Vurderte å bombe løpsk lekter offshore

Oljeselskapet BP vurderte om de skulle be om hjelp fra Forsvaret til å bombe lekteren som var på kollisjonskurs med Valhallfeltet da den drev herreløst i Nordsjøen i nyttårshelga.

Lekteren "Eide Barge " passerte Valhall-feltet på nyttårsaften med to kilometer klaring.
  • Stavanger Aftenblad
  • Ellen Kongsnes

— Vi måtte vurdere scenariet om å bombe lekteren, ja, sier pressetalsmann i BP, Jan Erik Geirmo, til Stavanger aftenblad.

— Vi ønsker ikke å gå i detaljer om hvordan vurderingen ble gjort, sier han.

Forsvaret bekrefter

Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter henvendelsen fra BP. Men Forsvaret hadde ikke kapasitet til å hjelpe på så kort varsel.

- Var Forsvaret/Forsvarsdepartementet i kontakt med BP om bruk av F16 eller andre militære innretninger for å vurdere å skyte ned lekteren?

— Det ble ikke rettet en formell henvendelse til Forsvaret fra ansvarlig sokkel-politimester. Forsvarets operative hovedkvarter ble kontaktet direkte fra BP, men det ble ikke rettet en konkret henvendelse i saken, skriver Ivar Moen i en epost til Aftenbladet.

- Hvem hos Forsvaret/departementet vurderte henvendelsen?

— Det var vaktpersonell ved Forsvarets operative hovedkvarter som fikk henvendelsen direkte fra BP. Med den informasjonen som ble gitt og som var tilgjengelig på tidspunktet, samt det tidsvinduet som ble forespeilet, ble denne kapasiteten vurdert til å ikke være mulig og gjennomføre, skriver Moen.

Geirmo i BP bekrefter at det ble forsøkt mange løsninger for å temme lekteren "Eide Barge" som sleit seg lille nyttårsaften. Blant annet ble det forsøkt å skyte harpuner over til den herreløse og motorløse lekteren. Det lyktes ikke.

Til slutt var det ankerhåndteringsfartøyet "Siem Garnet" som klarte å hekte fast en wire og stanse lekteren like etter at den hadde passert Valhallfeltet med to kilometers klaring. Da hadde lekteren drevet for vær og vind i 20 timer.

Folk kunne følge klappjakten på den førerløse lekteren i stormfulle Nordsjøen via norske nettmedier.

Les også:

Les også

Førerløs lekter er under kontroll

Bombeforslag på sms

Folk sendte oss sms-er og tok kontakt på andre måter med forslag om å bombe lekteren, bekrefter Geirmo.

Han tror oppsummeringen etter denne hendelsen vil vise et behov for å dra opp ansvarsfordelingen mellom myndighetene og oljeselskapene i slike situasjoner.

— Man kan jo spørre seg hva Norge AS har av virkemidler til slike situasjoner, sier Geirmo. Han minner om at oljeselskapene jo ikke har tilgang til militært ustyr som eventuelt ville blitt nødvendig hvis man bestemte at lekteren måtte uskadeliggjøres.

Stein Solberg ved Hovedredningsentralen på Sola fulgte hendelsen med den løpske lekteren gjennom det knappe døgnet før faren var over.

Bekrefter F16-forslag

Solberg bekrefter at han kjenner forslagene om å kalle inn F16-fly til å bombe løpske fartøyer offshore. Forslagene har versert internt i oljeselskapene siden 1980-tallet. Men Solberg tror ikke det er noen god, eller realistisk ide.

— Den type måte å bli kvitt problemene på har man gått bort fra. Gulfkrigen viste at det slett ikke er så enkelt som mange kanskje kan tro å senke en svær lekter. De har kanskje 40-50 tanker om bord som man må skyte hull i for å senke den, sier Solberg.

Da meldingen kom om at lekteren "Eide Barge" hadde slitt seg fra slepebåten, var den i nederlandsk farvann. Etter flere timer kom den over på britisk side av Nordsjøen før den beveget seg østover og kom inn i norsk farvann, med retning mot Valhallfeltet om morgenen nyttårsaften.

God tid til evakuering

— Da hadde Valhallfeltet og operatørselskapet BP forberedt seg i mange timer allerede og vi ved HRS hadde også fulgt lekteren hele veien, sier Stein Solberg.

Det er liv og helse som er HRS sitt ansvarsområde. Å beskytte miljø, materiell og økonomi er oljeselskapets ansvar og de er pålagt å ha beredskapsplaner for slike situasjoner.

— Planene ble fulgt til punkt og brikke og alt fungerte etter planen i dette tilfellet, bekrefter Solberg.

Også Geirmo i BP kan bekrefte at alle prosedyrer ble fulgt og at alt fungerte etter planen. Seks helikoptre var involvert i arbeidet med å evakuere de 300 oljearbeiderne fra Valhall og Eldfisk.

Sist gang Solberg ved HRS kan huske en tilsvarende alvorlig hendelse med en løpsk lekter var i 2005 da lekteren LB200 var i drift. Da var 15 helikoptre involvert i arbeidet med å temme den førerløse lekteren. Flere plattformer ble evakuert.

— Det skjer jo fra tid til annen, og derfor må man ha et system, blant annet med sikkerhetssoner rundt plattformene.

Oljeselskapene og rederiene er imidlertid blitt flinkere til å ta ta værforbehold og styrer mer etter føre-var-prinsippet nå. Derfor skjer slike hendelser sjeldnere nå enn i oljealderens begynnelse.