun leste om saken i VG , og tok kontakt med politiet for å få en redegjørelse.

– Etter å ha fått en forklaring, henla jeg saken etter straffeprosesslovens bestemmelse om at påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, sier Katteland.

Hun sier påtalemyndigheten har lang tradisjon for å unnlate å straffeforfølge mindre alvorlig kriminalitet som er begått av fornærmede og som er blitt avdekket under etterforskning av alvorligere saker.

– Bakgrunnen for dette er at det ikke er ønskelig å få en situasjon hvor fornærmede i alvorlige straffesaker skal vegre seg for å anmelde dette til politiet, skriver Katteland i påtegningen til Sørøst politidistrikt.