Norge

47 radioagenter i 45

Ekteparet Ellefsen var telegrafister på den hemmelige efterretningsstasjonen VENUS. Dette var en av mange Estasjoner som var satt opp ved et samarbeide mellom norske militære myndigheter i London og Secret Intelligence Service. I 1944 sendte hele 58 slike radiostasjoner meldinger, mest om konvoier og krigsskip, men også om troppetransporter og annet. Noen sendte også daglige værmeldinger, for også været var blitt en militær hemmelighet som NRK ikke lenger meldte om.

 • Nøkleby Berit

Efterretningsstasjonene skulle ikke ha noen kontakt med hjemlige organisasjoner, mente britene, men i praksis hadde alle stasjoner likevel lokale kontakter som kunne hjelpe med mat, hus, frakt og opplysninger. Ialt hjalp mer enn 1800 norske menn og kvinner efterretningstjenesten på denne måten.

Radioagentene, som de gjerne ble kalt, utgjorde ikke noe samlet kompani, som Lingekompaniet, og alle navn er ikke kjent, blant annet fordi endel — som ekteparet Ellefsen - ble trenet og satt i arbeid i det okkuperte Norge, og da hendte det at London bare kjente dekknavnet. Andre agenter ble trenet i London og sendt over Nordsjøen med radiosender. Nærmere 200 agenter var i tjeneste under krigen.

De første Estasjoner begynte å sende sommeren 1940 - to stasjoner var "på luften" det året. Så steg antallet til 6 stasjoner i 1941, 16 i 1942 og 28 i 1943. Flest var det i 1944, med 58, mens 47 hadde kontakt med London i 1945.

Det var en farlig tjeneste. 21 av agentene ble drept, og dertil kommer et ukjent antall falne blant kontakter og hjelpere. Fire mann ble henrettet, 8 ble skutt i kamp da tyskerne stormet stasjonene deres, flere ble drept under transporten til Norge, og noen døde i Tyskland.

Takket være disse stasjonene hadde London pålitelige opplysninger om hele norskekysten fra Fredrikstad til Kirkenes det meste av krigen. Men det var ikke hver dag telegrafistene kunne melde om "Tirpitz" eller "Hipper" . Deres hverdag var preget av rutine og slit. Det var ingen James Bondtilværelse å ligge på maven på en fjellknaus i vestlig storm og snefokk og vokte den norske skipsleden.

Se også ukens AMagasin om SISagentene.

Les også

 1. Festung Norwegen: Kamp eller kapitulasjon?

 2. Det Tredje Rikes fall

 3. Skjebnedag også for taperne

 4. Hans Majestet har den glede...

 5. Den lille mann og krigsheltene

 6. Hånens skarpe skudd

 7. Førstemann hjem med fly

 8. Spennende fredsdager for Regjeringen

 9. Kongen samlet hele Norge

 10. Malurt i gledens beger

 11. Kan det skje igjen?

 12. Dyp respekt for Sovjets kamp

 13. Livsfarlig hemmelig tjeneste

 14. Gutta fra skauen

 15. Betagende hjemkomst til land i fred