Flyktningkrisen gjør at UDI iverksetter beredskapsplan

Utlendingsdirektoratet har iverksatt sin overordnede beredskapsplan, bekrefter UDI-direktør Frode Forfang. UDI vil også leie inntil 7500 nye mottaksplasser.

Forberedt: UDI-direktør Frode Forfang sier UDI iverksetter beredskapsplanen, også for å være forberedt på en enda sterkere økning av asylsøkere.

Justis— og beredskapsdepartementet og Regjeringen er informert om den dramatiske utviklingen.

Frode Forfang forklarer at han onsdag valgte å sette beredskap fordi det de siste tre ukene har kommet mer enn 100 prosent flere asylsøkere enn det UDI har forutsatt og lagt planer for.

— I tillegg må vi være forberedt på at enda flere kan komme, sier han.

Forvirret av alle sakene om flyktninger? Denne kan hjelpe:

Les også

Hvorfor øker strømmen av flyktninger så mye akkurat nå?

Kan bli over 20.000 på mottak

Det underbygges av anbudsinnbydelse UDI er i ferd med å sende ut på inntil 7500 nye plasser i asylmottak. Det vil innebære etablering av rundt 50 nye asylmottak.

— Dette er for å ha kapasitet til å håndtere mer enn 16.000 asylsøkere i år og høye ankomster inn i neste år. Vi har også behov for å avvikle noen midlertidige løsninger, sier UDI-direktøren.

Han vil ikke nå si noe mer om hvilke ankomsttall UDI planlegger for i år og neste år, men basert på tilgjengelig informasjon, er det ingen tvil om at tallene er høye.

I 2015 er det nemlig budsjettert for at det i gjennomsnitt skal bo 14.090 asylsøkere i ulike mottak. Med inntil 7500 nye plasser innebærer det at UDI legger planer for å ha over 20.000 personer boende i asylmottak.

Gjennomsnittlig belegg i mottakene bør være på 85 prosent, ifølge krav fra Justis- og beredskapsdepartementet.

På togstrekningen mellom Göteborg og Oslo møter vi Samer (40) og kona som har hatt en lang og tøff reise fra Syria.

De fleste flyktningene kommer fra Syria. Her er fem grunner til at krigen i Syria varar så lenge:

Les også

Fem grunner til at den blodige Syria-krigen varer så lenge

Andre etater varsles

Forfang vil ikke kalle det UDI står oppe i, en krise. Men situasjonen gjør det likevel nødvendig med uvanlige skritt.

— Iverksetting av beredskapsplanen fører til at vi tar en del grep i organisasjonen. Vi etablerer rutiner, utveksler informasjon og involverer statlige og ikke-statlige aktører, sier han.

Etater som skal informeres, er blant andre Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Utlendingsnemnda og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

UDI-direktøren viser også til kontakt med Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Forsvaret.

Forsvaret kan stille fire militæranlegg som ikke er i bruk, til disposisjon.

Etter å ha blitt hold inne i et tog i et halvt døgn fikk den syriske småbarnsmoren Barivan Battha fortsette fra Danmark mot sin endelige destinasjon, Sverige:

Kraftig vekst i enslige mindreårige asylsøkere til Norge:

Les også

Barn på ti år kommer alene til Norge for å søke asyl

Kartlegger og mobiliserer

— Vi kartlegger og mobiliserer ressurser som kan tas i bruk ved behov. Det sentrale er at beredskapsplanen gjør det mulig for oss å trykke på knappen når behovet melder seg, sier Forfang.

— Det vi nå ser i Europa, betyr at det potensielt kan komme en stor økning også i Norge. Vi må være forberedt på å håndtere den situasjonen, sier Forfang.

I følge UDIs overordnede beredskapsplan skal den bidra til å håndtere en ekstraordinær økning i antall asylsøkere.

Det innebærer, blant annet, at UDI skal ha en klar oppfatning av hvilke saker og oppgaver som skal prioriteres og hvilke som skal nedprioriteres.

Grensekontroll og mulig dugnad

Kommunene vil også bli involvert. UDI-direktøren skal henvende seg til kommunene for å forberede dem på en mulig, nasjonal dugnad.

En ekstraordinær situasjon skal ikke bety at det vil bli fritt frem for personer som ikke har et reelt beskyttelsesbehov. Snarere tvert imot.

I beredskapsplanen slås det fast at behandling av Dublin-saker og søknader fra personer som ikke har beskyttelsesbehov, skal prioriteres.

«Målet er rask saksbehandling og raske returer», for å frigjøre mottaksplasser for personer som har et beskyttelsesbehov.

UDI skal i tillegg vurdere tiltak som skjerpet grensekontroll og informasjon til potensielle søkere i opprinnelseslandet. Forslag om dette skal forlegges Justis- og beredskapsdepartementet.