Advarte forskningstopper mot å opptre politisk

Etter en offentlig diskusjon om penger til forskning ga statsråd Ola Borten Moe følgende beskjed til Forskningsrådet: Ikke opptre som en politisk aktør.

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (t.h.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

24. november møtte statsråd Ola Borten Moe (Sp) og flere andre topper i Kunnskapsdepartementet (KD) ledelsen i Forskningsrådet.

Møtet kom som en konsekvens av debatten om mangel på penger til viktig forskning. Den debatten endte med at Ola Borten Moe påla Forskningsrådet selv å finne penger til forskningsprosjektene som sto klare.

Aftenposten har fått innsyn referatet fra møtet. Der fremgår det at det ikke bare var Forskningsrådets økonomi som var tema for møtet. KD understreket nemlig under møtet at Forskningsrådet først og fremst er en rådgiver for departementet.

«Siden Forskningsrådet er en etat under regjeringen er det viktig at rådet ikke opptrer som en politisk aktør», heter det i referatet.

KD ba i møtet Forskningsrådet om å varsle dem når de er invitert til Stortinget.

Direktør for Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, styreleder Hilde Tonne og nestleder Kenneth Ruud var til stede for Forskningsrådet. I referatet heter det at de vil følge signalene fra departementet.

Uttalte seg under budsjetthøringer

Forskningsrådet kommenterte forslagene til statsbudsjett i pressemeldinger i høst. I slutten av oktober deltok Forskningsrådet i budsjetthøringer i flere komiteer på Stortinget.

Komiteene fikk fortalt at kutt fra ulike departementer var «skuffende». Mangel på vekst i budsjettet ble omtalt som «uheldig». Forslaget til statsbudsjett ga ifølge Forskningsrådet grunn til bekymring.

– Vi har tidligere ikke hatt praksis om å proaktivt informere KD om slike møter, men en etablering av en slik praksis mener vi kan bidra til en enda bedre dialog mellom KD og Forskningsrådet, skriver Tveit i en e-post til Aftenposten.

Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

– Fikk Forskningsrådet noen bakgrunn om hvorfor det var nødvendig å påpeke at Forskningsrådet ikke skal være en politisk aktør? I så fall hva var bakgrunnen?

– Det ble ikke trukket frem noen konkrete saker i dette møtet. Et av temaene som sto på agendaen for møtet, var Forskningsrådets rådgiverrolle. Dette var en nyttig diskusjon, og statsråden presenterte her sine generelle forventninger til Forskningsrådet, skriver direktøren for Forskningsrådet.

Kunnskapsdepartementet: Det kan oppstå gråsoner

Oddmund Hoel (Sp) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Også han skriver at advarselen om ikke å opptre politisk ikke var basert på én enkelt sak.

– Hvor går skillet mellom å uttale seg om konsekvenser av politikk og å være en politisk aktør?

– Vi ønsker og forventer at Forskningsrådet skal ha en tydelig stemme. Forskningsrådet skal fremme forskning og innovasjon på vegne av hele Forsknings-Norge. Vi mener det er en fordel også for Forskningsrådet at de kan fylle den rollen uten at de kan bli oppfattet som en politisk aktør eller interesseorganisasjon, skriver Hoel.

Ifølge Hoel må også andre organer under KD varsle dem hvis de deltar i noe på Stortinget. Han påpeker at Forskningsrådet er et forvaltningsorgan som skal gi råd til regjeringen.

– Så har jeg forståelse for at det kan oppstå gråsoner, og det var derfor vi ønsket å ta en prat om dette sammen.

– Er det ikke et gode for åpenheten i offentlig sektor at ledere i offentlig sektor er ærlige om hvordan de opplever blant annet konsekvenser av et budsjett?

– Jo, og det er en god og bred tradisjon i høyere utdanning og forskning med klare meldinger om konsekvensene av et budsjett. Det er sånn det skal være i et demokrati, sier Hoel.

Men ...

– I et demokrati skal også byråkratiet jobbe for å gjennomføre den politikken som flertallet på Stortinget ønsker å gjennomføre. Derfor er det også viktig at underliggende etater deltar i samfunnsdebatten på en slik måte at de ikke kan bli beskyldt for å ta et partipolitisk standpunkt. Det mener jeg forvaltningsorganene våre er flinke til, men det er fornuftig å være oppmerksom på problemstillingen.