Norge

Aktor: − 21-åringen bør dømmes til 16 års fengsel

LARVIK (Aftenposten): Selv om 21-åringen var ruset og hadde en sløret virkelighetsoppfatning, mener aktor at han burde ha forstått at noen kunne bli drept.

Konstituert statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins mener tiltalte bør domfelles for ett forsettlig bildrap og fire drapsforsøk etter at han i rus kjørte inn i en familiebil på E18 natt til 1. nyttårsdag. Scanpix/ Per Annar Holm

 • Per Annar Holm

– Denne saken dreier seg om sannsynlighetsforsett. Om tiltalte burde ha skjønt at noen mest sannsynlig kunne dø eller bli betydelig skadet da han kjørte på E18 mot kjøreretningen, sa aktor Vibeke Gjøslien Martins i sin avslutningsprosedyre i Larvik tingrett i morges.

Hun hadde ikke funnet sammenlignbar rettspraksis, men fant noe støtte i en høyesterettsdom fra 2011 der en biltyv drepte eieren som prøvde å stanse ham ved å legge seg på bilpanseret.

Les også: Ville gjøre slutt på livet i trafikken. I stedet omkom en tilfeldig småbarnsfar.

– Ingen formildende omstendigheter

Aktor mener småbarnsfaren Azad Hamam (47) ble drept med forsett, mens drapsforsøkene mot kona Hiro Feghheboukan (37) og datteren (5) hver burde straffes med seks års fengsel.

– Tiltaltes personlige forhold bør etter min mening ikke føre til noen reduksjon i straffen. Selvmordsforsøk er ikke noen formildende omstendighet, sa aktor.

Avdødes foreldre Soubhie Bachar Ali og faren Mohammed Basri Hamam ved siden av enken Hiro Feghheboukani i Larvik tingrett. Bak sitter avdødes søster Nirouz Hamam-Budaksom, som har flyttet hjem til familien for å hjelpe dem i hverdagen. Per Annar Holm

Enken fornøyd med aktors påstand

I retten i dag er også avdødes foreldre til stede. For enken Hiro Feghheboukan har det vært en god støtte at flere av mannens søsken har fulgt saken:

– Jeg er fornøyd med det aktor sa, sier trebarnsmoren til Aftenposten etter at påstanden om 16 års fengsel er lagt ned.

Hun er varig invalid etter ulykken, og evner ikke å ha den daglige omsorgen for barna.

Enken Hiro Feghheboukan kom hjem i rullestol, men klarer seg nå med en krykke. Her sammen med advokat Christian Lundin i Larvik tingrett. Per Annar Holm

 • Les også: Lite rettspraksis på forsettlig bildrap

– Uskyldige ofre uten fluktmulighet

Aktor la vekt på at tiltalte ønsket å ta sitt eget liv, at han kjørte så fort bilen evnet, og at han svingte inn mot den møtende bilen.

– Drapet var et resultat av usedvanlig hensynsløs handling. Den drepte og familien hans var uskyldige ofre. De kom seg ikke unna, hadde ingen fluktmuligheter. Dette er klart straffskjerpende, sa aktor.

En psykologispesialist som snakket med 21-åringen 4. og 5. januar, har forklart retten at tiltalte sa at han styrte bilen sin rett mot lysene på den møtende bilen:

– Han hadde ingen tanke på at det var noen bak lysene, men så på selvmord som den eneste løsningen på en intens lidelse, forklarte vitnet og la til:

– Tiltalte sa at han bestemte seg for å gjøre det slutt få sekunder før kollisjonen. Da kom en erkjennelse av at tiden nå var kommet, forklarte terapeuten.

Til ett av de første vitnene som kom til ulykkesstedet, sa ulykkessjåføren:

«Jeg gjorde dette med vilje, jeg ville bare dø.»

Enken Hiro Feghheboukan og advokat Christian Lundin i Larvik tingrett. Per Annar Holm

Krever 2,35 millioner kroner

Bistandsadvokat Christian Lundin krever oppreisningserstatning til familien både som etterlatte og skadede.

– Dette er en ubegripelig grov handling hvor en hel familie er lagt i grus. Det er en tilleggsbelastning at tiltalte ikke erkjenner straffskyld, og at hans forsvarer har vært ullen om erstatningsansvaret, sa Lundin.

Bistandsadvokaten ber om 300.000 kroner til hver av disse seks personene: enken, de tre barna og begge avdødes foreldre for tap av forsørger og sønn.

Til kona krever Lundin i tillegg 200.000 kroner i skadeserstatning, 150.000 kroner til datteren og 100.000 kroner til hver av de to sønnene.

Lundin sa at han mener normen for erstatninger bør avvikes fordi det er en ekstrabelastning for de etterlatte å høre at tiltalte handlet med overlegg da han styrte inn i familiebilen.

Bistandsadvokaten gjorde også et poeng av at det er bilførers forsikringsselskap som må utbetale erstatningene før det eventuelt rettes et regresskrav mot 21-åringen.

– Fikk tunnelsyn

Forsvarer Jon Anders Hasle sier det er svært vanskelig å sette seg inn i hodet til en person som bare er fokusert på å ta sitt eget liv.

Han fant støtte i psykologispesialistens vitneprov i et forsøk på å forstå hvordan hans klient tenkte:

– Han hadde opparbeidet seg et slags tunnelsyn og hadde bare begrenset mulighet til å vurdere konsekvenser av sin beslutning, sier Hasle.

Han mener 21-åringen bør dømmes for uaktsomt drap, men er åpen for at retten kan komme til at handlingen var grovt uaktsom, noe som vil utløse oppreisningserstatning.

21-åringen hadde en promille på 1,32 to timer etter ulykken.

Han erkjenner ruskjøring og å ha vært grovt uaktsom da han kjørte over i feil kjøreretning på E18 ved 04.30-tiden natt til 1. nyttårsdag, men ikke forsettlig drap.

Venter videre anke

Forsvarer Hasle sier at denne saken juridisk sett er upløyd mark.

I de fleste parallelle saker lykkes den suicidale med å ta sitt eget liv, slik at det ikke blir noen rettssak:

– Jeg vil derfor ikke bli overrasket om denne saken vil gå videre i rettssystemet uansett utfall, sier Hasle.

Forsvarer mente kravet om erstatning ligger noe høyt, og mener det ikke er grunn for å fravike det nivået Høyesterett har lagt seg på.

Tiltalte har hittil sittet 261 dager i varetekt. Aktor mener også at han må miste førerretten for alltid, en bestemmelse som har en minstetid på fem år.

– Det føles godt å være ferdig, så får vi se hvordan det blir, sier tiltalte til Aftenposten etter at retten er hevet.

Dom i saken faller neste fredag.

Dødsulykke på E18 ved Larvik – sjåfør siktet for forsettlig drap

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Selvmord
 2. Bil
 3. E18
 4. Drap
 5. Rus

Relevante artikler

 1. NORGE

  21-åring forårsaket dødsulykke på E18 – dømt til 16 års fengsel

 2. NORGE

  – Familien forventer dom for drap

 3. NORGE

  Enken om sekundene før de ble truffet av 21-åringen som ville ta sitt eget liv på E18: – Høyre, høyre, kjør til høyre, skrek jeg

 4. NORGE

  Han ville avslutte livet på E18, i stedet omkom tilfeldig småbarnsfar. Nå er 22-åring dømt til 16 års fengsel.

 5. NORGE

  Ville ta sitt eget liv i trafikken – tilfeldig småbarnsfar omkom

 6. NORGE

  Aktor ber om forvaring i Varhaug-saken