Norge

Hjertepasient stevner staten for forskjellsbehandling

Espen Kolding (65) har brukt 600.000 kroner fra egen lomme til å kjøpe en livsforlengende hjertemedisin. Nå går han til sak mot Helse- og omsorgsdepartementet og Ingvild Kjerkol for å få dekket medisinen.

Espen Kolding sier til Aftenposten at han ikke kan betale medisinen ubegrenset og lenge.
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Arnfinn Mauren
  Journalist

Follo-mannen har fått påvist den dødelige hjertesykdommen hjerteamyloidose. Utviklingen av sykdommen kan begrenses med legemiddelet Vyndaqel. Men Ahus har sagt nei til å gi ham medisinen.

– Sykehuset kan hverken helt eller delvis finansiere legemidler som ikke er tillatt brukt i spesialhelsetjenesten, er begrunnelsen.

Den 65 år gamle advokaten er en av en rekke personer i 60-80-årene som ikke har fått medisinen. Tre ganger har helseforetakene, gjennom Beslutningsforum for nye metoder, sagt at Pfizers medisin er for dyr.

Espen Kolding reagerer først og fremst på Beslutningsforumets forskjellsbehandling av andre type sykdommer med dyrere behandlingskostnader. Altså at dyrere medisin mot andre sykdommer blir godkjent.

– De tilbakemeldinger jeg har fått fra offentlige sykehus, er at de konsekvent ikke skriver ut medisinen Vyndaqel til pasienter med denne diagnosen. Det er med andre ord ingen som får disse medisinene etter Beslutningsforumets vedtak.

Slik ser medisinen ut. Den er godkjent og i bruk i flere andre land i EU.

Mener staten bryter loven

Listeprisen har vært opp mot 200.000 kroner i måneden for den sterkeste dosen. Pfizer har imidlertid tilbudt helseforetakene det som medisinprodusenten har beskrevet som en «betydelig rabatt». Summen er holdt hemmelig av Pfizer og Beslutningsforumet.

Espen Kolding mener Beslutningsforumets vedtak ikke er til hinder for at han skal få behandlingen dekket av staten.

Han mener staten bryter loven først og fremst fordi han ikke får en individuell vurdering. Kolding mener også han har rett til medisinene i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven om nødvendig helsehjelp og prioriteringsforskriften.

Betaler 372 000 i året

Kolding behandles nå ved Volvat. Han opplyser at det private helseforetaket i mai tilbyr behandlingen for ca. 372.000 kroner pr. år.

– Hvilke vurderinger gjorde du da du bestemte at du selv vil betale enn så lenge?

– Jeg er glad i livet. De små hverdagslige ting, mellommenneskelige relasjoner, smil fra barnebarna, min hobby innen tradisjonshåndverk, musikk og en god smak av mat og drikke. Livet har en pris. Jeg hadde muligheten til å betale for disse medisiner med oppsparte midler og nå med lånte midler med pant i vår boligeiendom.

– Hvor lenge kan du fortsette å betale?

– Selvsagt ikke ubegrenset og lenge, før det går for meget ut over meg selv og mine nærmeste.

Espen Kolding reagerer på Beslutningsforumets forskjellsbehandling av andre type sykdommer med dyrere behandlingskostnader. Nå stevner han helseminister Ingvild Kjerkol.

Pasient som fikk medisinen: – Forventet søksmål

Noen få har fått medisinen, til tross for Beslutningsforums beslutning. Flere har betalt for medisinen selv. Basert på salgssummene, er det snakk om rundt ti personer.

Øystein Krabberød fra Kristiansand fikk den i fjor sommer etter å ha klaget inn Sørlandet sykehus sitt avslag til Statsforvalteren. Men Helsetilsynet mente Statsforvalteren hadde anvendt loven feil og avgjørelsen fikk dermed ingen betydning for andre enn Krabberød.

– Etter det som skjedde i min sak, så jeg ingen annen løsning at noen måtte gå til søksmål. Jeg har både forventet og håpet at noen ville gjøre det, sier Krabberød.

Etter flere runder mellom sykehus og statsforvalter får Øystein Krabberød fra Kristiansand hjertemedisinen gratis.

Hjerteamyloidose kan føre til utvikling av en alvorlig form for hjertesvikt. Uten behandling vil de fleste pasienter dø i løpet av to til seks år. Krabberød har tatt medisinen i nesten ett år, og to undersøkelser har bekreftet at tilstanden hans ikke er blitt forverret.

– Jeg kan vanskelig se at det er noe annet enn medisinen som er årsaken til det.

Blir sjeldent saksøkt på et slikt grunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skriver i en kort kommentar at de nylig har mottatt stevningen og utarbeider nå i samråd med Regjeringsadvokaten tilsvar i saken.

HOD opplever sjelden at staten blir saksøkt på dette grunnlaget. Men fordi retten til å få prøvd sin sak for statsforvalter og eventuelt domstolene er imidlertid viktige rettssikkerhetsgarantier. Det er derfor ikke unaturlig at slike saker oppstår fra tid til annen.

Skal vurderes på nytt mandag

Beslutningsforum for Nye Metoder opplyser at de allerede mandag vil ta opp saken med hjertemedisinen igjen. Det blir fjerde gang medisinen vurderes. I en e-post til Aftenposten skriver de at det er etter en revurdering.

Det har vært bevegelse i forhandlingene mellom Pfizer og Sykehusinnkjøp de siste månedene. Sistnevnte er ansvarlig for innkjøp til spesialisthelsetjenesten.

– Det er veldig leit at det har tatt så lang tid å oppnå enighet. Nå har vi hatt nye og konstruktive samtaler med Sykehusinnkjøp, og vi håper på en positiv vurdering fra Beslutningsforum i deres møte på mandag, skriver Joachim Henriksen i en e-post til Aftenposten.

Han er kommunikasjonssjef i Pfizer Norge.

Resultatet av disse samtalene kan bety at hjertepasienter får innvilget denne behandlingen. Mandag kommer svaret.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KOMMENTAR
  Publisert:

  En 90 minutters kraftanstrengelse

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5