Norge

Slik er koronasituasjonen nå: – Vi er i en ny fase, men pandemien er på ingen måte over

Færre innlagte, færre på intensiv og færre tester seg. Det betyr ikke at vi kan senke skuldrene helt.

FHI opplever å ha så god kontroll på pandemien at kommunale teststasjoner avvikles innen 1. mai. Scener som dette kan derfor være historie.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Folkehelseinstituttet har i to år levert ukentlige rapporter om koronapandemien. I siste rapport skriver de at alvorlig covid-19 nå rammer særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer.

FHI presiserer at det fortsatt er viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.

Selv om epidemien har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes en del innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene.

– Det vil fortsatt være en del belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær, skriver FHI.

Hvordan går det med testingen?

Den siste måneden har færre testet seg. Færre av de som tester seg, er smittet. Helsedirektoratet har derfor anbefalt at de kommunale teststasjonene avvikles innen 1. mai.

Innbyggere som trenger mer enn en selvtest, skal kontakte fastlegen.

Hvor mange får intensivbehandling nå?

De siste tre ukene har det vært en nedgang i nye pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak.

I uke 13 er det rapportert om 230 nye pasienter. Det er en nedgang på 35 prosent fra uken før.

Det er også færre pasienter med covid-19 som trenger intensivbehandling.

Kun 25 pasienter trengte intensivbehandling i uke 13.

Hvor mange dør av covid-19 nå?

Antall ukentlige dødsfall fortsetter å gå ned. Det er foreløpig registrert 99 dødsfall i uke 13 etter 167 i uke 12. Tallene kan bli noe endret.

Totaldødelighet i Norge har vært under forventet nivå gjennom store deler av pandemien.

Men gjennom høsten og vinteren har det vært høye tall for både sykehusinnleggelser og dødsfall. I februar og mars døde det noen flere enn forventet.

I sin redegjørelse til Stortinget sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at dette henger sammen med mye smitte i samfunnet.

Mange pasienter som er innlagt av andre årsaker enn covid-19, er også smittet med koronavirus.

– Det samme gjelder dødsfall, mange dør nå med covid-19 og ikke på grunn av covid-19. De som dør med eller på grunn av covid-19, har gjennomsnittlig høy alder og ofte underliggende sykdom, sier Kjerkol.

Nå viser imidlertid de siste tallene at også denne trenden er snudd.

Kan det bli aktuelt med strenge tiltak senere?

– Vi er i en ny fase, sier Kjerkol om dagens pandemisituasjon.

Det handler altså om å leve med korona i samfunnet.

– Men pandemien er på ingen måte over, påpeker helseministeren.

– Det er stor usikkerhet om smitteutviklingen, hvilke virusvarianter vi kan møte og når en ny variant kan oppstå. Derfor er det fortsatt behov for god overvåking og beredskap slik at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig.

Hun forbereder derfor samfunnet på at dersom det kommer en ny virusvariant med høy risiko for alvorlig sykdom, kan det igjen bli grunnlag for strenge tiltak.

Kjerkol avviklet tirsdag rådet om at de som har testet positivt på covid-19, må holde seg hjemme i fire dager.

Nå gjenstår det vanlige smittevernrådene i samfunnet:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Host i armkroken
 • Vask hendene

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Pandemier