Forsvaret lar milliardhelikoptre stå ubrukt, frykter at de ikke tåler parkering på kystvaktfartøy i dårlig vær

Forsvarets nye superhelikopter NH90 kan ikke brukes på fartøy i dårlig vær. Derfor kan hverken kystvakten eller marinen bruke dem.

Forsvaret har ventet på nye helikoptre av typen NH90 i 16 år. De er fortsatt ikke operative. Her fra trening på KNM Roald Amundsen.

Skandalene synes aldri å ta slutt for Forsvarets nye helikoptre av typen NH90. Det er 16 år siden Norge bestilte 14 stykker, til kystvaktskip og fregatter.

For kystvaktskipene er helikoptre avgjørende for effektivt fiskerioppsyn. For fregattene er de avgjørende for effektiv ubåtjakt.

Nå har norske kystvaktskip vært uten helikopter i to år, som følge av at utslitte Lynx-helikoptre ble pensjonert.

Fregattene har ikke seilt med helikoptre i det hele tatt.

Forsvarsdepartementet sier at NH90-helikoptrene, til en pris av syv milliarder kroner, kan brukes som planlagt først i 2020–2022.

16 år etter at de ble bestilt har Norge til sammen mottatt seks av 14 helikoptre, som enten brukes til øvelsesflyvning eller som står på bakken og venter på utbedringer.

Så kom problemet med dårlig vær

Det var avisen Kyst og Fjord som for vå dager siden avslørte at de seks helikoptrene Norge har mottatt siden 2011, i uferdige utgaver, ikke brukes til det de skal brukes til.

Forklaring: Problemer ved dårlig vær.

Ifølge Kyst og Fjord skyldes situasjonen begrensninger som den italienske helikopterprodusenten NH Industries har lagt på bruken.

– Det betyr enkelt og greit at vi ikke kan ta det med til havs, sier kystvaktsjef Sverre Engeness til avisen.

Beslutningen om at helikopterne ikke kan brukes er særnorsk. Andre land som har mottatt samme utgave av NH90, har for lengst tatt dem i bruk.

Overfor Aftenposten bekrefter prosjektleder, oberstløytnant Ivar Dyrland, at Norge ikke bruker helikoptrene fordi man er usikker på om de tåler parkeringen om bord i de små kystvaktfartøyene, i det han kaller «utfordrende farvann».

Et NH90-helikopter om bord på KV "Senja". Bildet viser hvor store helikoptrene er på kystvaktfartøy.

Større helikoptre, mindre skip

Forsvaret frykter at de ikke får sikret helikoptrene godt nok og at det i røff sjø skal oppstå skader på NH90 når de står parkert om bord.

Mens NH90 er mye større enn Lynx, er norske kystvaktfartøyer mye mindre enn fartøyene som andre land benytter.

I 2012 landet et NH90 om bord i et kystvaktfartøy. Siden har man aldri kommet videre fra «tørrtreningen».

Den russiske tråleren "Jurensk" kontrolleres av kystvaktskipet "Andenes", i nordområdene.

Vet ikke i dag om man klarer å løse problemet

Det er ingen steder NH90 skal brukes i røffere farvann enn i norske, og det er ingen andre som skal bruke dem i så små fartøyer som kystvaktfartøyene, sier Ivar Dyrdal til Aftenposten.

– Leverandøren jobber fortsatt med å sertifisere NH90 for å møte kravene til hangarparkering, sier han til Aftenposten.

– Dere vet altså ikke i dag om leverandøren vil klare å oppfylle kravene til bruk om bord i kystvaktfartøy?

– Ut fra at vi har fulgt arbeidet underveis, som å se på forhold rundt helikoptrets vekt og parkeringstoleranse, forventer vi at de vil møte kravene.

– Men det er gitt at de vil møte kravene til sikkerhetsmarginer?

– De klassifiserer «restrisikoen» til å være lav. Vi forventer at de vil lykkes, sier Dyrdal.

– Hvorfor bruker andre land helikoptrene og ikke Norge?

– Det kan man spørre om. De har akseptert å overta og bruke helikoptre med arbeid som ikke er ferdigstilt. De fire NATO-landene som står bak NH90, har tette forbindelser med egen industri og velger å bruke helikoptre med mangler som må utbedres i etterkant.

– Vi tror vi legger mer press på leverandøren med ikke å akseptere formell overtagelse før de er helt ferdige, sier Dyrdal.

Hvorfor kommer problemet 16 år etter bestilling?

– Er det ikke rart at problemet dukker opp 16 år etter at helikoptret ble bestilt?

– NH90 har lenge vært rammet av store forsinkelser. I tillegg kom vi med våre norske særkrav som siste land, sier Dyrdal.

– Forsvarsdepartementet har tidligere sagt at vi kan komme til å si opp kontrakten. I 2011 og 2012 måtte leverandøren gjennomføre ganske store kvalitetsforbedringer for de norske helikoptrene, sier han.

– Burde likevel problemstillingen vært fremme før?

– Vi har fra starten av stilt krav om at disse ytelsene skal oppfylles. Krav som inngår i kontrakten leverandøren har signert.

– Er det fortsatt en mulighet for at Norge vil hoppe av?

– Det må Forsvarsdepartementet svare på, sier Dyrdal.

– De i Forsvaret som prøveflyr helikoptrene, sier de er gode når de først er i bruk?

– Tilbakemeldingene fra testavdelingene er at det er et potent helikopter, sier Dyrdal.