Norge

Mosjon motvirker Alzheimer

Personer som mosjonerer regelmessig, reduserer risikoen for å utvikle demens og Alzheimer.

 • Elisabeth Rodum

Det er kjent at mosjon motvirker hjerte— og karsykdommer, men en ny amerikansk studie viser at også hjernen krever mosjon for å holde seg frisk. Dette skal være den største og grundigste studien av forholdet mellom demens og mosjon som er gjennomført.

Totalt 1.740 personer over 65 år ble fulgt over seks år, og forekomsten av demens ble testet annethvert år. Resultatene ble publisert det vitenskaplige tidsskriftet Annals of internal medicine i dag.

Regelmessig mosjon best

Eldre som mosjonerte i 15 minutter eller mer minst tre ganger i uken hadde 32 prosent lavere risiko for å utvikle demens, sammenlignet med dem som ikke mosjonerte regelmessig.

Resultatet av undersøkelsen viste samtidig at det ikke hadde store helsegevinster å mosjonere mer enn tre ganger i uken. Den viktigste forskjellen var mellom dem som mosjonerte regelmessig, og dem som ikke gjorde det.

Forskerne mener regelmessig mosjon ikke bare kan reduserer risikoen for å utvikle demens, men mener det også kan forsinke utviklingen av sykdommen hos personer som har begynt å få sykdomssymptomer.

Eric Larson, som er ansvarlig leder for undersøkelsen ved The University of Washington, mener mosjon øker blodtilførselen til de deler av hjernen som styrer hukommelsen. Dette kan bidra til å bedre hjernefunksjonen.

— Tidligere studier har vist at dårlig blodtilførsel kan ødelegge disse delene av hjernen. Så en teori er at mosjon kan avverge ødeleggelse, og kanskje til og med hjelpe til med å lege disse delene av hjernen ved at blodtilførselen økes, sier Larson til BBC.

Store kostnader

Demens er sykdommer som koster samfunnet mest, både individuelt og samfunnsøkonomisk. Eksperter og myndigheter regner med at norske utgifter relatert til demens koster 15 milliarder kroner. Alzheimer, som er den viktigste demenstypen og som er svært pleiekrevende, koster samfunnet rundt 11 milliarder kroner.

Regelmessig trim kan motvirke og bremse utviklingen av demens. Her er 80 år gamle Karin Bjørlo (foran) i aktivitet på et treningssenter i Oslo. Foto: JAN TOMAS ESPEDAL

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. VITEN

  «Lyse utsikter for behandling mot demens»

 2. VITEN

  De best trente er mest utsatt for hjerteflimmer

 3. VITEN

  Hva med alle dem som ikke har tarmkreft?

 4. VITEN

  Vi tester om strøm til hjernen kan styrke hukommelsen ved Alzheimer

 5. A-MAGASINET

  Hjerneforskeren knuser myter. Han vet hvordan du kan trene hjernen smartere.

 6. A-MAGASINET

  Elise (12) hadde verdens beste pappa. Så fikk han Alzheimer.