Norge

Sakkyndige mener bilder kan være manipulert

Noen må ha manipulert bilder av Anders Behring Breivik og påført det usynlige vannmerket som «felte» bistandsadvokat Sigurd Klomsæt, mener to datasakkyndige som skal vitne i rettssaken som begynner mandag.

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt ble frifunnet for lekkasjer i 22.7-saken, men Borgarting lagmannsrett skal mandag behandle politiet anke. Foto: Håkon Letvik

 • Håkon Letvik
  Håkon Letvik

Etter undersøkelser i Aftenpostens dataarkiv, som er tilgjengelig for kunder, er dataekspertene Stein Møllerhaug og Gisle Hannemyr sikre i sin sak: et merket bilde av Anders Behring Breivik må stamme fra andre kilder enn Sigurd Klomsæt.

Sammen med Hannemyr er Møllerhaug oppnevnt som private sakkyndige. Under rettssaken i Oslo tingrett slaktet de to datasikkerheten og de rutiner politiet fulgte da det ble laget en felle for å avsløre lekkasjer.

Klomsæts forsvarer, advokat Arvid Sjødin, reagerer sterkt på den nye opplysningen om at det finnes flere bilder med Klomsæts usynlige vannmerke enn de som fantes på CD-en.

I et brev til aktor, statsadvokat Kristian Jarland, og til Spesialenheten for politisaker, har advokat Sjødin varslet om den nye opplysningen.

Det som begynte med noen bilder av Anders Behring Breivik i mediene og en bot på 20.000 kroner til bistandsadvokat Sigurd Klomsæt, blir mandag en fem dagers rettssak i Borgarting lagmannsrett.

— Hva er det egentlig påtalemyndigheten mener at Sigurd Klomsæt har gjort, lød det ettertenksomme spørsmålet fra tingrettsdommer Hans Bloch-Hoell etter at aktor, politiadvokat Skavang i flere dager hadde forsøkt å bevise at Klomsæt var skyldig i lekkasjen.

Les også:

Les også

Hovedvitne blir selv etterforsket

— Klar dom

— Det var en klar og frifinnende dom. Og jeg kan ikke se at bevisbildet er noe annerledes nå, sier forsvarer Arvid Sjødin.

Etter frifinnelsen har politi og påtalemyndighet drevet fortsatt etterforskning, mens Sigurd Klomsæt og hans forsvarer Arvid Sjødin har gjort sine undersøkelser.

Blant annet er teledata som viser trafikken til og fra advokat Klomsæts telefon brukt av politiet for å kartlegge hvilke journalister som ringte til ham rundt 3. februar 2012 da bilder av Anders Behring Breivik ble offentliggjort i pressen.

Politiet i Asker og Bærum har fått skarp kritikk fra Spesialenheten for politisaker fordi de brukte teledata, til tross for at både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett hadde fastslått at det ikke var adgang til det. Årsaken var at en gjennomgang av advokatens telefon ville kunne avsløre klientforhold, noe som er absolutt taushetsbelagt.

Kripos-rapport

En Kripos-rapport på 260 sider vil også bli lagt frem, etter at Klomsæt krevde en gjennomgang av den datamaskin som ble brukt for å lage en felle for bistandsadvokaten ved å påføre bilder usynlige merker. -Jeg antar at retten vil se at rapporten viser sikkerhetshuller, sier forsvarer Arvid Sjødin.

Bildene som ble offentliggjort i NRK, Dagbladet, VG, ABC Nyheter og Aftenposten om ettermiddagen viste seg å ha det merke og nummer som var tildelt bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.

Les også:

Les også

Politiet får kraftig refs forKlomsæt-etterforskning

Tvil om datasikkerhet

Mens politi og påtalemyndighet var stolte over at de kunne avsløre lekkasje fra 22. juli-saken, ble det under rettssaken i Oslo tingrett reist så mye tvil om fremgangsmåte, rutiner og datasikkerhet at Klomsæt ble frifunnet. Politi og påtalemyndighet fikk også uvanlig sterk kritikk for dårlig og ensidig etterforskning.

Det er Asker og Bærum politidistrikt som har hatt ansvar for politietterforskningen, etter at 22. juli-enheten ved Oslo politidistrikt skrev rapport om at bistandsadvokat Sigurd Klomsæt var lekkasjekilden. Klomsæt ble fratatt sitt oppdrag som bistandsadvokat og ble senere også fratatt sin advokatbevilling.

I tillegg til vitner, de fleste politifolk og ansatte ved Sigurd Klomsæts advokatkontor, skal tre dataspesialister avgi forklaring som sakkyndige.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Flyforbud under Behring Breivik-saken

 2. NORGE
  Publisert:

  Hulback-saken: Jurister reagerer med tvil og overraskelse

 3. NORGE
  Publisert:

  Påtalemyndigheten mener Kopseng har voldtatt ytterligere to kvinner

 4. NORGE
  Publisert:

  Baneheia-saken: Derfor har de kranglet om DNA-beviset i 20 år

 5. NORGE
  Publisert:

  Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag

 6. NORGE
  Publisert:

  Faren til Birgitte Tengs fetter: «Tilståelsen er plukket i fillebiter. Vi er uendelig lettet»