Norge

Klima i Norge 2100: Regn, skred og flom

Drømmetomter og strender kan forsvinne, og hus må sikres mot flom og råte. Økosystemene endres, og både jordbruk og fiskerinæringen får nye utfordringer - men også nye muligheter i framtidens klima i Norge, ifølge norske forskere.

Slike oversvømmelser vil bli enda vanligere enn i dag dersom den globale oppvarmingen fortsetter HANS O.TORGERSEN

 • Ntb

En av de viktigste konsekvensene for Norge av de globale klimaendringene vil være høyere temperaturer med mer ekstremnedbør – og det vil ramme hele landet, er konklusjonen i den nye store rapporten «Klima i Norge 2100».

– Hovedutfordringene for nordmenn flest blir mer nedbør, mer ekstremnedbør, større og flere regnflommer og kortere snøsesong, forteller Hege Hisdal, hydrolog i NVE og en av hovedforfatterne av rapporten som presenteres på en konferanse i Oslo tirsdag.

Klimaendringene vil ramme hele landet.

– Større områder vil bli utsatt for flom— og skredfare, og drømmetomtene med flott utsikt og nærheten til elva kan bli umulig å bygge på, sier Hisdal.

Les også

Se bildene fra flommen på Sørlandet og Østlandet tirsdag

Mer regn østafjells

En endring siden forrige rapport om klima i Norge, som kom i 2009, er at det denne gangen varsles større nedbørøkning østafjells og noe mindre på Vestlandet.

– Forrige gang så vi størst prosentvis økning i nedbør på Vestlandet og en mindre prosentvis økning på Østlandet. Nå er økningen prosentvis høyere på Østlandet, men fortsatt vil det regne mest på Vestlandet, sier Hisdal.

Artikkelen fortsetter etter den interaktive grafikken.

Hovedredaktør Inger Hanssen-Bauer ved Meteorologisk institutt og leder av Norsk Klimaservicesenter sier at overvann blir en utfordring for byer over hele landet. Havnivåstigning er et annet problem.Sørlandet og Vestlandet, der landhevingen ikke lenger er så stor, er mer utsatt for havstigning enn for eksempel Østlandet.

– Byer som Stavanger, Bergen og Kristiansand vil måtte ruste seg, der kan havet stige så mye som en halvmeter i slutten av dette århundret – hvis utslippsnivået fortsetter å stige like raskt som i dag, sier hun.

– Klimaendringene vil føre til stort behov for tilpasning i Norge, dersom vi ikke reduserer utslippene av klimagasser betydelig, understreker hun.

STADIG NYE VARMEREKORDER SETTES:

Les også

Global varmerekord for august

Strender forsvinner?

Jærstrendene kan bli kraftig redusert.

— Jærstrendene er jo svært flate og dermed utsatt dersom vi får en betydelig havstigning, sier Hanssen-Bauer.

Endret klima vil kunne få store konsekvenser for økosystemene i Norge.

— Spesielt vil økosystemene til fjells være truet. Trær, busker og gress vil klatre oppover og kan komme til å utkonkurrere lav og andre vekster som har tilpasset seg det barske fjellklimaet, sier Hanssen- Bauer.

Vi ser allerede tegn på at rødreven fordriver fjellreven, legger hun til.

NY FORSKNING:

Les også

Mye av issmeltingen i Arktis skyldes ikke klimaendringer

Komplekse sammenhenger

Fiskerinæringen kan få utfordringer når havene blir surere og varmere. Fiskeslag kan forflytte seg, mens nye sorter kan komme til.

— Og bonden får lengre vekstsesong, men også nye utfordringer som kraftig nedbør, som kan gjøre åkrene utilgjengelig - og regn kan før til råte, sier Hanssen-Bauer.

— Det er også et spørsmål om insekter og planter vil gå i takt i et varmere klima.

— Alle disse sammenhengene er svært komplekse, og det kreves tverrfaglig forskning for å finne ut hvordan endringene vil slå ut.

Det nye i årets rapport er at forskerne i større grad enn tidligere skiller mellom konsekvensene basert på lavere, middels eller høyere klimagassutslipp.

— Det høyeste betyr samme økning i utslipp som vi har hatt til nå - såkalt «business as usual», forteller Hisdal.

Vil du høre på FNs klimasjef og verdenskjent klimaforsker? Da kan du melde deg på Aftenpostens klimakonferanse her!

- Dette blir ubehagelig

Framtidens klima blir ubehagelig, men vi kan ikke lengerstikke hodet i sanden, sa direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro da hun åpnet klimatilpasningskonferansen i Oslo.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) understreket at verdens ledere har satt seg som mål å begrense den globale oppvarmingen, og at det blir nødvendig med raske og store utslippskutt.

– Omfanget av klimaendringene avhenger av hva vi klarer å kutte, og utslippskutt er hovedprioritet i norsk klimapolitikk, sa Sundtoft.

– Likevel må vi forberede oss på store endringer. FNs klimapanel sier at selv om vi lykkes med klimautslippene, så vil klimaet endre seg.

– Det blir varmere våtere og mer uforutsigbart vær, understreket Sundtoft.

Er du interessert i klimaendringene? Ta en titt inn i Aftenpostens univers: #klodenvår.

Den siste saken som ble publisert der var denne: Mye av issmeltingen i Artkis er naturlig. Det gir større troverdighet til at klimaendringene en menneskeskapte.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. Klimaendringer
 3. Klima

Relevante artikler

 1. NORGE

  Klimaforsker, Meteorologisk institutt og NVE: – Vi venter flere skred og flommer

 2. A-MAGASINET

  «Himmelelvene» er usynlige helt til de treffer land. Da kommer ekstremværet.

 3. NORGE

  Med dette været unngås storflom

 4. KOMMENTAR

  Alle snakker om været. La oss heller snakke om klimaet.

 5. VITEN

  Ingen steder på kloden skjer oppvarmingen raskere enn på Svalbard

 6. VITEN

  Regn med mer styrtregn fremover