Norge

Slik virker asylutgiftene på AS Norge

Staten punger ut adskillige milliarder for å ta regningen etter asylsøkerne. Det er ikke sikkert regningen blir like høy som du tror.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebanken 1 Sr-Bank.

 • Atle Andersen

1. Forsvinner disse pengene i et stort sort hull?

— De er på kort sikt en ekstra stimulans til norsk økonomi. Når det offentlige bruker mer penger, stimuleres den samlede etterspørselen i norsk økonomi. Dermed blir den økonomiske veksten høyere enn den ellers ville blitt, sier Klaus Mohn, professor på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Flere vurderer å reise:

Les også

Kraftig økning i ønsker om retur fra asylsøkere 

2. På hvilken måte stimulerer pengene etterspørselen?

— Det blir mer penger i omløp. Penger som brukes på alle de tjenestene og leveransene som trengs for å håndtere asylsøkerne. Asylmottakene som bygges er ikke gratis. Lokaler skal leies, folk skal ansettes, ting skal administreres. De aller fleste utgiftene for å løse disse oppgavene betales av det offentlige, sier Mohn.

Bli med inn i mottaket på Råde:

— Gjennom de ledige kontorlokalene på Forus (der det nå er asylmottak, red.anm.) var det kapasitet som ikke ble brukt, og som ga mulighet for å huse disse asylsøkere. Det var en "rogalandsk tilnærming" til dette, hvor flere parter snakket sammen for å få ting raskt på plass. Dette fører til at det ansettes flere folk og en ekstra og ganske stor pengestrøm kommer inn i regionen, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebanken 1 Sr-Bank.Sendes på høyfjellet:

Les også

Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

3. Hvor mange arbeidsplasser skaper statens investeringer?

— Pengene er lønn til mennesker som igjen kjøper varer og tjenester som igjen skaper nye arbeidsplasser. Litt avhengig av forutsetningene kan vi si at det normalt skapes det mellom en og to arbeidsplasser for hver investerte million, sier Knudsen.

4. Er det noen likhetstrekk med New Deal og Keynes idé om å investere i dårlige tider for å holde hjulene i gang?

Politiet frykter de kan bli misbrukt av kriminelle:

Les også

43 enslige asylbarn forsvunnet fra omsorgssentre og asylmottak

— I prinsippet ville Keynes og hans etterkommere bejuble det Norge nå gjør. Regjeringen legger nemlig opp til å øke oljepengebruken ganske mye og stimulerer på mange måter et nytt og konkurransedyktig næringsliv. De fleste som investerer i dårlige tider får dessuten bedre priser enn vanlig. For en stat med god økonomi kan dette være en god ide, sier Knudsen.

— Det er elementer av motkonjunktur-politikk i dette. Det hadde imidlertid regjeringen allerede lagt opp til. Forskjellen på asylutgiftene er at de ikke er planlagte. Det begrenser valgmulighetene, fleksibiliteten og handlingsrommet, sier Mohn.

5. Hvor mye av statens penger kommer tilbake til samfunnet når disse asylsøkerne bruker penger på varer og tjenester?

— Dette kaller vi multiplikatoreffekten, som handler om at pengene sirkulerer flere ganger. Særlig gjelder dette investeringer på infrastruktur hvor entreprenøren først ansetter en graver. Graveren bruker for eksempel lønnen sin på Rema 1000 og lønner personen bak kassen. Og så går personen bak kassen på kino om kvelden og lønner nye folk igjen. Multiplikatoren er faktisk høyest i nedgangstider, som vi opplever nå. En del av pengene kommer altså tilbake, sier Knudsen.

6. Når tjener vi penger på asylsøkerne?

— Det som avgjør den langsiktige, økonomiske effekten, er hvor mange som blir værende i Norge og hvor godt de integreres. Dette blir svært viktig for norsk økonomi, sier Mohn.

— Idet de begynner å jobbe og betaler skatt til fellesskapet, snus regnestykket. Da snakker vi ikke lenger om statens utgifter, men statens inntekter. Historien om Bosnia-flyktningene på 1990-tallet viser at de jobber samme grad som etniske nordmenn. Dette er et eksempel på at det kan gå an dersom integreringen er vellykket, og de kommer i jobb, sier Knudsen.

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. FOTBALL
  Publisert:

  Nå er ikke Brann avhengige av Trond Mohn lenger

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Trump gambler med økonomien

 3. FOTBALL
  Publisert:

  Det blir smalhans for spillerkjøp i Brann til sommeren

 4. VERDEN
  Publisert:

  Null utslipp, grønne jobber og rent vann til alle? Her er alt du må vite om Green New Deal.

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 8. september

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Norge skyter fart. Kjøpeglade forbrukere gir flere jobber