Flomsikring ble utsatt – nå ber folk i Otta om handling

Innbyggerne i Otta ber om at NVE nå gjennomfører tiltak som beskytter byen ved neste flom. Slik så det ut i sentrum etter at flomvannet trakk seg tilbake lørdag.

Slik så det ut i sentrum av Otta etter at flomvannet hadde trukket seg tilbake lørdag.

Otta ble hardt rammet av flom både i 2011 og 2013. Også i år ble deler av sentrum oversvømmet, men en kraftinnsats av Sivilforsvaret, brannvesen og andre hindret større ødeleggelser.

NVE skulle etter planen nå ha vært i ferd med å gjennomføre det siste av fire prosjekter med flomsikring, men det er utsatt.

– Vi ble skuffet da beskjeden kom i fjor høst om at dette var utsatt, sier varaordfører Lene Jevnheim i Sel kommune, der Otta er administrasjonssenter.

Otta ligger utsatt til med Gudbrandsdalslågen øst for sentrum og elven Otta sør for sentrum.

Innbyggerne i byen nesten lengst nord i Gudbrandsdalen vet at de er ekstra utsatt. Gudbrandsdalslågen går øst for sentrum, elven Otta kommer vestfra og vannmassene fra begge de store elvene møtes sør for sentrum.

Skansen mot Lågen

– Det er behov for å ta ut masse og få flomsikret siste del av den skansen som går mot Gudbrandsdalslågen. Vi merket at det var der det begynte å komme inn vann denne gangen, forteller Jevnheim.

I år var det nær på at store jordbruksområder nord for Otta sentrum ble hardt rammet. Bøndene i området sørget selv for å forsterke flomvernet.

– Ved Selsvollene holdt det på å slå inn over jordene. 10–12 traktorer kjørte på lass etter lass med jord i over et døgn for å forsterke flomvollen.

Bøndene sørget på den måten for å sikre avlingene sine for flere. Hvis flomvannet hadde tatt seg gjennom vollen og ut på jordene, ville det tatt flere år før avlingene hadde kommet opp på normalt nivå igjen.

Fremtidig utbygging

For kommunen dreier flomvern seg også om fremtidig utbygging på Otta.

– Vi har planlagt å bygge barneskole og næringsbygg i området og det kan ikke gjøres før flomvernet er på plass. Signalet fra oss er at vi ønsker at NVE ser på om de kan få fremskyndet dette.

Årets flom viste for øvrig at beredskapen i kommunen er blitt godt trent etter de tidligere flommene. Varaordføreren skryter av innsatsen fra kommunens ansatte, Heimevernet, brannvesenet, Sivilforsvaret, politiet og frivillige.

Kong Harald besøkte Trygve og Kari Haugstulen etter flom og jordskred i juni 2011.
Slik så huset til ekteparet Haugstulen ut i juni 2011 da kong Harald kom på besøk.

Skred traff i 2011, sikret to år senere

Under flommen i juni 2011 opplevde ekteparet Kari og Trygve Haugstulen at et jordskred traff huset deres og lagde sprekker i grunnmuren. Drøyt en uke senere fikk de kong Harald på besøk og fortalte ham den dramatiske historien.

– Men det ligger fortsatt svære steinblokker opp i lia som kan rase, sa Trygve Haugstulen den gang. Det ble imidlertid iverksatt sikringstiltak to år senere - i 2013.

– I 2011 gikk det rett til et visst sted. I år gikk det bra, forteller Haugstulen etter årets flom.

Fredag 11. mai var det store oversvømmelser i Otta sentrum.

Flomtoppen nådd i Glomma

I de øvre delene av vassdragene er flommen tilsynelatende over for i år.

Mandag morgen opplyser NVE at flomtoppen i Glomma trolig ble nådd i natt, opplyser vakthavende hydrolog Ann Live Øye Leine til NRK.

– Dette skjedde ved 03.00-tiden i natt ved Rånåsfoss, nedstrøms Vorma. Det er høy vannstand, og det vil være det en stund fremover, uttaler hun.

Innsjøen Øyeren i Akershus og Østfold er ventet å nå toppen tirsdag. I Mjøsa vil ikke vannet være på sitt høyeste før neste helg.

Mjøsa skal stige 80 cm

- Det er fortsatt stigende vannstand i Mjøsa og Øyeren. I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uken på et nivå som er ca. 80 cm høyere enn vannstanden mandag morgen. I Øyeren ventes også fortsatt stigende vannstand, her ventes vannstanden å kulminere ca. 30 cm høyere enn vannstanden mandag morgen, uttaler vakthavende hydrolog ved NVEs Flomvarsling mandag klokken 10.

- Vi oppfordrer alle som bor langs sjøene der flommen enda ikke har nådd toppen, å sikre verdier mot flomvannet. Vi fraråder å oppholde seg langs flomstore elver, og å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring, advarer Holmqvist i NVE.

Også i Tyrifjorden og Randsfjorden stiger vannstanden. Ellers på Østlandet er vannføringene synkende, melder NVE.