Røde Kors slår alarm om forholdene for enslige, mindreårige asylsøkere

Barn forsvinner, søsken splittes, de yngste opplever massiv omsorgssvikt. - Systemet har kollapset, mener Røde Kors.

Ekstremt: Kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum og teamleder Victoria Stewart i Røde Kors forteller rystende historier om hva som skjer med enslige mindreårige asylsøkere.

Den 28. oktober venter fem enslige asylbarn mellom 11 og 14 år i et nakent rom hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Luften er tett, det er ikke noe varm mat å få. De var der "absolutt hele dagen, og ble først hentet av Barnevernet 23:30, " Samme dag forsvinner et barn. Det er ingen som undersøker saken, i følge Røde Kors.

Kriseområde

— Det er krise og vi har forståelse for at det får konsekvenser, men vi ber ikke om mye, bare at barnas grunnleggende behov dekkes. De må få vann, mat, et sted å sove og omsorg, sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors.

Han forteller at Røde Kors nå arbeider på samme måte i lokalene til Politiets Utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo og Råde i Østfold som i kriseområder andre steder i verden. Frivillige er trukket ut, erfarne psykososiale kriseteam er satt inn og det skrives dagrapporter om hva teamene opplever.

Dagrapportene forteller om mennesker i dyp krise som ikke får den hjelpen de har behov for:

  • 23 september: Flere personer, blant annet mindreårige, ble adskilt fra resten av familien. 12 år gammel gutt fra Syria er svært bekymret for om han kom til å få se dem igjen.

Ignorert og neglisjert

En av teamlederne til Røde Kors er psykolog Victoria Stewart. Hun beskriver situasjonen for de enslige barna som prekær og svært alvorlig.

— Det er ekstremt bekymringsverdig at barns behov og rettigheter blir ignorert og neglisjert.

- Barna er uten omsorg og voksenkontakt. De er innelåst og overlatt til seg selv. Vi har ikke registrert at barnevernet har vært til stede ene eneste gang. Barna er meget sårbare, og vi har en plikt til å gi de støtte og beskyttelse, sier Stewart. Hun har to ganger observert at barn er ropt opp til registrering, men at de ikke er til stede.

— De har forsvunnet. Når vi spør politiet hva de gjør med det, får vi ikke svar, sier Stewart.

Les også: Rakner Ernas prosjekt? Dette er de

  1. til 7. oktober: Enslige mindreårige må overnatte på venterommet til PU. Natten til den 7. overnatter sju enslige barn under 15 år i venterommet. Barnevernsvakten sa de «ikke hadde kapasitet». Ingen senger eller lignende tilgjengelig. Ingen voksne omsorgspersoner til stede, etter det Røde Kors kjenner til.
  1. oktober: Politiet ringer barnevernet, men de har ikke kapasitet til å ta i mot enslige, mindreårige asylsøkere til overnatting.
  1. oktober: Enslig mindreårige asylsøker borte fra venterommet til PU ved opprop for registrering. Ingen tiltak frapolitiet for å finne vedkommende.
  1. oktober: Mindreårige barn adskilt fra eldre søsken.
  1. november: Enslig brødrepar splittet, yngste 15 år. Ukjent hvor eldste bror har havnet.

Politiet innrømmer forsvinninger

Politiet erkjenner at dette skjer. I en e-post skriver PU:

"Det har skjedd at enkelte mindreårige over 15 år ikke dukker opp i PUs lokaler for registrering. Vi har dessverre ikke mulighet til å angi noe eksakt tall på dette på nåværende tidspunkt, ettersom det krever en manuell gjennomgang."

PU påpeker at de ikke har hjemmel til å anholde eller pågripe søkere som ønsker å forlate lokalene før de er blitt registrert. "Vi kjenner ikke til at dette skal ha skjedd med enslige mindreårige under 15 år," skriver PU.

Røde Kors har, på eget initiativ, fått til en avtale med PU om å være i lokalene hvor de enslige barna befinner seg. De er svært kritiske til at det kun er innleide sikkerhetsvakter, som med ujevne mellomrom kan sørge for lufting og påfyll av tørrmat. Men det er ofte ikke nok, og varm mat får de ikke.

Les også: UDI jobber på spreng med å få nok plasser til asylsøkerne. Se Aftenpostens oppdaterte oversikt over flyktningmottakene:

Alvorlig stress og apati

rapport2_doc6n096qviikohkogk3r6.jpg

— Vi har sett at så mange som 70 barn stuet inn på ett rom, som er forbeholdt enslige, mindreårige asylsøkere. Da vi forlot stedet en kveld ved 23.30-tiden, var det 40 barn igjen i lokalene, men ingen voksne, sier Stewart. Rommet er rundt 60 kvadratmeter stort. Det er goldt, med noen få sitteplasser. Politiet tillot ikke at rommet ble fotografert slik det så ut da vi besøkte stedet, men de sa ja når det var i ferd med å bli vasket.

— Noen barn har vært der flere dager. Mange har tydelige stressreaksjoner. Hos enkelte gir det utslag som apati. Det er ofte et alvorlig stressymptom. Passivitet kan tyde på at de har gitt opp. Andre barn kan være nesten hysteriske og vil ha kontakt. At de klamrer seg til voksne er et tegn på at de lider, har det vanskelig og viser tegn på desperasjon.

— De trenger voksenkontakt. Det er derfor vi har konvensjoner, lover og regler som regulerer barns rettigheter, sier Stewart.

Barnerom: Dette er rommet i PUs lokaler på Tøyen og som barn helt ned i tiårsalderen må oppholde seg i tre dager

Barnevernet avviser kritikken

Barn forteller til Røde Kors at de har befunnet seg inne på det avlåste rommet fra klokken sju om morgen til ett på natten. Det betyr 17 timer uten noen form for aktivisering og informasjon.

Bydel Gamle Oslo, som har ansvaret for barnevernet i det området PUs lokaler ligger, avviser mye av kritikken:

— Vi opplever at situasjonen på Tøyen nå er tilfredsstillende. Dersom PU eller en verge tar kontakt med barnevernstjenesten, så rykker vi raskt ut og er på plass etter kort tid. Vi har så langt ikke sett behovet for å være kontinuerlig til stede, men det er et behov vi fortløpende vurderer, sier avdelingsdirektør Randi Strømsborg i Bydel Gamle Oslo.

Les også: Hva skjer med flyktningene når vinteren kommer til Europa? Les Aftenpostens reportasje fra Lesbos:

Systemet kollapser

Kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors mener ikke at situasjonen er tilfredsstillende:

— Vi har prøvd å få til en dialog med alle mulige myndighetspersoner. Vi har sendt to varslingsbrev til regjeringen. Hver for seg gjør sikkert UDI, PU og andre det de kan, men vi ser ikke at Justis- og beredskapsdepartementet, som er utpekt som lederdepartementet i krisehåndteringen, tar styringen. De er fraværende og uinteressert. Vi ser ingen ledelse. Det holder ikke!

- Vi ser en systemkollaps, der myndighetene ikke evner å ta ansvar. Det er mangel på grunnleggende ting som mat, vann, mulighet for søvn og omsorg. Dette skjer fordi ansvaret er pulverisert og ingen tar ledelse, sier Mjærum.

Saken fortsetter etter grafikken:

Antallet asylsøkere som nå kommer til Norge gjør at systemet kneler. Det er spesielt

Anundsen: — Ekstraordinær situasjon

Justisminister Anders Anundsen (Frp) peker på at asylsøkertilstrømningen er ekstraordinær.

— Jeg kjenner ikke til hva kritikken fra Røde Kors går på. PU er ansvarlig for at enslige mindreårige asylsøkere blir tatt i mot og registrert på en god måte. De er en prioritert gruppe ved registrering, men i tider med ekstraordinær tilstrømming vil alle ledd bli presset. Jeg mener alle bør ha forståelse for at i en situasjon der vi hver dag får omlag 10 ganger så mange asylsøkere som vi fikk på samme tid de siste årene, vil vi måtte leve med at vi på noen områder ikke fullt ut kan videreføre de samme løsninger og standarder som tidligere.

Han er uenig i at Justisdepartmentet ikke tar lederskap.

— Det er feil og det motsatte av det de andre aktørene i denne situasjonen, skriver Anundsen i en epost til Aftenposten.

For vel en uke siden uttalte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til NRK at "barn under 15 år får god og tett oppfølging av barnevernet, et skoletilbud og støtte fra frivillige." Hun sa også at "vi har et godt tilbud, det har regjeringen sørget for."

— Vi er overrasket over at Horne kan hevde at situasjonen er under kontroll. Det er sjelden vi ser en så stor hjelpeløshet i det offentlige Norge som akkurat nå, sier Øistein Mjærum.

Statsråd Solveig Horne svarer dette i en e-post:

"Det er en ekstraordinær og krevende situasjon hvor alle myndigheter jobber hardt. Barn under 15 år skal få en god og tett oppfølging av barnevernet. Oslo kommune og Politiets utlendingsenhet på Tøyen er i dialog om hvordan løse denne situasjonen."

Enslige barn forsvinner i saksbehandlingen

Rutineendringer i sommer har ført til at det finnes enslige mindreårige i Norge fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke vet om.

I noen tilfeller har ikke Fylkesmannen fått anmodning om juridisk verge fra UDI, noe som betyr at Fylkesmannen ikke vet om enkelte mindreårige. Fylkesmannen mangler i andre tilfeller informasjon om hvorvidt barnet er ferdig registrert eller ikke.

— Opplysninger utdateres raskt som følge av at de flytter ut av vårt ansvarsområde til et annet fylkesmannsembete. Vi forsøker å innhente informasjon både fra UDI, PU og mottak eller omsorgssenter. Dessverre tar det i noen saker tid før vi har mottatt et svar, forklarer Eldbjørg Sande, avdelingsleder ved Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en e-post.

Mange barn må vente i lang tid før de får oppnevnt egne juridiske verger, kalt representanter, som de har krav på og er helt avhengige av i asylprosessen.

Har endret retningslinjene

I sommer ble det innført såkalt «miniregistrering» for å unngå at barna måtte overnatte på mottakssenteret på Tøyen. Barna fikk den gang utdelt en midlertidig representant som kun var med på miniregistrering.

Planen var at barna skulle registreres og få en varig representant dagen etter. Men på grunn av kapasitetsproblemer hos PU gikk det ofte lenger tid før fullstendig registrering skjedde.

  1. oktober endret Fylkesmannen i Oslo og Akershus retningslinjene slik at barna nå får representant som følger barna fra og med første registrering. For barn under 15 ble rutinene endret 5. oktober.

Likevel gjenstår det fortsatt arbeid med å få gitt barna som har kommet mellom rutineendringen i sommer frem til 19. oktober representanter.

I Danmark får asylsøkerne 5945 kroner i måneden, i Norge er beløpet 15.011 kroner:

UDI tror 2000 enslige asylsøkere under 15 år kommer før 2016 er omme. Så mye koster det:

Se video: Aftenposten ble med 17 år gamle «Hamza» på siste del av fluktruten fra Syria inn i EU: — Mamma og pappa solgte huset for at jeg skulle kunne reise til Europa.