REC Wafer Norway slås konkurs

Selskapet får ikke mer penger fra morselskapet. Dermed risikerer kreditorene å tape 800 millioner kroner.

REC-sjef Ole Enger stanser pengeoverføringene til den norske wafer-produksjonen, hvor driften allerede er lagt ned. Dermed slås REC Wafer Norway AS konkurs.

Det melder selskapet i en børsmelding.

I løpet av 2011 og 2012 har REC Wafer Norway stanset produksjonen av såkalte wafere til solcellepaneler. Fabrikkene i Glomfjord og på Herøya er forlengst stengt. Planen var en styrt avvikling, ved å skille ut og selge eiendelene i selskapet, for så å gjøre opp gjelden og legge ned.

— Ved utgangen av juli 2012 overgår REC Wafer Norges anslåtte forpliktelser (gjeld, red.anm.) den antatte verdien av eiendelene med 1,2 milliarder kroner. Dermed er en fortsatt styrt avvikling av selskapet avhengig av videre overføringer fra konsernet REC ASA, som eier 100 prosent av aksjene i REC Wafer Norway, skriver selskapet i meldingen.

Les også

REC legger ned på Herøya

Ved å slå selskapet konkurs, slipper eieren, REC ASA, å stå ansvarlig for all gjelden i datterselskapet.

— Ikke spesielt hyggelig

— Sett i lys av REC-konsernets finansielle stilling og aksjonærenes interesser, har styret i REC ASA vedtatt å stanse videre finansiering av REC Wafer Norway. Dermed er det ikke noe grunnlag for en styrt avvikling av selskapet og styret i REC Wafer Norway AS har valgt å begjære selskapet konkurs, skriver REC.

Driftsdirektør John Andersen Jr. i REC forteller til Stocklink iMarkedet at REC har vært i kontakt med kreditorene, som nå ligger an til tap:

— Vi har hatt sonderinger med en del av kreditorene, fortrinnsvis de største, for også å forstå deres situasjon. Det er ikke til å legge skjul på at det er kreditorer som vil måtte ta tap. Det er ikke spesielt hyggelig for noen, men slik er det av og til i forretningsvirksomhet, sier Andersen.

REC har omtrent 3200 ansatte, i hovedsak i Asia og USA.

800 millioner i udekket gjeld

I forbindelse med konkursen vil REC ASA bokføre kostnader og videre tap tilknyttet enkelte garantier, lån og avtaler anslått til 400 millioner kroner. Det betyr at kreditorene risikerer å måtte ta tap på 800 millioner kroner av REC Wafer Norways udekkede gjeld.

Selskapet legger til at beløpet på 400 millioner er noe usikkert, ettersom man ikke vet hvor mye konkursboet vil få for eiendelene som skal selges.

— Med unntak av dette beløpet, har ikke REC ASA identifisert noen finansielle forpliktelser relatert til konkursen i REC Wafer Norway AS, skriver konsernet.

Les også

«Pent brukt industrisamfunn» til salgs for 1 krone

REC skriver også at oppsigelsestiden har gått ut for flesteparten av de tidligere ansatte i det norske datterselskapet, og dermed mottatt all lønn de har krav på. De øvrige lønnsforpliktelsene sikres av en garanti som inngår i de 400 millionene.— REC beklager den negative konsekvensen denne konkursen får for våre forretningspartnere og de berørte lokalsamfunnene. Konkursen i REC Wafer Norway har ingen effekt på REC Solar og REC Silicon, skriver selskapet.