Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

Sammenlignet med ti andre europeiske land er det Norge som tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan.

Etter et selvmordsangrep i Afghanistans hovedstad Kabul den 5. oktober i år. En mann fjerner knust vindusglass fra leiligheten sin.

VG har innhentet tall fra ni land som det er naturlig å sammenligne oss med. Tallene viser at Norge tvangsreturnerer mange flere barn til Afghanistan enn det de andre landene gjør.

Norge har tvangssendt 37 asylbarn til Afghanistan hittil i år.

Aftenposten skrev mandag denne uken at selv om situasjonen i Afghanistan blir bare verre, ifølge eksperter, får 99 prosent av afghanske menn avslag på asylsøknaden.

Også det store flertallet afghanske kvinner får negativt svar. Norge fører dermed den strengeste asylpolitikken i Europa overfor afghanere.

Norge strengest

Ifølge det afghanske flyktning- og repatrieringsdepartementet var det inntil utgangen av september bare Norge, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Nederland, Sverige og Danmark som hadde signerte avtaler med Afghanistan om retur av flyktninger.

Av disse landene er det bare Norge og Nederland som overfor VG oppgir å ha tvangsutsendt barn i 2016, Norge i langt større grad enn Nederland.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har flere ganger sagt at det er viktig Norge legger seg på en europeisk standard i flyktningpolitikken. Justisdepartementet opplyser at de ikke har undersøkt hva slags praksis andre land har til tvangsreturer.

Leder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Ann-Magrit Austenå, uttaler til VG at Norges strenge returpolitikk skjer samtidig som alle internasjonale rapporter viser at situasjonen i Afghanistan er blitt forverret både økonomisk, sosialt og sikkerhetsmessig.

  • Kan du forestille deg hvordan det er? Flyktninger risikerer livet for å få et bedre liv i Europa. Noen av dem har fortalt Aftenposten om flukten: