Solvik-Olsen: Nye Veier skal gå i bresjen mot korrupsjon

Selskaper som Nye Veier skal gå i bresjen for å bekjempe korrupsjon, fastslår Ketil Solvik-Olsen. Hverken Nye Veier eller Jernbaneverket skjønner alvoret, hevder BI-professor Petter Gottschalk.

Hittil har Ketil Solvik-Olsen vært knapp i sine kommentarer rundt Nye Veier, Jernbaneverket og entreprenører som kjemper om milliardkontrakter i Norge. Nå svarer han mer fyldig. Her i vandrehallen på Stortinget.

Spanske Acciona, tyske Hochtief og flere norske selskaper er dømt, bøtelagt eller siktet innenfor økonomisk kriminalitet.

Likevel enten bygger de eller kjemper om milliardkontrakter på vei og bane i Norge.

Hittil har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bare gitt en knapp og generell kommentar til Aftenpostens omtale av saker knyttet til Regjeringens veiselskap Nye Veier og Jernbaneverket, der han har henvist til at dette primært er selskapet og styrets ansvar.

  • Har du tips om denne saken eller andre saker som gjelder samferdselssektoren? Ta kontakt med våre journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

Nå har han skriftlig gitt et mer fyldig svar, på spørsmål fra samferdselspolitisk talsmann i Ap, Eirik Sivertsen.

Sivertsen har spurt om Solvik-Olsen har gjort nok for å forsikre seg om at Nye Veiers rutiner er gode nok, og om han nå ytterligere vil forsikre seg om at det ikke er grunnlag for å hevde at det hefter kritikkverdige forhold rundt rutinene.

Nylig deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) på en konferanse i Oslo i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening. I en paneldebatt om digitalisering av byggebransjen møtte han fra v. Harald Nikolaisen, sjef for Statsbygg, Ingrid Dahl Hovland, sjef for Nye Veier og Merete Tøndel, sjef for Vianova.

- Nye Veier skal være ledende på samfunnsansvar

I svaret skriver Ketil Solvik-Olsen at han er opptatt av at arbeidet mot korrupsjon står sentralt hos Nye Veier. Og at de skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar.

Han forventer at selskapet har etablert retningslinjer for etikk med en ambisjon om å heve seriøsiteten i bransjen, og at de har systemer og tiltak for å hindre korrupsjon og håndtere mulige lovbrudd og tvilstilfeller som måtte avdekkes på feltet.

Solvik-Olsen understreker at dette er selskapet og styrets eget ansvar, men at departementets ansvar er å oppfordre til å gjennomføre grundige vurderinger og sørge for at disse vurderingene er åpne.

- Solvik-Olsen svarer ikke på spørsmålet

Eirik Sivertsen er ikke fornøyd med svarene fra Ketil Solvik-Olsen.

– Han svarer ikke på mitt spørsmål, som gikk på om han hadde forsikret seg om at rutinene i Nye Veier var gode nok.

– Jeg oppfatter ham som kritikkverdig passiv i denne saken. Han gjemmer seg bak formaliteter. Det har gått fire måneder fra første omtale av Nye Veier og en korrupsjonsetterforsket entreprenør dukket opp, til Aftenpostens saker i november. Dersom det viser seg at han ikke har brukt tiden til å forsikre seg om Nye Veiers rutiner, og det viser seg at det kan dokumenteres ulovligheter, så har han et seriøst problem, sier Sivertsen.

Statsminister Erna Solberg var på plass da spanske Acciona og italienske Ghella startet tunnelboremaskinenes arbeid med Follobanen den 5. september.

- De skjønner ikke alvoret

Hverken Erik Smith i Jernbaneverket eller Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier forstår alvoret i korrupsjon og prissamarbeid, når de hevder at kun selskaper kan avvises som har rettskraftige dommer mot seg.

Det sier BI-professor Petter Gottchalk til anleggsmagasinet tungt.no.

– En siktelse er tilstrekkelig for å utelukke et selskap. Særlig fordi økonomiske straffesaker som korrupsjon er langdryge prosesser med en mengde advokater involvert, sier han.

Ingrid Dahl Hovland fastholder sin konklusjon om at kun saker som er avgjort i rettsapparatet gir grunnlag for å avvise selskaper. Nye Veier risikerer at entreprenører kan reise store erstatningskrav dersom de avvises på feilaktig grunnlag, mener hun.