FHI: Smittesporing etter apekopper i Oslo

Det er startet smittesporing etter apekopper i Oslo. Den smittede er en reisende person fra et europeisk land hvor det er utbrudd av apekopper

Et udatert bilde fra et utbrudd av apekopper i Kongo i 1996–1997.

Det melder Folkehelseinstituttet i en pressemelding lørdag kveld. De har mottatt informasjon om at en utenlandsk person som besøkte Oslo 6.– 10. mai, siden har fått bekreftet apekopper i sitt hjemland

Han skal ha hatt symptomer under oppholdet, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst.

Oslo kommune jobber nå sammen med Folkehelseinstituttet for å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for smitte, for å kunne gi informasjon til dem det gjelder.

De er også i kontakt med helsetjenesten i personens hjemland for å kartlegge ytterligere hvor personen har vært under sitt opphold i Oslo.

Ringer nærkontakter

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet i pressemeldingen.

Eventuelle nærkontakter av den smittede vil bli kontaktet og bedt om å være observante på symptomer på apekopper, skriver FHI.

– Vi bistår nå Oslo kommune med å informere dem som den reisende hadde nær kontakt med under oppholdet. Det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet. Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, sier Aavitsland.

Les også

Det finnes vaksine mot apekopper, men det er ingen grunn til å ta den

Feber er vanlig symptom

De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse.

Smitte med apekopper forekommer oftest ved direkte kontaktsmitte, men indirekte kontaktsmitte (via sengetøy og lignende) og dråpesmitte kan forekomme.

Apekopper er forårsaket av orthopoxvirus som er mest utbredt hos mennesker. Flere er blitt smittet de siste årene.

De siste dagene er det påvist apekopper både i England, Sverige og Tyskland.

Ifølge FHI har smitten sammenheng med at en stadig mindre del av befolkningen er vaksinert mot kopper.

Sykdommen karakteriseres av utbredt utslett og feber. De fleste smittede vil bli friske uten behandling i løpet av noen uker. Noen får arr. Noen få blir alvorlig syke, og i sjeldne tilfeller har noen dødd.