Betong-regnefeil skal ha bidratt til ny overskridelse i Stortingets byggeprosjekt

Det viste seg at det trengtes mye mer betong enn man trodde, får Aftenposten opplyst. Da spratt prisen i ytterligere været.

En del av Stortingets omfattende byggeprosjekt går ut på å bygge en 250 meter lang innkjøringstunnel til et nytt post- og varemottak. Bildet viser arbeidet med innkjøringstunnelen 23. februar. Stortingsbygningen skimtes i bakgrunnen.

Etter det Aftenposten får opplyst var de mest kostnadsdrivende årsakene til overskridelsen at mengden betong som skulle brukes i den 250 meter lange innkjøringstunnelen, var feilberegnet – og at det ble nødvendig å legge om deler av rørsystemet i Rådhusgaten som følge av prosjektet.

Også prisstigning og økte honorarer til Multiconsult, som har ansvaret for prosjekteringen, har bidratt til at kostnaden har økt.

500 millioner dyrere på få måneder

15. februar ble det klart at Stortingets byggeprosjekt går på nok en kostnadssmell.

Prosjektet ligger nå an til å koste 2,3 milliarder kroner, 1,2 milliarder mer enn anslaget som lå på bordet i 2014.

Siden 2011 har prosjektet vokst fra et oppussingsprosjekt med anslått kostnad på 70 millioner kroner til å bli et gigantprosjekt som er 33 ganger dyrere.

Den siste kostnadssprekken utgjør alene rundt 500 millioner kroner.

Dette er Stortingets byggeprosjekt:

Det er KF Entreprenør som har ansvaret for å bygge innkjøringstunnelen. Daglig leder Harald Pedersen opplyser at de nå opplever å ha god kontroll på arbeidet og henviser til prosjektledelsen ved Stortinget for ytterligere spørsmål.

Kommunikasjonsrådgiver Gunnar Syverud i Stortingets administrasjon opplyser at de ikke vil svare på spørsmål om årsakene til den nye kostnadssprekken før Stortingets presidentskap har møtt finanskomiteen og de parlamentariske lederne i Stortinget. Dette skal skje onsdag 28. februar.

Stortingets ledelse har tidligere forklart kostnadsøkningen slik: «Den klart viktigste årsaken til kostnadsøkningen er mangler i prosjekteringsarbeidet, som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig».

I desember ble det klart at Stortinget stevner Multiconsult for 125 millioner kroner som følge av det Stortingets ledelse mente var for dårlig prosjekteringsarbeid fra selskapets side. Multiconsult har avvist dette.

Forsker: Helt normalt at det dukker opp slike endringer

– Det er helt vanlig at det underveis blir endringer i mengde materiale, som betong, som skal brukes. Det er åpenbart at det ikke er mulig å planlegge et omfattende prosjekt midt i Oslo sentrum helt eksakt, og at det vil kunne dukke opp uforutsette ting underveis, sier NTNU-forsker Morten Welde, som har forsket på kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter.

– Så det bør ikke overraske Stortinget som byggherre at denne type merkostnader dukker opp?

Hele Nedre Vollgate i Oslo sentrum måtte graves opp som følge av beslutningen om å lage en 250 meter lang innkjøringstunnel til Stortingets nye post- og varemottak.

– Nei. Man kan godt si at dette er uønsket, men det er helt normalt, og denne type hendelser bør det tas høyde for når man beregner kostnaden for prosjektet.

Stortingspresidenten skal ha fått vite om byggesprekken etter én uke

Det ble sommeren 2017 gjennomført en ny usikkerhetsanalyse i byggeprosjektet, men denne fanget ikke opp kostnadsøkningen som nå ligger på bordet, og det ble konkludert med at det var forsvarlig å fortsette med arbeidet.

Etter det Aftenposten kjenner til var det først 7. februar at Stortingets administrasjon ble kjent med omfanget av prosjektets overskridelser, og at det hele ville bli en halv milliard kroner dyrere.

Frem til dette var det en oppfatning av at det kunne være mulig å holde den tidligere kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner, selv om dette ville bli utfordrende.

Ifølge Stortingets pressemelding ble Stortingets presidentskap informert om økningen én uke senere, den 15. februar.