FHI: Sterk økning i RS-tilfeller fører til pressede barneavdelinger

I oktober var det en sterk økning i antall positive RS-virusprøver i deler av landet. Flere sykehus melder om sterkt pressede barneavdelinger.

Haukeland universitetssjukehus har 30 innlagte med RS-virus.

– Den kommer uvanlig tidlig. Og det er en stor økning i antall tilfeller på kort tid, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB om årets sesong med RS-virus.

I oktober var det en sterk økning i antall positive RS-virusprøver i deler av landet. Flere barneavdelinger melder om mange innlagte barn og sterkt pressede avdelinger.

Ifølge Dagbladet er minst 163 barn innlagt med RS-virus på sykehusene her i landet. Flest – 30 barn – er innlagt på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Andelen positive prøver for RS-virus har mer enn doblet seg i løpet av to uker, fra 8 prosent i uke 40 til 17 prosent (1.199 påvisninger) i uke 42.

Flest positive prøver i aldersgruppen 0–4 år (771 positive tester i uke 42).

Mistenkte at dette ville skje

– Det er vanligvis veldig lite RS på denne tiden av året, det pleier å komme mellom november og mars. Og nå så vi stigningen fra slutten av september, sier Greve-Isdahl.

Hun forteller at de mistenkte at dette ville skje, og skrev det derfor i en risikovurdering i juli, fordi andre land har rapportert om det samme.

Økningen skyldes trolig at det har vært færre luftveisinfeksjoner under koronarestriksjonene, inkludert RS-virusinfeksjoner, og at det derfor nå er mindre immunitet enn normalt i befolkningen og særlig blant små barn.

Starter som en RS-forkjølelse

RS-virus gir hos de fleste forkjølelsessymptomer med hoste, tett og/eller rennende nese og eventuelt feber.

Hos noen spedbarn og småbarn, særlig de under to år, kan imidlertid det som starter som en RS-forkjølelse, etter noen dager trekke ned i lungene og gi bronkiolitt.

Bronkiolitt er en lungebetennelse som kan gi astmasymptomer med veldig anstrengt og rask pust.

– Det gjør at de blir slitne av det pustearbeidet og det øker jo mer mindre man er. Det er aller verst for de aller minste barna, og er en infeksjon som krever at de må på sykehus for å få hjelp og behandling, sier overlegen.

Råd til foreldre

FHI la på sine nettsider ut råd til foreldre for å redusere risiko for smitte av RS-viruset:

* Hold barn med nye symptomer på luftveisinfeksjon hjemme fra barnehage, også når koronatesten er negativ.

* Småbarnsfamilier bør unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer.

* I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses.

* Storesøsken må vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen, før de hilser på spedbarn i familien.

* Dersom storesøsken blir syke, bør foreldre passe på at de ikke er tett på spedbarnet, selv om det kan være vanskelig i praksis. Dette er særlig viktig i de første dagene av en luftveisinfeksjon.

– Oppsøk lege

– Foreldre som er bekymret for barnet sitt, må oppsøke lege. Generelt bør terskelen for å kontakte lege være lavere jo yngre barnet er, sier Greve-Isdahl.

Hun oppfordrer foreldre til å kontakte lege ved bekymring for sitt syke barn, for eksempel på grunn av slapphet, feber, anstrengt pust, tungpust, eller når barnet ikke spiser.

Hos barn som ammes, kan man merke at barnet spiser lite ved at det har tørre bleier og/eller mor får melkespreng.