Dømt for å nekte kona integrering

For første gang har norske domstoler slått fast at det er straffbart å hindre sin ektefelle fra å bli integrert i det norske samfunnet.

Vanskjøtsel. En 102 år gammel paragraf i straffeloven sier at mannen i familien kan straffes med fengsel dersom han grovt "krænker sine Pligter mod Ægtefelle eller Barn". I en banebrytende dom fra Oslo tingrett er denne gamle regelen nå brukt mot en 48 år gammel mann av afrikansk opprinnelse. Grunnlaget er blant annet at han aktivt motarbeidet sin kones integrering ved å "nekte henne kontakt med andre norske og (...) kontrollere hennes mellommenneskelige kontakt med andre". En anke til Borgarting lagmannsrett ble nylig avvist, slik at dommen vil bli stående.Påtaleseksjonen i Oslo er svært begeistret for dommen, og mener den baner vei for en hyppigere bruk av straffeloven som ledd i integreringspolitikken.— Dette er første gang vi har siktet noen for et slikt forhold, og vi gjorde det bevisst for å få prøvet om denne lovregelen kan anvendes på å nekte integrering, sier lederen av påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde.- Med bakgrunn i det arbeidet som gjøres for å fremme integrering og bekjempe vold i hjemmet, så så vi at dette var noe vi måtte forsøke. I avgjørelsen fra Oslo tingrett er den aktuelle paragrafen for første gang gitt selvstendig betydning for straffutmålingen, og jeg kommer nå til å oppfordre alle juristene i Oslo politidistrikt til å benytte seg av dette i fremtiden, sier Rohde.Oslo tingrett legger til grunn at 48-åringen aktivt har motarbeidet sin nå 28 år gamle ekskones integrering i det norske samfunnet. Hun var 19 år da den 20 år eldre mannen hentet henne til Norge fra Algerie. Selv jobber han i restaurantbransjen. Han har vært 30 år i Norge.- Fornærmede hadde ikke adgang til å bevege seg utenfor hjemmet uten tillatelse fra tiltalte. Blant annet hentet tiltalte henne da hun etter initiativ fra barnevernet gikk på norskkurs. Hun hadde ikke rett til å snakke med andre kursdeltagere etter kursavslutning. I det offentlige rom måtte hun benytte tradisjonell drakt med slør som tildekker håret og omkranser ansiktet, skriver Oslo tingrett,

Kastet sløret

Tingretten fremhever at kvinnen nå, etter å ha brutt med sin voldelige ektemann, har sluttet å gå med slør.- Retten finner bevist at tiltalte gjennom sin adferd grovt og gjentatt har krenket sine plikter overfor sin ekskone og barna, konkluderer tingretten.I tillegg til den straffbare mangelen på integrering, dømmes mannen for å ha slått og mishandlet både kvinnen og barna grovt gjennom en årrekke. Tingrettens dom på tre års ubetinget fengsel er ualminnelig streng, med dobbelt så lang ubetinget straff som det påtalemyndigheten ba om. Straffens lengde er anket og ennå ikke avgjort.