Nye smittetilfeller i koronautbrudd ved Ahus

Syv nye smittetilfeller er tirsdag påvist ved to avdelinger på Ahus. Totalt er nå 57 personer smittet.

Smitten øker ved Ahus.
Les også

Koronautbrudd på Ahus-avdelinger – minst 50 personer smittet

På Ahus Kongsvinger sykehus er 28 ansatte og 15 pasienter smittet av koronaviruset.

– Ikke alle er nødvendigvis en del av utbruddet ved medisinsk sengepost. Smitten ellers i samfunnet øker. Det er naturlig at dette også gjelder ansatte ved sykehuset, sier Silje B. Jørgensen. Hun er smittevernoverlege ved Ahus.

I utbruddet på hjertemedisinsk avdeling på Ahus på Lørenskog er det nå påvist smitte hos fem ansatte og ni pasienter.

Totalt er nå 57 personer smittet, syv flere enn da Aftenposten først omtalte utbruddet mandag.

– Sengekapasiteten på utbruddspostene er redusert på grunn av tiltakene vi har gjort for å stoppe utbruddet. Dette gjør driftssituasjonen krevende ettersom det samtidig er stor pågang av pasienter som trenger innleggelse, sier hun.

Sykehuset har innført en rekke tiltak.

Les også

Nå er det dobbelt så mange koronapasienter som for ett år siden. Hvorfor øker tallene så kraftig?

– Når vi oppdager et utbrudd, er første prioritet å stoppe videre smitte i den berørte enheten ved å isolere smittede og mulig eksponerte. Samtidig må vi spore opp alle som kan ha blitt eksponert før utbruddet ble erkjent. Hvis disse er skrevet ut til andre enheter og institusjoner, gir vi disse beskjed, sier hun.

Sykehuset kontakter også alle som er skrevet ut til hjemmet, alle som har vært på besøk i avdelingen, eller ansatte fra andre sykehusenheter som har vært på jobb der.

– For utbruddet på Kongsvinger er det uklart hvordan smitten først kom inn i avdelingen, sier Jørgensen. Det første sykdomstilfellet var en besøkende. Tiltak er innført i hele Kongsvinger sykehus, og smitten anses å være under kontroll.

– Ved hjertemedisinsk avdeling tror vi smitten kom inn med en bestemt pasient, opplyser hun.

Smittevernoverlegen mener tiltakene vil forhindre videre smitte. Likevel kan nye tilfeller dukke opp fordi de har vært eksponert for smitte før utbruddet ble oppdaget.