Norge

Alvorlig syke psykiatri-pasienter må ligge på gangen

Sandviken utenfor Bergen hadde belegg på 108 prosent i oktober. – Det skal ikke være korridorpasienter i psykiatrien, sier divisjonsdirektør.

«KREVENDE»: Klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim ved Sandviken sier høsten har vært svært krevende, med opptil åtte korridorpasienter på ett døgn. Foto: Eivind Senneset (arkiv)

 • NTB

Psykiatrisk klinikk i Sandviken, som tar imot de sykeste psykiatriske pasientene, har store deler av høsten hatt korridorpasienter.

– Det har vært ekstremt travelt i september og oktober, og antall korridorpasienter er det høyeste vi har hatt. Samtidig har vi også hatt mange dårlige pasienter, sier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim.

– Svært ubehagelig

På det meste har det vært åtte korridorpasienter på én gang, fordelt på fem avdelinger. Det er også det høyeste klinikken kan ha, uten å bryte brannforskriftene.

– Hva ville dere gjort hvis det hadde kommet flere akuttinnleggelser det døgnet?

– Vi hadde nok løst det på en måte. Brukt et samtalerom eller et isolat. Men det var et svært ubehagelig døgn, sier Bovim, og understreker at de siste to månedene har vært en tung periode, både for pasienter og personale.

– Fryktelig skummelt

De som er innlagt på Sandviken er som oftest personer som har mistet sin samtykkekompetanse, må behandles i en lukket institusjon og er innlagt på tvang. De fleste har en bipolar lidelse eller schizofreni. Og ofte har rusbruk komplisert sykdomsbildet deres.

– Å ligge på gangen når svært syke pasienter kommer ut av rommene sine, løper rundt i gangene og hoier, er nok fryktelig skummelt. Det gir de også uttrykk for. Mange får forstyrret søvnen. Det er ekstra fortvilende når vi vet hvor viktig nok søvn er for psyken, sier Bovim.

Divisjonsdirektør for psykisk helsevern i helse Bergen, Hans Olav Instefjord, bekrefter situasjonen ved Sandviken.

– Det har vært et stort trykk på sykehusorganisasjonen i høst, og spesielt oktober var en krevende måned, sier han.

Ifølge Instefjord hadde Sandviken et belegg på 108 prosent i oktober.

I november er antallet korridorpasienter lavere enn måneden før. Til nå har det vært 13 tilsammen.

– Men fortsatt er det for mange. Korridorpasienter i psykiatrien skal ikke skje, sier han.

SPRENGT KAPASITET: Kapasiteten ved Sandviken har i høst vært sprengt. Foto: BERGENS TIDENDE

Rus kompliserer

Hun mener økningen blant annet har sammenheng med endringen i rustrender. Det er mer sentralstimulerende rusmidler i omløp. Dette er det mange som ikke tåler, og blir psykotiske og utagerende.

– Da må de vernes mot seg selv, og samfunnet må vernes mot dem, påpeker hun.

I tillegg er det også en annen økende gruppe: flyktninger.

– Mange av disse har forferdelige byrder å bære på, de er gjerne tidligere barnesoldater – og mange er traumatiserte. De er paranoide, tror de skal bli drept, blir sinte og forsvarer seg på andre måter. Og språkproblemer kan gjøre at samtaleterapi er ekstra krevende, påpeker hun.

Høyere terskel for tvang

To andre grunner Bovim fremhever som kan forklare det økte presset på psykiatrien, er sesongvariasjoner – spesielt bipolare lidelser har topper om høsten. Og at nye begrensninger på bruk av tvang, blant annet for medisinering, har gjort at noen pasienter i enkelte tilfeller blir medisinert for sent og at de derfor er dårligere når de blir innlagt enn de ellers ville ha vært, tror Bovim.

– Høyere terskel for tvangstiltak er en god ting, men det har kanskje resultert i et større press på sykehussystemet enn de som bestemte det hadde trodd, sier hun.

Ifølge Bovim er det bare i enkelte tilfeller at korridorpasienter må ligge på gangen mer enn ett døgn. For å lette presset har noen pasienter i høst blitt overført raskere til de åpne distriktspsykiatriske sentrene enn de normalt ville ha blitt.

Bekymret

Paal-Henrich Berle, som leder kontrollkommisjonen for Sandviken, mener klinikken nærmer seg en tålegrense.

– Vi i kommisjonen er bekymret for pasientene med hensyn til plass. Det er et voldsomt trykk, og det går ut over pasientene. Spesielt schizofrene har behov for mye plass rundt seg. Mer stress, bråk og mindre plass er ikke egnet til å skape det beste behandlingsmiljøet, påpeker han.

Berle viser også til at Sandviken har en bygningsmasse som ikke er optimal for moderne behandling.

Les mer om

 1. Psykisk helsevern
 2. Psykiatri
 3. Rus

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  «Dette er en nedverdigende måte å ivareta mennesker i krise»

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Klinikksjef: – Urealistisk å forby bruk av belteseng på psykiatriske sykehus

 3. A-MAGASINET
  Publisert:

  Historien om Siw: Dette sier OBS-teamet om Siw-saken

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  I løpet av 15 år var Siw tvangsinnlagt på psykiatrisk 30 ganger

 5. VERDEN
  Publisert:

  Löfven: – Dette risikerer å bli bekmørkt

 6. NORGE
  Publisert:

  Hun døde av hjertesvikt, mente legene. De siste dagene av Hannas liv på sykehuset forteller en helt annen historie.