Norge

Forhandlerne skylder på hverandre

I snart et år har legemiddelfirmaet Roche og norske myndigheter kranglet om prisen på brystkreftmedisinen Perjeta. Lene (35) kan få livet sitt forlenget med 16 måneder, men bare hvis forhandlingene om pris fullføres i tide. I mellomtiden er det opp til den enkeltes privatøkonomi om de kan få medisinen.

I 11 måneder har partene kranglet om pris. Både legemiddelfirmaet Roche og Beslutningsforumet skylder på uenighet i forhandlingene. De vil ikke si hva uenigheten består i.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Aftenposten har tidligere fortalt om Lene Rundhaug (35). Hun har brystkreft, men får ikke livsforlengende medisin. Årsaken er at legemiddelfirmaet Roche og norske myndigheter krangler om prisen på brystkreftmedisinen Perjeta.

Direktør Line Walen hos legemiddelfirmaet Roche svarer slik på spørsmålene:

— Er dere uten ansvar for at norske kvinner får denne medisinen?

— Roche og de regionale helseforetakene er i konstruktiv dialog om hvorvidt Perjeta skal tas i bruk ved norske sykehus. Begge parter arbeider for å finne en løsning slik at også norske pasienter skal få tilgang til behandlingen. Vi håper dette vil føre til en positiv konklusjon i saken så snart som mulig.

- Er de norske myndighetene mindre villige til å betale enn de andre skandinaviske landene?

— Dette er et tema for myndighetene. Norske myndigheter har ikke gått ut med hvilken betalingsvilje de har for medisinsk behandling.

- Hva er de sentrale punktene i forhandlingene dere ikke blir enige om?

— Vi er fortsatt i dialog med de regionale helseforetakene, og kommenterer derfor ikke innholdet i diskusjonen.

- Kan du si noe om hvordan Perjeta brukes i de andre nordiske land?

— Perjeta tilbys i det offentlige helsevesen i både Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til de aller fleste land i vest-Europa.

Beslutningsforumet: - Beklager

Lars Vorland leder Beslutningsforumet som har fått i oppdrag fra Helsedepartementet å avgjøre hvilke dyre medisiner som skal tas i bruk i Norge. Han beklager at kvinner må vente på medisinen.

- Hvorfor får ikke norske kvinner denne medisinen?

— Vi ønsker å innføre dette legemiddelet i Norge. Det er beklagelig at forhandlingsprosessen med leverandøren har tatt så lang tid. Utfordringen er at det da det var oppe til beslutning i mai i fjor var altfor kostbart, og det var nødvendig å gjennomføre forhandlinger med leverandøren. Forhandlingene viser seg å handle om mer enn pris, uten at jeg mens vi er i forhandlinger kan si hva det gjelder.

- Er de norske myndighetene mindre villige til å betale enn de andre skandinaviske landene?

— Vi vet ikke hva andre land betaler for legemiddelet. Slik informasjon har vi ikke tilgang til.

- Hva er de sentrale punktene i forhandlingene dere ikke blir enige om?

— Så lenge vi er i forhandlinger kan jeg ikke gå nærmere inn på sentrale punkter.

- Hva vil du si til kvinnene som venter?

— Forhandlingene har tatt lang tid, og det beklager vi sterkt overfor kvinnene som må vente. Dette håper jeg vi slipper å oppleve igjen, men det sier også noe om hvor krevende det har blitt å inngå kompliserte avtaler.

- Hvor lenge frykter dere at dette vil ta?

— Vi har hatt god framgang i forhandlingene den siste tiden, og jeg håper virkelig vi har en avtale på plass så raskt som mulig.

- Hvorfor kan man ikke ha et slags «amnesti» i mellomtiden, slik at kvinner får medisinen før man kommer til avtale?

— De krevende forhandlingene gjør det vanskelig å kunne ta i bruk legemiddelet uten å ha hele avtalen på plass.

- Kan det hente at medisinen blir for dyr for Norge?

— I Norge har vi ingen absolutt øvre grense for hvor mye en behandling kan koste. I våre vurderinger for om en behandlingsmetode kan tas i bruk eller ikke, vurderer vi effekt, nytte og kostnad samlet, både for pasienter og samfunnet. Det vil ikke være riktig å sette en absolutt grense.

Brystkreftpasient: -Tåkeprat

Lene Rundhaug har brystkreft og er av dem som ikke får medisinen. Hun synes forhandlerne kommer med tåkeprat.

afp000853134-Pr9P0oU1Mh.jpg

— At Beslutningsforumet og Roche skyver ansvaret over på hverandre og at ingen vil konkretisere hva det er som gjør at de ennå ikke er kommet frem til en avtale er både fortvilende og sårt, sier hun.

— Jeg opplever det som et hån og ansvarsfraskrivelse mot oss mot oss som kjemper for livet.

Lene Rundhaug setter sin lit til helseministeren.

— Mitt håp er at Bent Høie griper inn siden de ikke klarer å finne ut av dette.

Les også

 1. Lene (35) har brystkreft, men får ikke livsforlengende medisin

 2. #måvite Hvem skal foran i helsekøen?

 3. For mange dør en for tidlig død

 4. Norge har satt helsesparing foran helsepleie

 5. Kreftlege kritisk til norsk nei til livsforlengende medisin

Les mer om

 1. Helse