Norge

Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene: Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn

Om få uker kommer nye retningslinjer for helsestasjonene med bedre rutiner for å fange opp vold mot barn. – Sikkerhetsnettet er fortsatt ikke godt nok, mener Solveig Ude.

Det finnes foreldre som skjuler skader og utsetter timen på helsestasjonen til sår har grodd og blåmerker er borte, sier helsesøster Solveig Ude.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

I februar lanserer Helsedirektoratet for første gang en nasjonal, faglig retningslinje for helsestasjonstjenesten for barn under fem år.

Den tar blant annet opp hvordan tjenesten bør følge opp familier som ikke møter til konsultasjoner på helsestasjonen for sitt barn.

Tirsdag skrev Aftenposten om tidligere helsesøster og «Årets osloborger» Solveuig Ude, som tok til orde for at helsekontroller av barn på helsestasjonene ikke bør være frivillig for å fange opp risikobarn.

 • Les saken her: – Det bør ikke være frivillig å møte opp med barnet på helsestasjonen

I vår lille meningsmåling i denne saken spurte vi leserne: «Bør det være en plikt for foreldre å møte opp med barnet til kontroller på helsestasjonen?»

Et overveldende flertall har svart ja. (924 av 1184 som hadde stemt klokken 9.30 torsdag.) Også på Facebook har mange engasjert seg i diskusjonen rundt dette. Flere har trodd at det er obligatorisk å møte opp til kontroller på helsestasjonen. Men foreldre kan faktisk velge å ha helsekontroller av barnet hos fastlegen i steden.

– Bør vurdere uanmeldte hjemmebesøk

– Dersom et barn gjentatte ganger ikke møter til helseundersøkelser, kan det gi grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

– I de nye retningslinjene legger vi vekt på at helsestasjonene i kommunene må ha gode rutiner for hva som gjøres hvis foreldre og barn uteblir uten god grunn, sier hun. – Man må ta kontakt via telefon, sms og brev, og sørge for å dokumentere hva som blir gjort. Hvis det ikke fører frem, bør man vurdere uanmeldte hjemmebesøk.

Hun understreker at det er mellom 95 og 100 prosent oppslutning rundt helsestasjonskontrollene.

– Men det er viktig å følge opp de prosentene som uteblir, og som vi må ha en beredskap for, sier hun.

Ingen endring i reglene for taushetsplikt

Aftenposten skrev tirsdag at lederne både for Landsgruppen for helsesøstre og Allmennlegeforeningen ønsker at det skal være lettere for helsestasjonen og fastlegen å ha kontakt. Dette for å følge opp at foreldre som sier de vil ta helsekontrollene et annet sted enn på helsestasjonen, faktisk gjør det. I dag kreves det samtykke fra foreldrene å ta en slik kontakt, på grunn av taushetspliktreglene i Helsepersonelloven.

Men ifølge Carlsen foreslås ikke noen oppmykning av reglene om taushetsplikt i de nye retningslinjene. – Vi mener dette er ivaretatt i dagens lovverk, der det fremgår at man kan gi opplysninger til samarbeidende helsepersonell hvis det er fare for liv eller alvorlig helseskade, sier hun.

Kobler inn barnevernet

– Hovedregelen er at man skal be om informert samtykke fra foreldre om å ta kontakt med for eksempel fastlege, og i de fleste tilfeller vil foreldre si ja til dette. Ellers kan det være grunn til bekymring, og man må vurdere andre tiltak – som for eksempel å ta kontakt med barnevernet.

Carlsen understreker at de nye retningslinjene legger vekt på tydelige, gode systemer og rutiner for å forebygge, avverge og avdekke vold mot barn, og at dette ikke har vært gjort før i de tidligere veilederne for helsestasjonene.

Solveig Ude ble kåret til «Årets osloborger 2016» av Aftenpostens lesere for sin innsats for å avdekke vold mot barn.

– Burde vært et tettere sikkerhetsnett

Nylig pensjonert helsesøster og «Årets osloborger 2016», Solveig Ude, mener de nye retningslinjene ikke vil utgjøre noen stor forskjell, slik de beskrives av Carlsen.

Hun mener sikkerhetsnettet rundt utsatte barn burde være tettere enn det Helsedirektoratet legger opp til.

– Om du ringer, skriver brev eller kommer på uanmeldt hjemmebesøk kan du uansett risikere at du ikke treffer noen hjemme. Og selv om man sender bekymringsmelding til barnevernet, kan de stå overfor det samme problemet, sier hun.

– Noen barn faller faktisk helt ut av systemet – særlig hvis de heller ikke går i barnehage.

Les også

Helsesøster Solveig Ude er Årets osloborger 2016

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier Justiskomiteen vil se nærmere på mulige sanksjoner for foreldre som ikke sørger for at barna får retten de har til helsekontroll.

Ropstad: – Ingen straff for foreldre som uteblir

Kjell Inge Ropstad (KrF) er nestleder i Stortingets justiskomité og saksordfører for Regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep, som nå er til behandling i komiteen.

– Under våre diskusjoner i komiteen har vi spurt Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensen for foresatte som ikke møter opp til kontroller på helsestasjonen, sier han.

I svaret skriver departementet at helse- og omsorgstjenesten i dag ikke har noen straffe- eller sanksjonsmuligheter dersom foreldrene ikke følger opp plikten de har til å sørge for at barnet får helsekontroll.

– Dette er noe vi vil se nærmere på, sier Ropstad.

Han sier at komiteen ikke har diskutert om det bør være obligatorisk med helsekontroller på helsestasjonen.

– Det kan fort bli litt for firkantet. Men vi er opptatt av at forebygging av vold mot barn ikke kan være personavhengig, men må være innebygget i systemet. Og vi vil absolutt drøfte nærmere hva som kan gjøres med reglene for taushetsplikt hvis det hindrer informasjonsutveksling mellom helsestasjon og fastlege eller andre instanser om oppfølging av barn.

Les mer om

 1. Vold
 2. Barn og unge
 3. Helsedirektoratet
 4. Foreldre
 5. Helsestasjon