Norge

Frp-opprør mot avgift som gir dyrere brus og godteri

Fremskrittspartiets landsmøte ventes å samle seg om en protest mot norsk avgiftspolitikk. Denne gang er det den økte sukkeravgiften som provoserer.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen blir møtt med en sukkersøt avgiftsprotest under landsmøtet senere i måneden.
  • og NTB

I budsjettforliket mellom KrF og Venstre og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økt med 42,3 prosent.

– De som blir hardest rammet av denne avgiftsøkningen er lavinntektsfamilier. Det bør ikke skapes et klasseskille, der rike kan spise godt, og andre ikke. Samtidig vil ikke de som har god inntekt, slutte å spise usunt, men heller bare bidra mer til statskassen, heter det i et resolusjonsforslag fra Møre og Romsdal Frp.

Vil reversere

Fylkeslaget tar til orde for at stortingsgruppen bør vurdere en reversering av avgiftsøkningen på sukker og sjokolade.

– I en tid hvor arbeidsmarkedet er under press, er det lite gunstig å øke avgifter som kan føre til at bryggerier må legge ned eller redusere produksjonen, fremholder Møre og Romsdal Frp.

Resolusjonsforslaget er anbefalt vedtatt av Frps landsstyre, hvilket gjør at det etter alt å dømme vil bli vedtatt under landsmøtet om halvannen uke.

  • Les også: Sender tonnevis av sjokolade innom Sverige for å unngå høye norske avgifter

Økt grensehandel

Sukkeravgiften har bidratt til en kraftig vekst i grensehandelen på nett av brus og søtsaker. NRK kunne tirsdag fortelle om kjøp av 72 bokser brus importert fra Sverige til 349 kroner. I norske dagligvarebutikker må kundene betale 20 kroner boksen.

Til kanalen forteller Morten Hansson i Maxgodis.se om en vekst i netthandelen på 40 prosent etter at avgiften ble økt. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum mener toll- og avgiftsfritaket på forsendelser på inntil 350 kroner må fjernes.

Morten Hansson driver stort innen import av søtsaker fra Sverige til Norge.

– Selvfølgelig eksploderer netthandelen når du slipper moms og avgifter og nærmest kan få levert varene gratis på nærbutikken. Det er veldig rart at Høyre og Frp ikke stopper denne ordningen. Alle ser at dette svekker norsk industri, norske arbeidsplasser og den norske dagligvarebransjen, sier han til NRK.

Imot avgiften

Frp-representant Bård Hoksrud mener KrF må ta ansvaret for den økte sukkeravgiften i budsjettforliket.

Bård Hoksrud (Frp)

– Dette var noe KrF ville ha for å kunne bruke pengene på en del andre ting. Vi vil se om det finnes måter å redusere avgiften på, sier Hoksrud til NRK.

KrF ønsker egentlig å gjøre større endringer i momsreglene, men partiet har flere ganger forsvart den økte sukkeravgiften. 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel vil KrF i likhet med Sp ha bort.

– Når du kjøper en vare i Norge, blir den ilagt moms. Utenlandske arbeidsplasser og bedrifter blir dermed favorisert gjennom at de slipper å få 25 prosent moms på varer opp til 350 kroner, sa KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til NTB tidligere denne måneden.

Regelendring

Mens Sp foreslår å fjerne avgiftsfritaket allerede neste år, foreslår KrF at regjeringen utreder en regelendring, senest i forbindelse med statsbudsjettet for neste år. Ropstad viser til at en rekke arbeidsplasser står på spill.

– Avgiften har vist ekstra godt hvorfor grensen må bort. Jeg vil anslå av avgiftsfritaket koster staten opp mot to milliarder kroner årlig, sier han.

Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad forsvarte 350-kronersgrensen for netthandel da temaet var oppe til debatt under NRKs Dagsnytt Atten tirsdag.

– Vi tar gjerne en kamp for 350-kronersgrensa. Den er viktig for norske forbrukere. Det var en stor seier for Fremskrittspartiet at vi fikk gjennomslag for den, sa han.