Retten i gang med Liadals reiseregninger. Liadal mener styreverv kan knyttes vervet som folkevalgt.

Hva var styrearbeid og hva var stortingsarbeid, da Hege Haukeland Liadal reiste til Utsira? Og er det egentlig en forskjell?

Hege Haukeland Liadal i Oslo tingrett.

Tirsdag var femte dag i retten for Hege Haukeland Liadal. Det var også dagen da den detaljerte gjennomgangen av reiseregningene til Ap-politikeren startet.

De første omhandler reiser til Utsira utenfor Haugesund. Der satt Liadal før og under tiltaleperioden som styremedlem i Rutebåten Utsira AS. Påtalemyndigheten mener reisene ikke skal belastes Stortinget.

Det bestrider Liadal. Hun mener reisene på flere måter er relevant for vervet som stortingsrepresentant.

Les også

Aftenposten avslører: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger til Stortinget

Ramset opp politiske saker som var relevante for Stortinget

Statsadvokat Monica Krag Pettersen viste i løpet av dagen flere ganger til Liadals kalender.

I forbindelse med en regning fra september 2016, merket med «Møte om samferdsel og politisk ledelse kommunereform», fant ikke påtalemyndigheten tegn til noen møter med politisk ledelse.

En oversikt over Liadals reiser til Utsira ble sendt Utsira kommune, som ikke kunne bekrefte offisielle møter på flere av datoene.

Liadal svarte at hun ikke fører opp alt i kalenderen sin. Hun mener imidlertid at en rekke uoffisielle møter har funnet sted. De gjør reisene relevante for stortingsvervet, mener Liadal.

– Å snakke med folk der ute i kommunal sektor er høyst relevant, sa hun.

Den tidligere stortingsrepresentanten ramset opp ulike politiske saker på Utsira. De gjorde reisene relevante som ombudsperson for fylket på Stortinget:

  • En kraftkabel forbi øya.
  • Å kunne sikre penger til kommunen.
  • Sykehjem.
  • Bibliotek og kino.
  • Næringsliv og oppdrettsanlegg på land.

– Jeg har hatt utallige samtaler på kommunehuset og kafeer om kommunestruktur, fortalte Liadal i retten.

Direktør for Stortinget, Marianne Andreassen, vitnet tirsdag.

Direktør uten eksempler på verv

Hvor går grensen for hva som er tjenestereise for Stortinget og hva som er en privat reise?

Ifølge direktør på Stortinget, Marianne Andreassen, er dette ukomplisert. Men Andreassen kunne ikke svare på om det har vært enkelte utfordringer eller ikke, da hun vitnet tirsdag morgen.

De konkrete vurderingene kjente hun ikke til, sa hun.

I henhold til reglene dekker ikke Stortinget reiser til styreverv, med unntak av når vervet er relatert til det å være valgt inn på Stortinget. Hva betyr det siste?

Det kunne heller ikke Andreassen svare konkret på. Dette boret advokat Erik Lea videre i. Også tingrettsdommer Steinar Backe stilte spørsmål.

– Kan man gi noen eksempler på hva som kan være et verv med tilknytning til representantrollen, spurte han.

– Nei, jeg synes det er vanskelig, svarte direktøren for Stortinget.

Det syntes ikke Liadal. Vervet for Rutebåten Utsira er et slikt verv for henne.

– Jeg har hele tiden tenkt at det er et verv som er relevant for mitt verv som folkevalgt.

Ble styremedlem i kraft av stortingsrollen

Liadals advokat Eirik Lea la frem meldinger fra Utsira-ordfører Marte Eide Klovning. Der spurte Klovning om de skulle stå på stand før et møte og om Liadal kunne ta med løpesedler. Meldingene var ment å dokumentere politisk aktivitet utenfor styremøtene.

Men også selve styremøtene mener Liadal var relevante for rollen som folkevalgt.

– Jeg ble valgt som styreleder fordi jeg var nominert som stortingsrepresentant. Det var i kraft av folkevalgtrollen, sa Liadal.

Senere denne uken skal lokalpolitikere vitne i retten.

Allerede tirsdag trakk advokat Lea frem en begrunnelse for at tidligere Utsira-ordfører Jarle Nilsen ville ha Liadal som styremedlem: Fremtidig rolle som stortingsrepresentant, som kunne være viktig for fremtidige prosjekter.

Fra venstre, hovedetterforsker Lillian Frette Litlehamar, politiadvokat Kristin Rusdal og statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Reiseregningene passet ikke med reisene

I tillegg til at reisene ifølge påtalemyndigheten ikke var relevante for stortingsvervet, pekte statsadvokat Pettersen på flere tilfeller av at tidspunktene for reisene til Utsira ikke stemte med hvor Liadal faktisk var.

I en av reisene fra 2016 leverte Liadal regning for to dager med overnatting for et styremøte som varte én dag. Hun mente Liadal burde fanget opp dette, siden reiseregningen ble signert like etter reisen.

Liadal fortalte i retten at hun trolig planla å reise kvelden før, fordi båten kunne bli innstilt som følge av dårlig vær. Hun sa hun var lei seg for at det var feil.

Også senere leverte Liadal regning for en reise som startet kvelden før et møte. Hun kunne rukket møtet ved å ta båten på morgenen. Denne gangen sov hun angivelig over i to netter, og den siste overnattingen fant sted etter et julebord.

– Du tenker det er naturlig at Stortinget betaler for at du overnatter etter julebordet, spurte statsadvokaten.

– Det mener jeg, ja, sa Liadal.

En tredje gang mente statsadvokaten at Liadals bil var blitt fanget opp av bomstasjoner et annet sted, og at reisen ikke kunne ha vart så lenge som angitt i reiseregningen.

Liadal uttrykte flere ganger at hun sliter med å huske hver enkelt reise.