Islamsk Råd Norge melder seg ut av råd som skal få trossamfunn til å samarbeide

Islamsk Råd Norge (IRN) sier opp sitt medlemskap i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). IRN sier at de ikke lenger har tillit til rådet.

Islamsk Råd Norge har ikke lenger tillit til STLs sekretariat, som de mener har bidratt til uryddige og uheldige prosesser internt i organisasjonen. Fra venstre generalsekretær Mehtab Afsar styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge (IRN). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • og NTB

Mistilliten er imidlertid gjensidig. Allerede i fjor sommer varslet Samarbeidsrådet at de vurderte å avslutte samarbeidet med Islamsk Råd på grunn av dårlig kommunikasjon og mangel på tillit over lengre tid. Problemene har vart i årevis og skal ha tiltatt etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær i IRN i 2011.

I oktober i fjor vedtok arbeidsutvalget i Samarbeidsrådet å suspendere Islamsk Råd fra dialogorganisasjonen. Islamsk Råd kom dem imidlertid i forkjøpet da de selv besluttet å ta en pause. Nå er altså utmeldingen permanent.

– IRN har ikke lenger tillit til STLs sekretariat, som har ledet til uryddige og uheldige prosesser internt i organisasjonen, skriver IRN i en pressemelding.

Hovedoppgaven til Samarbeidsrådet «er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge».

Islamsk Råd hadde inntil i fjor tre representanter i Samarbeidsrådet.

Ikke overrasket

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sier til NTB at hun tar utmeldingen til etterretning.

– Dette er ikke veldig overraskende slik situasjonen har utviklet seg. Det er deres valg, men det er fullt mulig for dem å melde seg inn igjen, og bli med i den nasjonale dialogen, sier hun.

Joys understreker at utmeldingen ikke er noen krise for norsk religionsdialog, og forteller at flere andre muslimske menigheter har meldt seg inn.

Muslimsk dialognettverk

Blant menighetene som nå har meldt seg inn i STL er pakistanske World Islamic Mission i Oslo, Rabita, som orienterer seg mot arabiske muslimer, og den bosniske menigheten. Felles for disse er at de er tilsluttet Muslimsk dialognettverk (MDN)– den nye fellesorganisasjonen for moskeene som brøt med Islamsk Råd.

At IRN har brutt med STL har også ført til at den norske Ahmadiyya-moskeen, Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge, har meldt seg inn i STL. Ifølge Fri Tanke skal motvilje fra Islamsk Råd ha gjort at denne menigheten ikke har søkt om opptak tidligere.

Alle eksisterende medlemmer i Samarbeidsrådet må være enig hvis nye medlemmer skal tas opp.